Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Nationale Garde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Waarmee we dus bij het CET en zijn avant-garde belanden...De verzamelde subsidies van alle lokale, regionale en nationale overheden zijn echter zeer gering

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...De kloof tussen theater en avant-garde heeft Bob Wilson overbrugd...hebben een nieuw soort populair avant-garde theater nodig

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daar moge zich vooral de jongste garde nieuwlichters van de regie goed bewust van zijn...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het stuk van Pirandello zou in de jaren twintig en dertig het succesrijkste avant-garde stuk van zijn tijd blijken te zijn...Ongetwijfeld zal deze tendens, die een parallel vindt in de herontdekking van de avant-garde, samenhangen met een behoefte aan irrationaliteit...Het lijkt er op alsof de avant-garde het totaalkunstwerk van de opera en het theater gebruikt om op een kathedraalachtige manier onze kunstervaring te ontregelen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Hoogtepunten waren alleszins de deelnames aan de zeven Nationale Dansfes-tivals die tussen 1947 en 1953 in Antwerpen georganiseerd werden door 'De Vrienden van de Dans' en het 'Aanmoedigingscomité...Nu wordt daar, waar voorheen alleen zwanen en prinsen rondzweefden in feite het meest moderne werk gedanst; daar wordt nu de avant-garde geproduceerd door kanjers van choreografen-- kijk naar Kylian

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
God, vaderland, staatsmacht, nationale eer, historische rechten, juridische aanspraken ... Axel Oom ... Lidenbrock Ja, Axel ... Axel Bént u mijn oom ? VI.26 Hetzel De ellende brengt...legioen van de Nationale Garde...De Nationale Garde aarzelde niet

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Toch wordt Berlijn na enkele decennia een soort nationale kijkkast...Dat gold reeds in de late negentiende eeuw (voor de Scandinavische realisten en naturalisten, maar ook de Russische en Poolse avant-garde of bepaalde Nederlandse auteurs), maar na 1918 is Wenen geen...Hij was reeds jaren daarvoor onder de indruk geraakt van de poëzie van Lasker-Schüler en had er veelvuldig contact met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de artistieke en literaire avant-garde

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
gelukkig in handen van iemand, bij wie de avant-garde zeer goed in de smaak viel, een vriend van Michel Guy van het Festival d'Automne van Parijs...van 300.000 tot 600.000 FF): Régine Chopinot (600.000 FF), Kilina Cremona (450.000 FF), Caroline Marcade (350.000 FF),... - Steun aan de nationale choreografische centra, gezelschappen die...Sommige van de nationale danscentra, opgericht in het kader van de decentraliserings-politiek, bereiken prima resultaten, andere raken verstrikt in de risico's van de culturele animatie die te

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ook de -- vooral Italiaanse-- anti-traditionele futuristische beweging, die zich sterk met dans inliet, had belangrijke contacten met de Parijse avant-garde...Ook jonge Amerikaanse avant-garde-dansers als Dana Reitz of Molissa Fenley luisteren eerder naar de taal van het lichaam dan dat ze een 'idee' zouden willen uitwerken...Dat is pas avant-garde ! Het is blijkbaar haar lot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
de schouwburg lees je het programma; mooie geloofsbrieven : The Kitchen, de tempel van de New Yorkse avant-garde, een solo op de VPRO, een optreden op het Londense The Dance Umbrella, een uitnodiging...van het Brooklyn Aca-demy of Music, een instituut dat onder de afkorting BAM deze winter een waar festival van de avant-garde aankondigt (ze sponsoren, onder meer, de nieuwe opvoering van Bob Wilsons...Maar, zoals het een goede nationale volksopera past (?) de contouren van wat een opvoering geweest moest zijn, waren vervaagd

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Nationale Opera Brussel Die Meistersinger von Nürnberg Met Die Meistersinger von Nürnberg heeft Wagner een werk geschreven, waar een onoverzichtelijke veelheid aan motieven en...Want als een volk vooruitgaat en groeit, verbreekt het telkens de gordel waaraan het tot dan toe zijn nationale aanzien ontleende...met de Italiaanse, Europese en Amerikaanse avant-garde volgens een merkwaardig procédé

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het spektakel zit gevangen in een oude traditie van de avant-garde: gesloten, met liefde gemaakt, onduidelijk en steriel...die hem Les Contes D'Hoffmann (Nationale Opera) - Foto Jean-Pierre Bauduin tot de enige geloofwaardige figuur van het stuk maakt...Nationale Opera Brussel Offenbach, Strauss en Janacek Offenbach heeft de partituur van zijn Contes d'Hoffmann nooit voltooid

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
De Amerikaanse onbenulligheid tot kunst verheven in het "mekka van de "avant-garde", zoals de BAM-reclamefolder vetjes drukt...Sinds '83 heeft BAM weliswaar een stevige reputatie opgebouwd als verzamelplaats voor de groot geworden Newyorkse avant-garde uit de jaren zeventig...Als ooit de geschiedenis van de Newyorkse avant-garde geschreven wordt, dan kunnen namen als Bénédicte Pesle, Michel Guy, Jack Lang, Ritsaert ten Cate, Val Bour-ne, Faivre d'Arcier, Hugo De Greef en

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
definieerbaar begrip als volkstheater (Deel 1: "Variaties op volkstheater"). Het tweede boekdeel registreert dan de uitingen van de nieuwste avant-garde (Deel 2: "Werken aan vernieuwing"). Als het de...tralisme van zijn culinaire structuur en dito publiek kan verlost worden, en op de knappe, afsluitende diagnose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige thea-teravant-garde probeert in kaart te...een paar jaar tijd heeft hij de Nationale Opera opgetild tot op een van de bovenste planken

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Thea-tertoerisme - een fenomeen dat bij ons eerst echt ingang vond met de jongste bloeiperiode van de Nationale Opera - is een vertrouwd gege- ven: tot zestig procent van de Staatsoper...Een avant-garde-beweging met voldoende slagkracht en integriteit om over een langere periode de aandacht op zich te trekken, is niet in zicht...Het gaat hier immers in de eerste plaats om een inhaalmanoeuvre tegenover wat bij grote broer Duitsland intussen al lang tot "geïnstitutionaliseerde avant-garde" is geworden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Doutrepont, Biographie Nationale, Bruxelles, 1936-1938, blz...28) wat bij Vandervost letterlijk wordt gezegd door de Burgemeester tegen Kamiel, de Garde (11,3). De vrije toevoegingen betreffen uitbreidingen waarbij meestal de oorspronkelijke tekst de...verfrissend voorbeeld te waarderen van hoe men op een zinvolle manier het nationale dramapatrimonium kan recycleren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
premiestelsel, dat in een creatiepremie voorzag voor nieuwe Vlaamse stukken die door een leescomité waardig werden bevonden voor het nationale repertoire...nationale tonelen nog voor een groot deel de klankbodem voor de ideeën van de homogene burgerlijke gemeenschap...Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring...Opera en haven hebben dit gemeen; om Aantwaarpse Kuituur uit te dragen hebben ze beiden een smak geld van de nationale gemeenschap nodig...Dat is zoiets stoms: het spelen van Tsjechov, Shakespeare, Marivaux en Schnitzler heeft absoluut niets veiligs, er zijn evenveel valkuilen, mysteries en vragen als bij welke avant-garde-auteur dan ook

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
traditie in ere gehouden wordt (genre Bayreuth), kom je uit bij een ander soort seizoengebeuren, de nationale festivals waar vaak een competitief argument mee gemoeid is. De lage landen beschikken sinds vorig...mee in de internationale avant-garde met de grote namen Grotowski (The Constant Prince), Mnouchkine (La Cuisine), Living Theatre (Antigone), Barba (Ferai), Bread and Puppet (The Cry of the People for Meat...Maar het Festival du Jeune Théâtre is geen spreekbuis, geen verzamelplaats voor die jonge garde die Brussel als standplaats verkiest

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Ontstaan uit 'les Comédiens Routiers' kreeg het in 1945 een nationale opdracht, die, op zijn Belgisch, gecompenseerd werd aan Vlaamstali-ge kant met een nationale uitbreiding van de speelopdracht van...Het Théâtre 140 van Jo Dekmine was een belangrijke schakel in het toenmalige avant-garde theater: vergelijkbaar met de Mickery-werking kon men er totaal nieuwe, veel spannender theatervormen ontdekken...De theatrale avant-garde van de jaren zestig (gesitueerd tussen de uitersten Grotwski-Wilson) blijft in Brussel verder leven en beschikt met le Plan K over een respectabele vertegenwoordiger en een


Toon volgende resultaten