Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Nederlandstalige Dramatische Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van...1954 werden de 'toelagen aan de dramatische kunst/ die voorheen in een unitaire regeling ftfty-fifty over Franstalig en Nederlandstalig toneel in België werden verdeeld, voor het eerst afzonderlijk

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling...Maar wat het als intellectuele speculaties oplevert, verliest het aan dramatische kracht...Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat is het essentiële verschil tussen luisterspelen en alle andere vormen van dramatische kunst...ideeën aan de oppervlakte komen en opnieuw jonge radiomakers via dit medium dramatische mogelijkheden gaan onderzoeken...Het is bovendien schadelijk, cultuurhistorisch gesproken, voor de Nederlandstalige literatuur: deze schrijfvorm, deze kunstvorm, zo moet je het noemen, is eigenlijk de enige die uit de radio

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst...konden we ons voorstellen dat het een proliferatie en produktiemogelijkhe-den zou bewerken op het gebied van de televisie en de film, terwijl het theater zo een beetje als de grootvaderlijke kunst

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het komt er dus op aan de autonomie van de kunst veilig te stellen...Raad voor de Kunst Een adviserende raad, goed en wel, maar hoe...Misschien kunnen we enkele ideeën opdoen in Nederland, waar de Raad voor de Kunst (RVK) reeds sinds de jaren '40 adviserend optreedt

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Er wordt dan graag verwezen naar de buitenlandse gastvoorstellingen, naar de niet- of anderstalige produkties, de invalshoek van dans, beeldende kunst en muziek...Het is een noodzakelijke onderbouw, die telkens weer de krachten moet losmaken die het uiterste uit de kunst willen halen en daarvoor een nieuw publiek in de grootstad kunnen vinden...Aan de andere kant geldt de publicitaire aanwezigheid van de Nederlandstalige theaterscène ook als een efficiënt propaganda-effect voor het niveau van onze cultuur naar de Franstalige en

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Hierdoor vervalt in grote mate én de belangrijkste basis voor de dramatische spanning én de mogelijkheid het scenische gebeuren te verbinden aan de directe ervaringswereld van de toeschouwers...Hij speelt de dood uit zoals hij in taal de kunst afscheidt van en beschermt tegen een kunstvijandige maatschappij...Radikaal weigert hij elke wederzijdse doordringing van kunst en werkelijkheid

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De organisaties moeten ofwel in het verleden ten minste één produktie gerealiseerd hebben met een minimum aantal voorstellingen (1) voor organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst; 5 voor...nieuwe decreet, ofwel in het verleden subsidie ontvangen hebben van de Vlaamse Gemeenschap (6). Bij de erkenningsprocedure voor de groep Nederlandstalige Dramatische Kunst wordt er apart melding...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
de nieuwe tekst vervalt deze bijkomende verplichting, maar dan wel enkel voor de instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst voorbestemd (17). De gesubsidieerde totaliteit aan lonen kan nooit lager zijn dan 6 miljoen per gesubsidieerde organisatie...Beide samen bedragen minimum 25% van de kredieten die door de Vlaamse Raad aan organisaties van Nederlandstalige Dramatische Kunst werden voorbehouden

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
voor Nederlandstalige dramatische kunst, voor dans en voor muziektheater

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Ook de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst had het er moeilijk mee...1993 kwam er via Theater niets, in 1994 was er een nominatum van 4,3 miljoen Bfr via de Administratie Kunst, naast een subsidie van Dienst Jeugdwerk...Antigone is in eerste instantie theater om theater, met een dramatische spanningsboog, en zo, en pas in een diepere laag staat het symbool voor de gehandicaptenproblematiek

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Ondersteuning en onderzoek Etcetera: De Administratie Kunst zou die informatie toch kunnen bezorgen...Johan Van Heddegem: Er is ooit één gemeenschappelijke vergadering geweest tussen de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en de Raad voor Kunstencentra

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
vallen over de toelagen voor de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, m.a.w...Het decreet zet op die manier een stevig financieel en mentaal schot tussen de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst en de anderen

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Nederlandstalige Dramatische Kunst...Op het ogenblik dat De Parade praktische moeilijkheden ondervond, is echter gebleken dat de Administratie Kunst niet alleen passief, maar ook actief enorm goede steun verleent

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Thierry Smits, op en top Belgisch zwevend tussen Franstalige en Nederlandstalige zijde, heeft met zijn Cyberchrist en Soirée Dansante parels van voorstellingen afgeleverd

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
wil dat niet zeggen dat we op zoek zijn naar 'politiek correcte' kunst zonder meer...De Nederlandse theatergroep Hollandia, brengt met Varkensstal een Nederlandstalige creatie van Pierro Paolo Pasolini's stuk in een regie van Johan Simons en Paul Koeck...Door het aanhoudende uitstellen van de ontknoping die je al van mijlenver hoort aandonderen, verliest het stuk veel van de dramatische spanning die de kijker mee zou moeten trekken in de politieke

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Kijk, ik heb een krantenknipsel bij me waarin Johan Thielemans (voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is veel gediscussieerd de afgelopen jaren

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Johan Thlelemans is publicist en voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
door Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
en het relaas van Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst De Océ Podium Prijs: bedenkingen van Marleen Baeten én het integrale juryrapport Ronald


Toon volgende resultaten