Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "ONS MOOISTE WERK" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Misschien zou een regisseur die enige afstand weet te houden van de scène, aan de gebreken van het eerste werk enigszins kunnen verhelpen...Botho Strauss onderneemt gelukkig geen hopeloze pogingen tot realistisch kopiëren van de werkelijkheid, maar confronteert ons met de weergave van een werkelijkheidservaring, d.w.z

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter drukt ons op het hart hoe belangrijk wij wel zullen zijn voor het vlotte verloop van het stuk...Ze hebben blijkbaar gesnapt dat wij voor ons schamel loon heel hard zullen moeten werken...Die evolutie gaat gepaard met de emancipatie van ons Vlamenland binnen de Belgische configuratie

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even goed als in de stad die zaken doen ? Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, die moet ons van Rome zoveel vertellen...Prinses Geniet nu van het werk dat ons verblijdt...Je kiest de pelgrimschelp en de zwarte kiel, de lange staf en gaat daar vrijwillig arm heen en neemt van ons weg, waar je met ons alleen van kon genieten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de bruid van Titus niet zal worden, ontdoet ze zich, tijdens de mooiste aria van het stuk (Non piü di fiori), van al haar sieraden en ook haar...Herrmann, en met hem directeur Mortier en dirigent Cambreling, bewezen hebben dat dit werk meteen naast Die Zauberflöte kan geplaatst worden, mag dan nog een open vraag blijven, wel is er met...Hij blijft bij alle grote projecten van Stein verbonden: Der Prinz von Homburg (met het groot zwartfluwelen doek), Fegefeuer in Ingolstadt (Fleisser, bij ons bekend als De Voetwassing), Das

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het project lijkt waanzinnig, want Zola's werk beslaat honderden bladzijden tekst...Een golf Jong Theater in Vlaanderen", in Ons Erfdeel, jg...De dorpspastoor vrijt met het mooiste meisje van de streek, maar haar moeder is dat beu en eist een huwelijk: de herdersjongen, de nieuwe rijke, is de uitverkorene en zijn angst voor vrouwen smelt weg

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik geloof dat de acteurs die uit de Studio gekomen zijn, ons theaterleven wel uit het provincialisme hebben gehaald...Ook in de KNS kon ik nog goed werk leveren...Hij zal nu voor ons Midzomernachtsdroom bewerken, en Hugo Claus zal het vertalen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Tweede vaststelling: geen enkele originele creatie, geen recent nederlandstalig werk, geen eerste opvoering van buitenlands werk...De belangstelling die het werk van Fabre geniet (de vraag), dwingt ertoe alle werk dat de kunstenaar vrijgeeft te tonen (het aanbod). Fabre bespeelt dan wel kundig de mechanismen van vraag en aanbod...Wij dachten dat 'Genot' stond voor Gentse Met Officiële Theaters'. Wij zouden het dan ook ten zeerste waarderen mocht de vereniging ons de gevraagde stukken willen bezorgen en ons tegelijk

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Bij sommige patroons moeten de meisjes een halve dag stofzuigen en schoonmaken eer ze aan 't werk mogen...De magie van haar Oosterse charme raakte ons allemaal...Emma Ik denk dat ons Johan

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide situaties zijn in ons theaterbestel helaas verwant: het HTP heeft net als de kleuterjuffrouw geen fondsen om zich rijkelijk aan kostuums te bezondigen...Willy Decker, die eerst aangetrokken werd om een bestaand regieconcept van von Dohnanyi uit te voeren, heeft in de Munt een eigen interpretatie van het werk gegeven...Jan Fabre geeft uitkomst over decor, kostuum- en lichtontwerp van Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was, beschrijft de werk- en financiële situatie van het creatieproces

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Toen dit werk in 1788 voor het eerst in Wenen werd opgevoerd, waren de tijden somber: Jozef II was wel een idealist, maar hij stootte op grote weerstand bij zijn conservatieve onderdanen: in 1787...Dat heeft niet alleen het brede veld van het wijfelende postmodernisme geopend, maar het heeft ons ook de complexe achttiende eeuw met andere ogen leren zien...Ik wilde tonen dat men voorzichtig moet zijn : men denkt dat men slechts aan een spel deelneemt, maar dat spel beïnvloedt ons, verandert ons

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Laten we bidden, Mylady, dat de hel ons niet scheidt...tegenstelling tot ander werk dat altijd zwaar beladen is met allerhande geschiedenis (duits verleden, mythische stof, politieke ontwikkeling) concentreert Kwartet zich exclusief op de verhouding...Die synthese levert niets minder dan een meesterwerk op, een van de mooiste stukken sinds decennia geschreven

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...de 20ste eeuw is de angst in ons gevaren; we zijn bang geworden voor emoties; we hebben een onvermogen ontwikkeld om de dood te aanvaarden en bannen haar uit ons bestaan: 'dagelijkse' taken i.v.m...het werk van G. Gorer, Edgard Morin, Simone de Beauvoir en vooral Philip-pe Ariès over ouderdom en dood) hebben stap voor stap getracht ons denken over de dood in een historisch en maatschappelijk

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Johan Thielemans Opera en film Zestien waren we, of zeventien, toen we. 's zondags de bus naar Antwerpen namen om daar opera's van Wagner op ons af te laten komen...terug naar Hulst lieten we ons groggy onderuit wiegen, fantaserend over controleurs in wie we Hagen zagen, terwijl het heen en weer geschreeuw van de medèreizigsters ons als Walkürengezang in de oren klonk...Van de vonkgevende, innerlijke strijd laat Vandenberghe ons echter té weinig zien

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Op dit punt ziet men duidelijk hoe Strauss met de intertekstualiteit te werk gaat: deze merkwaardige episode vindt haar oorsprong in Shakespeares tekst, waar Puck een mens in een ezel omtovert en de...Die buitenlandse toonaard is verdwenen en het stuk klinkt op alle punten juist, zachter, ironisch en van bij ons...Elk personage is voor ons herkenbaar, niet in het minst omdat Bogaerts ze naar de Vlaamse taaicontext heeft herschreven

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Bij ons echter vindt het publiek de weg naar de Arca-schouwburg niet, en bij de kwaliteit van zulk een spektakel maakt me dat erg triest...Mijlpalen liggen vaak tussen twee produkties van een auteur (regisseur, choreograaf), in plaats van in een werk...intelligentie) en Fabre (om de kracht van zijn beeld- en tijdsgebruik), Rijnders en De Keersmaeker: hun werk blijft boeien

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Hij blijft ons dankbaar omdat wij zijn werk in Antwerpen zo goed hebben onthaald en verzorgd...sluiten dan maar ons experimenteel theater tot er meer subsidie komt...Er waren in Polverigi nog een aantal vooraanstaande groepen uit het internationale circuit die met vroeger werk reeds in België te gast waren

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Wat Paul Coppens ons toont is het verhaal van alle dag...De Munt gaf aan Maurice Béjart de opdracht om dit werk als eindej aarsvertoning te monteren in het Koninklijk Circus...Het Engels zegt dat het mooiste met "a non-event". Uit deze ervaringen leert men dat het Circus wel moeilijk te bespelen valt

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Uw buien van depressiviteit zijn bijna berucht... "Die depressiviteit heeft bijvoorbeeld te maken met het werk...Gaat het niet schaden aan de intensiteit van het werk...Ik weet hoe moeilijk het is om in je privéleven zowel als in je werk en in je maatschappelijke bijdrage niet egocentrisch maar steunend en zorgvuldig te zijn

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Het is goed om te werken met een kern en daar een aantal losse mensen omheen te betrekken, maar ik geloof toch nog altijd dat het mooiste een hecht ensemble is. Peymann heeft indertijd ook zijn...Door onze taalgebondenheid geraken we met ons theater moeilijk verder dan Nederland...Het belangrijkste vandaag is het professionele gehalte van het werk, dat is de conditio sine qua non om tot kwaliteit te komen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Als constante inspiratie en test modelleert de theaterwereld uit die tijd ons denken...Storia bellissima: als ruimtes eerst, als officiële gebouwen later, zijn de zaal- en logetheaters elke keer theorie van het geheugen; het zijn in feite ruimtes die dienen voor ons persoonlijk en...Aan ons als toeschouwer, of als verantwoordelijke voor de nieuwe ontwerpen, of als deelnemer in de creatieve impulsen die van dit soort projecten uitgaat, om te bepalen in hoeverre de nieuwe


Toon volgende resultaten