Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "National Theatre voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Want met dit stuk kreeg het Théâtre National de Strasbourg de prijs van de Franse kritiek voor het beste nieuwe stuk van het seizoen 81-82...Thans heeft hij iedereen verrast door het opzetten van een uiterst traditionele vertoning, waarnaast opvoeringen door het Londense National Theatre gedurfd avant-gardis-tisch aandoen...Ik zou slechts een vergoeding geven voor het transport, voor hun verplaatsingen en maaltijden, opdat ze die niet van hun werklozensteun zouden hoeven te betalen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik voel dat elke actie zin heeft, niet voor het publiek maar voor de acteurs op de scène...Blau had reeds kritische werken op zijn actief: The Impossihle Theatre: A Manifesto (1964) en Take Up the Bodies: Theatre at the Vanishing Point (1982). In zijn recentste publikatie, Blooded Thought...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het was erg voor Oostvlamingen, maar nog veel erger voor Westvlamingen...Vanwaar die onvrede ? "Vroeger aanbad ik het National Theatre...Het is echter voor veel theaters, vooral voor de A-gezelschappen vijf voor twaalf

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als ik dit verslag niet voor een theatermaar voor een muziektijdschrift zou schrijven, dan zou ik nu met plezier lang uitwijden over de prestatie van het orkest...Malpertuis Pinters jongste toneelstuk A kind of Alaska aan, dat amper één jaar daarvoor bij het National Theatre in Londen in wereldpremière ging...Kleine theaters hebben al vaker voor zo'n aangename verrassing gezorgd en grotere gezelschappen zodoende het zout voor de soep gereikt

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
De directe aanleiding hiervoor ligt voor de hand: Pinter heeft het stuk aanbevolen aan Peter Hall, artistiek directeur van het National Theatre, dat in de uitstekende regie van Bill Bryden er de...Dat geldt uiteraard ook voor A Life in the Theatre dat uitgaat van de barokke idee dat de wereld een schouwtoneel is. Mamet concentreert zich bij de uitwerking van die idee in verschillende stukken...Dit kan op de scène omdat het publiek de personages in levende lijve ziet; de acteur compenseert voor de taligheid van het personage, voor het feit dat zijn oorsprong en essentie louter talig zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn liefde voor het theater en het theatrale heeft hij vaak weten aan te wenden om de routine van het officiële Engelse theater te doorbreken...tot dan niet had: wanneer Lear door zijn dochter de deur gewezen wordt, grijpt hij de grote, ruwe tafel vast en gooit ze ondersteboven, wat een teken is voor zijn dienaren om heel de boel af te breken...Het hete Afrikaanse zand Het einde van de jaren zestig waren erg geschikt voor zulke ideeën

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Tekst en fotoverslag van deze produktie en aandacht voor de carrière van Frieda Pittoors...een portret van The National Theatre, impressies van diverse theaterfestivals, brieven, leestafelkruimels en oprispingen in de marge, pag...het in Etcetera gepubliceerde rapport kondigt zij, in schabouwelijk Nederlands, wel aan Voor volgend jaar prioritair in de sector van de D-groepen grondige wijzigingen met het oog op een duidelijke

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het National Theatre, de mastodont die op de zuideroever van de Thames staat, heeft het hard te verduren gehad...Zo emigreerde de National Theatre voor het eerst naar een commerciële zaal: het Lyceum Theatre, op de andere oever van de Theems, bij de Strand, een commerciële ader van de stad...Hij heeft voor zijn debuut bij het National Theatre The Duchess of Malfi van John Webster op de planken gezet

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De zaal biedt plaats voor 251 toeschouwers en wordt gebruikt voor toneel- en filmvoorstellingen, concerten, voordrachten en bijeenkomsten van kerkgemeenschappen...Dit jaar won de groep de prijs voor de beste kostuums tijdens het National Theatre Festival, waar hij ook andere jaren prijzen in de wacht sleepte: o.a...Daarin noteert de auteur, Tony Weare, zelf acteur en regisseur, voorzitter van de National Theatre Organisation en lange jaren voorzitter en lid van de Fort Victoria Drama Circle: "The strength

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
nog met Karst Woudstra voor Wat u wilt (1986) en met Ton Lutz voor Een pompstation (1987). In de periode 1974-76 belichtte hij als assistent voor Joe Davis o.a...engageerde, bij de oprichting van het National Theatre...Er bestaat in Londen nog altijd een groot verschil tussen de belichtingspraktijk in West End en die bij gesubsidieerde gezelschappen zoals het National Theatre en de Royal Shakespeare Company

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Zo dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden "van onder uit". Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) verloor het KJT voor het seizoen 1986-'87...doormaken, we moeten ze in stand houden, want ze zijn de enige garanten voor continuïteit en traditie, voor het overleven van een eigen (jeugd-)theater kortom...Een vergelijking: toen de regering-Thatcher probeerde nog maar één onderdeel - het experimentele zaaltje Cottesloe - van het National Theatre te sluiten, kwamen alle hens aan dek - ook die van minder

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Ajax van Sophocles door het American National Theatre...Ik wist heel vlug dat ik bijvoorbeeld voor dit stuk vooral een beroep zou doen op acteurs afkomstig uit de minderheidsgroepen in Amerika...Terzelfdertijd weet ik dat theater gemaakt moet worden voor een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, voor een bepaald publiek, wil het effect hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dit jaar stond er in Avignon opnieuw een "nuit" op het programma, meer bepaald de voor het eerst integraal opgevoerde versie van Paul Claudels Le Soulier de Sa-tin, goed voor een hele nacht theater...Les Petits Pas is duidelijk levenselixir voor deze bejaarden; waar theater nog goed kan voor zijn, denk je dan...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
must go on" theatersysteem en proeven van de grote artistieke verschillen binnen het Franstalige aanbod: de nationale repertoireopdracht van Théâtre National, de klassieke stijl in het Parc, het...Op de grens voelt men het leven en de belofte voor iets anders...De dikste acteur staat op, gaat achter een half gordijntje zijn gevoeg doen in een geëmailleerde pot en schept de inhoud op de schaaltjes voor de acteurs

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Hij wist precies voor welk publiek hij wilde spelen, slaagde erin dit publiek op de been te brengen en bovendien enthousiast te maken voor zijn visie op het theater als levende, directe communicatie...De RSC was dus een geheel nieuwe ervaring, net zoals het National Theatre enkele jaren later...Deze artistieke democratie is minder gaan wegen op de organisatie, heeft zich verlegd naar het eigenlijke artistieke voorbereidingsproces: voor Gorki naar Rusland, voor de Oresteia naar Griekenland

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Na 1967 kon je voor deze basiskennis omtrent het artistieke leven in theatervlaanderen terecht in het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, nu Vlaams Theaterjaarboek: je vindt er alles netjes gecatalogeerd...Te weinig toch voor wie zich in het theatergewoel wil wagen, voor wie er niet bij was en het wil leren kennen, voor wie fossielen niets zeggen...Ik werk gratis voor mijn levenswerk, voor TIL

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Singel zorgde voor Kantor, Mortier voor Chéreau, De Greef voor Wilson, samen brachten ze Sellars, enz...Horde Gaan we voorbij aan het oudste festival, het festival van Spa, tot voor kort het vakantieoord van het Théâtre National, en aan enkele typisch zomerse festijnen zoals Mallemunt...theatermarge toch een fenomeen van de jaren '70, idem voor de festivals die daarvan een emanatie waren; aan de anderekant is het Kaaibudget te beperkt voor een grotere opzet, voor een evenementkalender, voor

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Wanneer Peter Hall directeur wordt van het National Theatre, is hij van oordeel dat Ayckbourn zulke schitterende, meeslepende stukken schrijft, dat hij ze in de betonnen theaterbunker op de zuidelijke...Nochtans laat dit element van de plot heel duidelijk het misprijzen van Ayckbourn zien: de 'moord' is niet het signaal voor een algemene inkeer of bezinning...zulk een behandeling verliest Ayckbourns tekst alle kwaliteit, en verwateren zijn stukken tot vehikels voor de KVS ancienne manière

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Voor de oprichting van haar eigen gezelschap, was zij regie- assistente in het Théâtre National de Belgique, de Varia-schouwburg en het Atelier Sainte-Anne...1983 werd zij door Paul Collard omgevormd tot een op-vang-infrastructuur voor jonge gezelschappen die, voor hun produkties, behoefte hebben aan een repeteer- of speelruimte...THEATRE NATIONAL DE BELGIQUE

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Hij heeft gevochten voor een National Theatre, een plek waar de niet commerciële, maar vitale teksten uit de toneeltraditie vanzelf een optimale uitvoering zouden krijgen...De periode gedurende dewelke Olivier leider was van het National Theatre, behoort tot de grote momenten uit het theaterleven na W.O...Na hem verkommerde het National Theatre een beetje onder het leiderschap van Peter Hall (zopas opgestapt bij die instelling). Misschien tekent dit nog het best zijn diep geloof in het theater


Toon volgende resultaten