Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


125 document(en) met "Nederlandse Opera" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De Nederlandse vertaling van La nuit juste avant les forêts klonk vlot, maar bevatte hier en daar storende fouten en gemakkelijkheidsoplossingen...Chateau Migraine is het verhaal van een groep Nederlandse dagjesmensen die een bezoek brengen aan Gent (met een nauwelijks verholen verwijzing naar Chambres d'amis). Dat bezoek ontaardt om allerlei...Geen concert in de klassieke zin van het woord, geen opera, geen theater maar zoals Goebbels het zelf omschreef, een "narratief concert" dat ook visueel kon boeien

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Anderzijds was er de manifeste aanwezigheid van de invloedssferen van De Blauwe Zebra, van opera, van gebroken theatervormen, van de thematische keuze voor 'liefde en leven'. Startopdrachten...De Nederlandse uitkopers houden wel van deze aanpak, omdat de kans erin zit dat ze voor verrassingen komen te staan

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
Voorstellingen:: 27,28, 29, 30 december 1988 Plaatsbespreking in de Munt vanaf 26 november 1988 Plaatsbespreking Opera-Ballet In de Munt...218.20.15 ---- Plaatsbespreking Concerten In de Munt (zie opera) en het P.S.R...1988 1989 NATIONALE OPERA

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Walter Moens, ambtenaar bij de Nederlandse Commissie voor Cultuur in de Brusselse Agglomeratie, opent een moeilijke discussie...Tijdens het Hollands bewind werden er plannen gesmeed om met de Vlaamse rederijkerskringen een Nederlandse Schouwburg op te richten...de Koninklijke Muntschouwburg, waar voor het eerst in de geschiedenis een Vlaming benoemd wordt, gaat Gerard Mortier opera tot theater maken

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
kozen enkele Nederlandse voorstellingen uit, die representatief zijn voor vormgeving en dramaturgie in het actuele jeugdtheater...Als zij de bedragen horen waarmee in het opera-bedrijf wordt omgesprongen, dan vinden ze dit een schandaal De Munt, zoals u weet, kost 740 miljoen...Dan moet men de mensen erbij vertellen dat opera de enige kunsttak is waar zoveel mensen worden tewerkgesteld

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Opera, onderbrengen in één institutioneel kader...uit het Nederlandse theaterbeleid blijkt -- én de macht van de zakelijke leidingen, die zich door Dewaels eigen-inkomstenclausule nog gesterkt zullen weten

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Beperkt in zijn uitstraling: met het fel verminderd buitengebeuren op het Muntplein roert het stadsbeeld nauwelijks een rimpel; beperkt in het aanbod: enkel Nederlandse en Vlaamse groepen kwamen er...Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij...Paul Goossens, 'Een opera-direkteur vertrekt', in De Morgen, 30/8/89

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Opera aan haar eigenlijke opdracht: het maken van opera...Wat ik van opera weet ? Ik meen iets te weten over de mens: opera gaat over de mens en wordt door mensen gemaakt Zo hoop ik mede iets tot stand te kunnen brengen, in dienstbaarheid en vanuit een...En in 92-93 zou de Vlaamse Opera met een eigen creatie 'Antwerpen Culturele Hoofdstad' luister moeten bijzetten, zoals de heropening van de Gentse Opera in 1992 een eigen karakter moet krijgen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Een grote stap is het naar de Oosterse vormen, Indisch Theater en Peking Opera: dat blijft toch een oppervlakkige receptie met bewondering voor kleuren, klanken, acrobatie, kostuums, maar snel knap...Marc Clémeur volgt Gérard Mortier op als intendant bij de Vlaamse Opera...produkties met Nederlandse 'voorzieningen*. Alleen Dirk Tanghe heeft alle aanbiedingen uit Nederland systematisch afgeslagen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Theedrinkend staan ze daar, losjes op een rij, terwijl een korte opera van Walter Hus weerklinkt...twee recente pro-dukties trekt Ritsema die opvatting door, het meest zichtbaar in Herinneringen van een valk een regie/choreografie bij de Nederlandse dansgroep Het Concern...de mate dat ze niet verstikt zijn door de zwarte lucht die over Dresden hangt, waar Wagner in 1848 de opera zag branden, als romantisch oordeel voor een opstandige kunst

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Vernieuwend in beide opera's is dat Mozart, in zijn herschrijving van het muzikale opera buffa-idioom, de klassetegenstellingen, die nauw met de liefdesthematiek verbonden zijn, verder...Nog steeds stevig aan het Cosi Fan Tutte (De Nederlandse Opera) - Foto Jaap Pieper formele spel gebonden -en zonder vaste afspraken geen spel -lijkt de (vormentaal...dat circulaire aspect van het libretto is deze opera wezenlijk tijdloos : ongestraft door lineariteit en geschiedenis, jaagt hij ons voort

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Neill was opvallend aanwezig op het Vlaamse en Nederlandse repertoire de voorbije seizoenen...Onverwachts komisch overkomende replieken werden trouwens van bij de repetities door O'Neill geschrapt, ook al speelde hij daarmee in de kaart van diegenen die het melodramatische, soap-opera-achtige

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
mei 1877 vat Pjotr Tsjaikovski, dezelfde van Het Zwanenmeer, het plan op om op basis van Poesjkins monument, een opera te componeren...Niet voor niets wer- Jevgenij Onegin (Vlaamse Opera) Foto Annemie Augustijns den er Mevlevi uit Istanbul aangezocht om de sama aan te leren...Later stapte hij over naar het Nederlandse Kamertoneel te Antwerpen

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Vlaanderen wordt de sociale en intellectuele uitstraling van opera nog steeds schromelijk onderschat, aldus de nieuwe intendant van de Vlaamse Opera, Marc Clémeur...Een ander beleidspunt : de barok-opera ? "Ook de barok-opera wil ik verdedigen...Een laatste probleem : de opera-gebouwen ? "De Antwerpse opera is in orde

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Van Vlijmen was intendant van de Nederlandse Opera van 1985 tot 1987 en is pas directeur geworden van het Holland Festival...Kunnen de bestaande opera-instituten de creatie van eigentijds werk aan ? "Het is bewezen dat het mogelijk is. In Nederland heeft Maurice Huisman, de toenmalige intendant van de Nederlandse...Bent u, na uw ervaringen bij de Nederlandse Opera, uitgekeken op het intendantschap ? "Het hangt af van de financiële en artistieke mogelijkheden die ik zou krijgen om mijn opvattingen te

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Onegin (De Vlaamse Opera, 1990) Foto Annemie Augustijns Opera is het meervoud van opus : opera is gebaseerd op het samenspel van verschillende kunstvormen, dixit Marc Clémeur, intendant van de...Vlijmen, voormalig intendant van de Nederlandse Opera; Bernard Foccroule, opvolger van Gerard Mortier in de Munt en Marc Clémeur, nieuwe intendant van de Vlaamse Opera...Alle andere opera's die we tot nu toe gespeeld hebben, waren klassieke werken die hun waarde al bewezen hadden

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Dat is de vergissing die Tom Blokdijk maakt, wanneer hij in zijn artikel in Etcetera 28 de Nederlandse werkplaatsen evalueert...Evenmin als men in 1975, bij de opstelling van het eerste decreet, de spectaculaire boom van de hedendaagse dans kon voorspellen of de artistieke heropleving van de opera, kan nu geanticipeerd worden

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Pag 15 Het spook van de opera Opera lijkt aan een tweede jeugd toe...De opera geeft ruimte aan het andere...Opera en kunstencentra

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De oude Casanova komt ontgoocheld terug uit Praag, waar één van zijn opera's zo werd opgevoerd dat er geen letter van werd bewaard...Eindhoven, één van de Nederlandse Voorzieningen, komt vanaf dit seizoen nog steviger in Vlaamse handen terecht dan tot voor kort al het geval was...De werkelijkheid was dat het bij Lulu steeds stampvol zat en dat het bezoek bij Vrijdag veel te wensen overliet..." Jaap Jong, directeur Vereniging Nederlandse Toneelgezelschappen NRC, 05/10

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
Trust De Trust heeft zich in enkele jaren tijd een prominente plaats verovert in het Nederlandse theaterlandschap : een jong, dynamisch gezelschap dat zich sterk laat inspireren door de...16 Opera De Parsifal-produktie van de Vlaamse Opera sluit aan bij een bedenkelijke Wagnertraditie, aldus Gunther Sergooris...46 Verder in dit nummer : Peter Sellars : Johan Thielemans bekijkt argwanend de naïviteit van Sellars' nieuwste opera Klinghoffer


Toon volgende resultaten