Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Norén's Een" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Een vreselijk geluk van Lars Norén en Het chemisch huwelijk van Gerrit Komrij - twee stukken die Rijnders het voorbije seizoen regisseerde - en zijn eigen drama Eczeem, waarmee regisseur Paul...Het eerste benadert alleen maar het beeld van een gekende realiteit en wekt herkenning* Het tweede vindt plaats in een doelmatig niet gekende gekunstelde omgeving: die van een als moratorium...Beide stukken spelen zich af in een besloten ruimte waar de conversatie zonder inmenging van buitenaf kan gisten, ïn dit verband is het veelzeggend dat ook Brie zusters zich afspeelt in een isolement

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
de KVS-prospectus wordt een (puur commerciële) link gelegd met een vroeger opgevoerd successtuk van dezelfde auteur, Een vlo in het oor...Eigentijds, en onrechtstreeks ook een commentaar op Strindberg, zijn de compromisloze stukken van de Zweed Lars Norén...Een dubbele introductie dit seizoen: Malpertuis, Tielt, heeft de primeur met De moed om te doden (regie: dé Norén-vertaler-pionier Karst Woudstra). Het NTG volgt vlug met Demonen (H. Gilis). Beide

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze en andere jeugdzonden werden echter gecompenseerd door een enorm enthousiasme binnen het gezelschap, een dynamisme dat uiteindelijk ook vruchten afwierp: de toeschouwers voelden een zekere sfeer...Het driejarig contract van Poppe bevatte een clausule die bepaalde dat een percentage van de recette boven een vooraf vastgelegd gemiddelde als een soort commissie bij zijn directeurswedde zou worden...Het gezelschap bleek onvoldoende flexibel om via een niet traditioneel werkprocédé een dergelijke pro-duktie mee op te bouwen en hield het een week voor de première voor bekeken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een stuk bovendien in het zwaar gecompromitteerde genre van de boulevardkomedie, en een komedie die echt niet meteen uitnodigt tot een psycho-analytische her-lezing, zoals een Feydeau of een Labiche...KVS Brussel Hora est Een Vlaamse familie: opa en oma, moeder en haar man, een vlotte dochter en een achterlijke zoon (Dirk Roofthooft die de show steelt). Het decor: een...regisseur"). Door dit zwakke en weinig subtiele spel, en het te pas en te onpas hilariteit uitlokkende gedrentel van een pennelikker uit een heel ander stuk, ontspoorde dat wat aanvankelijk een moderne tragedie

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Hij had toch wel zin in een gesprekje met / voor Etcetera, ook al omdat een aantal van zijn recente regies in Vlaanderen te zien (zullen) zijn, en een beetje publiciteit natuurlijk nooit kwaad kan...Op de vraag wat ik dan moest doen kwam op een goeie dag het antwoord: hee, een theaterboekwinkel lijkt me wel wat..." Tegelijk bent U dan ook in het meer professionele theater terechtgekomen...vorm toe tot we op een gegeven moment zeggen: voor ons is dit met deze tekst een perfecte vorm

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Bij het aanbreken van de ochtend (en het einde van het stuk) zit het publiek verbijsterd voor een slagveld van glas- en spiegelscherven, sigarettenpeukjes, een leeggekapte bloemenvaas, een niet te...Norén laat zijn personages de kleine spelde-prikjes, die vluchtige momenten van irritatie die elke relatie kenmerken, meedogenloos uitbraken, aan een moordend tempo...Een schitterend stukje toneel is bijvoorbeeld het moment waarop Frank en Thomas een dure vaas heen en weer gooien: wat begint als onschuldig spel evolueert geleidelijk tot een spannend duel op het

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Een gesprek met eminent Norén-kenner, -vertaler, -regisseur Karst Woudstra en besprekingen van enkele Norén-produkties...Laten we het daarom voorzichtig houden: als Norén op zeker moment naast zijn poëzie ook toneel begint te schrijven, gebeurt dat vanuit de behoefte aan conrete confrontatie met de "andere" - een...Norén, Racine, Goethe '"De rede is niet meer dan een stuurloos schip op de woeste zee van het onderbewuste', dat is ook Moed om te doden (Malpertuis) - Foto Norbert Maes

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Macho Een probleem dat ik bij Russische Openbaring heb: het kostuum van de commandant roept een soort "machismo" op met een homoseksuele connotatie, terwijl Muller mij steeds als een hyper...een zware bijl een stronk stukhakken, vijf schoten uit een alarmgeweer als orgelpunt) en acteren als een vorm van afzien...Een landschap waarin het stormt, een huis met een groot raam, een man die een vrouw neukt of wurgt, een roofvogel

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
14 Karst Woudstra over Lars Norén en een vergelijking van twee "Demonen", pag...Toen kenden we Den Gulden Engel nog niet, een gloednieuwe uitgeverij in het Antwerpse, waar ons enthousiasme snel vertaald werd in zoemende zetmachines, rollende persen, een nieuw nummer, een nieuwe...Den Gulden Engel biedt goede perspectieven: een kortere produktietijd, een onwrikbare planning, een betere verspreiding

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...De tekst van Alpenrozentango is een verrassing: aan een Tenessee Williamsachtig gegeven - een afgeleefde moeder en een karaktergestoorde zoon in een goedkoop berghotelletje - wordt een bizarre plot...Hansjörg Schneiders tekst-in een laatste produktiefase zijn er nog een aantal gelijkaardige personages geschrapt - hangt aan elkaar als los zand, een eigenschap die bovendien door een heterogene regie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Lode Verstraete regisseerde dat, die had toen relaties met een dame uit de diamantwereld die (al) over een auto beschikte en een paspoort, want dat had je toen nog nodig om over de grens te mogen...Hij probeerde in zijn jeugdtheater dagdagelijkse situaties te behandelen, met gewone mensen: een postbode, een politieagent, een bakker...Ik vind dat een directeur alleen nodig is omdat iemand de volmacht moet hebben een handtekening te zetten

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
wonderbaarlijke solist uit de Orkater-stal, Jim van der Woude,... DE KUNST VAN HET UITGAAN Dat is nog maar een voorlopig overzicht van het theaterprogramma...ABO ... ABON ... ABONNEMENT Met een abonnement voor de avondvoorstellingen koopt u 7 tickets voor voorstellingen naar keuze, tegen 1.295 fr, of 185 fr...per ticket, wat liefst 26% goedkoper is dan een «los ticket». Wie zijn abonnement koopt of bestelt voor 22 september, krijgt het tegen een vakantieprijs: 1.100 fr

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Het NTG pakt uit met interessante teksten: Willem Elsschot, Botho Strauss met een nieuw stuk, De reisgids, Shakespeare (Koning Lear), Gildas Bourdet (Station Service), Alfred Jarry (Ubu Koning) en een...hoewel die naar Groningen vertrekt), Karst Woudstra (met een stuk van Lars Norén) en Julien Schoenaerts...En de Werkgroep voor Vormingsteater ('Vuile Mong'), die als enig D-gezelschap zijn subsidies een weinig naar beneden zag gaan, werkt aan een project rond politieke vluchtelingen (tekst: Pierre Plateau

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Twee 'Vlaamse teksten': "Dito' Dito" 's Frans/z, een schriftuur met diepgang in een authentieke beeldentaal en de Alles Liebe van het RVT, een plezierige voorstelling, zeer "Vlaams" van sfeer en...HTP met Op een avond in. Wetende dat er veel te veel dingen zijn die ik niet heb gezien om volledig te kunnen zijn, teken ik, Mark Deputter De moed om te doden van Lars Norén...Norén beschrijft er een liefde-haat verhouding tussen een vader en een zoon, waar op een of andere manier iedere mens doorheen moet als hij zich in de groei naar volwassenheid wil losmaken van zijn

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Het is niet meer ernstig om in maart 1986 een rode kaart aan de KNS toe te kennen, wanneer daar een maand eerder een nieuwe directie werd benoemd; indien de RAT m.b.t...De nieuwe directeurs vereniging is opnieuw een stap in de richting van een grotere eenvormigheid, daar waar verscheidenheid in func-tioneringsmodellen in de artistieke wereld steeds een teken van...Zijn artistieke intenties om "mensen samen te brengen die samen horen", leidde alleszins tot resultaten: De moed om te doden van Lars Norén werd een van de meest besproken voorstellingen van dit

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door...Goeie theaterfoto's geven zelfs meer dan een in tijd vastgehouden moment van een dynamisch proces weer: een foto kan een sfeer, een gevoel van ruimtelijkheid, een acteervisie weergeven, af en toe ook...een terechte bekroning voor zijn voortreffelijke vertolking van de vader in De moed om te doden van Lars Norén (regie: Karst Woudstra). Deze produktie kwam vorig jaar tot stand onder Malpertuis-vlag

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
afgemeten geometrische dansbewegingen uit; een kluwen van ineengestrengelde ledematen krauwelt moeizaam over de scène, een "cilinderman" schuifelt wat, een eenzaam hoofd zweeft zingend op de achtergrond voorbij...Dat functioneert natuurlijk alleen maar omdat zo een opera-ster reeds op voorhand de rol en de partituur grondig kent, maar dat betekent meteen ook dat een gedetailleerde personenregie of een...Volgens een oud oosters verhaal is "A Bao A Qu" een soort huisgeest die slechts aan de nabijheid van mensen zijn innerlijk licht kan ontsteken, zichzelf kan verwerkelijken; voor de Serapionisten een

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Karst Woudstra heeft hier een tekst naar zijn hart gevonden, want Bernhardt ligt in de lijn van Lars Norén...Als gevoelig toeschouwer/luisteraar weet ik dat er een doorslaggevend verschil bestaat tussen een nauwkeurige vertolking van de partituur en een engagement, een kracht die die partituur als zodanig...Het gaat over een scheepsarts die aan de opium is, Slauerhoff citeert en scenario's schrijft, over een gangster en een beeldschone actrice en over een jonge Italiaan die zijn zus wil gaan wreken

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Uit de loop van het bewerkingsproces lichten we twee versies: een vroege versie 'Sehnsucht' die vrij dicht bij de roman aansluit en een late "Een stuk van twee dagen" die vlakbij de voorstellingstekst...Shakespeare) en Oidipoes (Sophocles). De tekstselectie verloopt zichtbaar grillig, en het vervolg brengt de curve nog meer in de war: opnieuw Handke voor Een stuk van twee dagen en van Norén Nachtwake...Het werken rond eigen ervaringen beschouw ik als een privilege van de kunstenaar waarbij - ik citeer Norén - 'ik theater maak om mezelf te ontdekken en te veranderen

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
De opvoering had grote kwaliteiten: een imponerend decor (een ruimte die onder water stond, een beeld dat ook in Romeo en Julia opdook), een schitterende lichtregie, waardoor vaak een filmisch effect...Ik vind het boeiender om een Don Carlos tot leven te wekken, aangepast aan onze tijd, dan bijvoorbeeld een gave Lars Norén te monteren...Ik zie de opvoering van De Vrek als een gesproken opera: hoe een noot gemaakt wordt door een andere noot; hoe een klank meer kleur krijgt door andere klanken; hoe een acteur bestaat bij gratie van een


Toon volgende resultaten