Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "NT Studio"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
gekozen zijn, omdat de studio Herman Teirlinck in onze contreien voor dit soort spektakel de beste opleiding biedt...Daarnaast is er dan nog een NT Studio, waar onder leiding van Peter Gill nieuwe teksten worden gestimuleerd

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
prijs). In februari 2004 ging het vorig seizoen aangezette Pride and Prejudice in première onder de vleugels van Het Toneelhuis/Studio Tokio...IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch i ld e: 't KLAverVIER s 1 nt

Nr. 99, December 2005 • (personalia)
Ramona Verkerk studeerde aan de toneelacademie in Maastricht en in Studio Herman Teirlinck...Verkooppunten Vlaanderen Theaters ANTWERPEN: deSingel, Monty BRUSSEL: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij GENT: Vooruit, NT Gent LEUVEN: STUK TONGEREN: De

Nr. 100, Februari 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Ramona Verkerk studeerde aan de toneelacademie in Maastricht en in Studio Herman Teirlinck...Verkooppunten Vlaanderen Theaters antwerpen: deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij gent: Vooruit, NT Gent leuven: Stuk

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv...Er zijn evenwel ook projecten waarvoor de organisatoren niet enkel een residentieplek aanbieden om er te werken, maar ook expliciet vragen dat dit werk geënt zou zijn op die plek...uitgespaarde reiskosten gebruiken voor de huur van studio’s; of je zou ook simpelweg kunnen uitrekenen hoeveel tijd en dus geld bespaard wordt wanneer een aantal reis- en verblijfsdagen wegvallen). Met andere

Nr. 104, December 2006 • Dieter Lesage • Portret van de kunstenaar als resident
Hoe gaat de kunstenaar om met het huisvestingsvraagstuk: een studio krijgen in een ander land is één ding, een woning te moeten achterlaten is een ander...Heeft men eigenlijk wel een studio nodig om te werken als kunstenaar...tijden van digitale media blijven nogal wat residenties pronken met studio’s met uitstekende lichtcondities voor schilders

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Dit alles is geënt op de realiteit: de praktijk van het veld...Morgens worden er workshops georgani- seerd voor professionele dansers, ’s middags staat de studio ter beschikking van artiesten om te repeteren of te onderzoeken, ’s avonds zijn er lessen...Hoe ga je om met artistiek onderzoek binnen de muren van je laboratorium, studio, of internetatelier

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
Enkele anonieme citaten uit het rapport: Naar mijn aanvoelen moet een studio een zekere flexibiliteit bezitten zodat ze bepaald en betekend kan worden door de kunstenaars die het gebouw op dat...Alle haast identieke studio-ontwerpen hebben tot de constructie van hermetische ruimtes geleid waarin de danser voortdurend geobserveerd en gevolgd kan worden...vergelijking hiermee gaan de nieuwe studio’s van Siobhan Davies in Londen, ontworpen door Sarah Wigglesworth, terug op de vruchtbare relatie tussen architect en cliënt (in dit geval de choreograaf

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk, Maarten Soete • 6 Sound Questions
Stemmen kunnen gecatalogeerd worden, een stem roept associaties op, verbindt de menselijke luisteraar met een menselijke bron, en is ook de recipiënt van taal...Indien mogelijk hou ik eraan de geluidsomgeving van de ruimte te absorberen vooraleer ik in de studio van start ga

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers, Stef Franck, Anna van der... • Kroniek
over zijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck...echte dingen’. Een systeem van attracties, dat de basis vormt van een efficiënt spektakel dat niet langer het concept van een dramaturg onthult of de auteur correct interpreteert