Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Na Maeterlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Wartburg van Friederike Roth (BRD). (KT, JDR) Alle kandidaten zijn geslaagd Het is mij voorlopig nog niet duidelijk of je na het bijwonen van de examenvoorstellingen van de afstu...Dat ze met hun twaalven beter een popgroep dan een professioneel gezelschap zouden vormen - wat ik na Een hand in de sneeuw in een recensie schreef - is een boutade, maar deze opmerking is juist...Ibsen, Zola, Maeterlinck, Shaw, Pirandello, Brecht, Sartre, Ionesco, ..." Hill and Wang, N.Y

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
ISSN 0771*4807 11 7440 002 1 40 tegen 1 ETCETERA Jaargang 2, nummer 6, maart 1984 DIT NUMMER I N Pelléas et Mélisande Maeterlinck gaf Vlaanderen...Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck...Na lang trekkebekken over de juiste verdeling van kleuren en bekwaamheden werd een nieuwe Raad van Advies samengesteld

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
De vaagheid van Maeterlinck, die zeer veel drie puntjes gebruikte, waarbij men meer moest begrijpen dan er geschreven stond, leek natuurlijk gesneden brood...Maeterlinck - wordt hier genaturaliseerd naar een hedendaags cliché...De onduidelijkheid van Maeterlinck, die hijzelf vanuit een poëtisch credo wenste, is hier vervangen door de onduidelijkheid van de verwarring en het cliché

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Conjunctuur De eisen van de RAT lijken de groepen, op enkele uitzonderingen na, er niet toe te brengen hun repertoirekeuze voldoende te motiveren...Behalve de Spaanse vieringen zijn er dit jaar ook Vlaamse herdenkingen: Het Leven en de Dood van Victalis van Gille 100 jaar na de geboorte van E. Claes (Antigone); De Spaanse Brabander 400 jaar na de...geboorte van Bredero (Nieuw Ensemble Raamtheater); 1585, de val van Antwerpen, 400 jaar na datum (KNS). Zal men er historische - en voor Bredero ook theaterhistorische - clichés kritisch onder de loep nemen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze ambitieuze aanpak is te verklaren als het uiteindelijk realiseren van een levende Gentse schouwburg na twintig jaar winterslaap...De directieperiode Hanssens kan globaal beschouwd worden als een periode van stabilisering na de eerste grote trouble en ontnuchtering...Deze harde staking zou uiteindelijk resulteren in het garanderen van een sociale zekerheid in het beruchte Theaterdecreet, maar liet toch wel sporen na binnen het gezelschap

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Na de tweede wereldoorlog, toen Polen zijn onafhankelijkheid op een communistische manier moest beleiden, werd de mars verboden...Zoals Arthur Miller het zelf uitdrukt: "Ik ben altijd aangetrokken en afgestoten door de schittering van het Duitse expressionisme na W.O.l, en één bedoeling met Death of a sa-lesman was het gebruik...De opwerping lijkt volstrekt irrelevant na afloop van de voorstelling

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Maeterlinck is niet ver uit de buurt... De vraag is of dit een actuele voorstelling kan opleveren, dan wel of én clerus én toneelstuk niet overgeparodieerd worden...Wie is de auteur van deze "comédie satirique en trois actes"? Samen met Maurice Maeterlinck kan Van Lerberghe worden gezien als een van de eerste vertegenwoordigers van het symbolisme...Na een poosje echter -- waarbij de cesuur min of meer samenvalt met de pauze -- vervaagt de commentariërende tekstlaag waardoor de afstand tussen parodie en geparodieerde te klein wordt

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
De Brusselaars pikten het ook niet dat een deel van het publiek in het midden van de voorstelling (na twee uur) naar buiten werd geleid, terwijl het andere deel werd binnengelaten...Italië heet dat Il Premio Ubu". Grieks Na dit succes kreeg Salmon in Italië andere voorstellen...wrijvingen na L'Ymagier behoorden tot het verleden, en ik moest kunnen terugvallen op goede organisatoren

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De Muntschouwburg dateert van 1819 (architect Damesne) en werd na een brand in 1855 door architect Poelaert verbouwd...Dit vereist evenwel een visie vanwege het beleid dat cultuur en stadsrenovatie aan elkaar wil koppelen, wat in sommige gemeenten toch wel mogelijk blijkt : zo werd, na de bouwwerken van het cultureel...1983 teksten van Maeterlinck in de vervallen, door Horta gebouwde magazijnen 'Wauquez'. Mede hierdoor werd het gebouw onder de aandacht van de publieke opinie gebracht, met restauratie voor een

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Dat laat bijvoorbeeld toe om op een zondagmiddag De Blauwe Vogel van Maeterlinck te zien in een regie van Stanislavski uit... 1909...Na het verschijnen van de eerste indienstnemingscontracten voor acteurs, voorziet de heer Akoulos, directeur van de Unie, tegen januari de eerste stempelende acteurs

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Dat was is in ieder geval mijn bedenking na de dramatische lezing van De Fantasten...En het nadenken over waarom Musil zijn Fantasten begint met een citaat van Maeterlinck geeft me de moed deze vergeten Vlaams voelende schrijver te spelen

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Debussy was in zijn nopjes met het materiaal van Maeterlinck: geen verhaal met gebeurtenissen, maar een opeenvolging van gemoedstoestanden die op een haast symfonische manier konden weergegeven worden...Na de eerste scène legde Simon Rattle het werk even stil...Een ander in het groepje meende dat het na de pauze wel spannender zou worden; hij had gehoord dat er nog politiemannen zouden komen die die zwervers in elkaar sloegen

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Het 'zuivere' poppentheater was begin deze eeuw al in handen van pedagogen gekomen, die hierin een uitstekend middel zagen om kinderen de 'juiste' burgerlijke waarden bij te brengen, en na de weinige...Pas na de politieke en economische stabilisering na de tweede wereldoorlog zal eind jaren '60 de marionet-tedraad van het modernisme weer opgenomen worden...De stem van Craig galmt na in deze imaginaire beelden

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Ze maken voelbaar dat de waarheid niet in volzinnen te vatten is. In Pelléas en Mélisande volgt Vandervost de bedoeling van Maeterlinck na: met een kinderlijk simpel klinkende taal en symboliek...de ongekuiste Grimm ontdekt de boze fee dat er een prins aan Flamoesje (Rapunzel) d'r haar heeft gehangen, omdat haar kleren na een zekere tijd niet meer passen

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Het tweede deel, Perestroika, beleefde zijn eigenlijke première in november 1992 eveneens aan de Amerikaanse Westkust, in Los Angeles, en belandde al een jaar na datum in Londen en New York, hoewel...zijn enscenering vermijdt hij, op enkele door Kushner aangegeven momenten na, de licht-decadente bombast die eerdere opvoeringen van Angels in America kenmerkte...Na Oud Huis Stekelbees heeft Cassiers zijn actieterrein niet verlegd, maar bijgestuurd

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
door deSingel, en heel wat avonden na de pauze in de steek gelaten door flinke delen van het publiek: te moeilijk, te literair, te ontoegankelijk, te statisch, zo klonk het...Na Maeterlinck, Grimm, Ovidius en Handke op de affiche, drong zich voor heel wat mensen de vraag op: is dit nog wel theater...Na twee seizoenen met een vast ensemble, worden de acteurs terug de vrije markt op gestuurd

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Ibsen, Tsjechov, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann... worden door Szondi aangewezen als de protagonisten in de Westerse theaterliteratuur, die elk op hun manier deze crisis tot uitdrukking brengen en...De vraag die we ons hier wèl moeten stellen is of, indien we de door Szondi uitgezette lijnen na 1950 doortrekken, we niet op een heel organische wijze bij een in essentie monologisch theater uitkomen...Alle voorbeelden die we hierboven aanhaalden, zijn teksten die dateren van na 1950

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Amper een jaar na zijn professioneel regiedebuut werd hij gevraagd om in 2000 artistiek leider te worden van de Schaubühne am Lehniner Platz in Berlijn, het noodlijdende theater waarmee Peter Stein...Bij Maeterlinck eindigt deze scène met de vlucht van de kinderen...Ook Ostermeier twijfelt of een psychologische aanpak bij machte is een voorstelling avond na avond te ontsluiten

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Over het verschil in maatschappelijke context of publiek dacht men niet na...Pas als zich na enige tijd een voldoende ruime keuze aanbiedt, kan je ergens de nadruk op gaan leggen...Een persoonlijke balans Op een Walter Van den Broeck na, worden de theaterauteurs die door het nvt werden gepromoot, niet meer in het professionele circuit opgevoerd

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Szondi stelt dat het moderne drama ontstaan is in de Renaissance na het verval van het middeleeuwse mens- en wereldbeeld...Maeterlinck en Hauptmann problematiseren de centrale categorieën van het drama (de tegenwoordigheid van het gebeuren, het tussenmenselijke en de handeling): de stukken van Ibsen gaan over het...waarbij representatie en interpretatie vervangen worden door 'een productie van aanwezigheid'. Die 'aanwezigheid' staat in relatie tot de 'leegte' die ontstaan is na het wegvallen van de metafysica en


Toon volgende resultaten