Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "Moderne Tijden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Daarnaast vind je de moderne vertalingen van Gerrit Komrij die b.v...Ze zijn best leuk en alhoewel de precisie en meerduidigheid van het origineel soms plaats ruimen voor vlotheid en verstaanbaarheid, maakt een moderne taal een meer directe, realistische speelstijl...Soms waarborgen de veranderde tijden ongewild de actualiteit en meteen de populariteit van een stuk

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ze zoeken sociale zekerheid in deze onzekere tijden...Het probleem van de romantische schrijver uit de 19de eeuw is geen voorwerp van zorgen meer voor de moderne dramatische auteur

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Ten eerste werd de toeschouwer - die in deze tijden ook meer behoefte heeft aan een houvast dan aan een vacuüm - goeddeels afgeschrikt door een rage van enige stylistische nieuwlichterij ('nieuwe...Hij heeft de tekst in een indrukwekkende ruimte geplaatst: we bevinden ons in een betonnen ruimte, met reminiscenties aan moderne parkeergarages...Zij waren vooral geïnteresseerd in hoe het theater inspeelt op de snelle sociale veranderingen in het moderne Cuba

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook de anderen dalen af in het verleden, trekken zich terug in meer onbewuste tijden: reeds voor Doris' ontdubbeling zien we haar op onbewaakte ogenblikken nukkig, duim in de mond; en in Guenther komt...dat er in tijden van crisis met schaarse middelen (lichtbeelden als achtergrond) met enige inventiviteit toch voldoening scheppende toneelbeelden gecreëerd kunnen worden, bewijst John Bogaerts met...Naast Dario Fo grijpen andere moderne Italiaanse auteurs graag terug naar deze ongekuiste folklore, die in de late middeleeuwen haar hoogtepunt beleefde

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Boven het genre hangt de verdenking dat het tot vroegere tijden behoort...Ik heb bewust moderne instrumenten weggelaten: geen marimba's, geen exotisch slagwerk

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
anachronisme van enkele moderne gebruiksvoorwerpen en de redundante diaprojectie van de twee oorspronkelijke regieaanwijzingen in het handschrift moeten het zowat doen...Het verlangen is van alle tijden, 't Zijn niet de problemen die weigeren een emotie op te wekken, maar wel de manier waarop ze worden behandeld

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Men moet dus een moderne invalshoek vinden om deze stof een gewicht te geven, dat overeenkomt met de melancholie en de omfloerste pijn die achter de actie schuilgaan...Met de beloofde enscenering van Het Gemaskerde Bal door Hermann, zou de Munt ons op die manier eindelijk een moderne Verdi laten ontdekken...Ik ben me ervan bewust dat het lang geen sinecure is zoiets uit de grond te stampen, zeker niet in deze beroerde tijden

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
De A-gezelschappen maken moeilijke tijden mee...Justitiepaleis, Dertiende Nacht, Hamlet, Veel leven om niets: drie klassieke tegenover zes moderne stukken

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar er zijn tijden dat ik de moed verlies, Caroline De grote schelp, Jules .., de grote schelp...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Inhoudelijk kan men grof twee richtingen onderscheiden, een eerder realistische die veel aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de mens in de moderne massa-maatschappij, in de grootstad...stijlrichting: Hans Fallada en vooral Alfred Döblin die met Berlin Alexanderplatz (1929) de eerste echte grootstadsroman uit de Duitse literatuur publiceert, waarbij hij van een moderne montage-techniek gebruik...Peeters correspondeerde reeds sinds 1919 met Herwarth Walden en stelde tijdens het tweede Congres voor moderne kunst te Antwerpen (januari 1922) werk ten toon van o.a

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Toen dit werk in 1788 voor het eerst in Wenen werd opgevoerd, waren de tijden somber: Jozef II was wel een idealist, maar hij stootte op grote weerstand bij zijn conservatieve onderdanen: in 1787...En zie, dank zij de moderne, speelse ernst van een Karl-Ernst Herrmann of een Luc Bondy laten beide teksten een donkere onderkant zien, en zijn we verrast door hun diepe menselijkheid

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Ik ben ervan overtuigd, dat de moderne tijden op hun einde lopen...Het succes van de opera hangt daar ook mee samen, omdat hij de meest typische kunstvorm van de moderne tijden is. Volgens mij is hij nu op het hoogtepunt...Zijn rol zal uitgespeeld zijn met het einde van de moderne tijden

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dit is dan "la vera storia": dat er geen plaats voor het feest is. Om het weer mogelijk te maken, moeten de tijden en de politieke systemen veranderen...de peetvaders van de moderne scenografie, wier geschriften in heel Europa een diepgaande invloed uitoefenden

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Maar wat is dat moderne theater...Maar als de nieuwe Tsaar komt, de valse Dimitri, dan halen ze hem meteen in. Nieuwe leiders, maar geen nieuwe tijden

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Maar Richard Strauss heeft, voor hij zijn broodwinning begon te maken van zeemzoeterige, verwaterd-expressionistische muziekdramatische werken, twee van de meest verpletterende opera's aller tijden...te passen aan moderne ogen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Enkele weken geleden verklaarde Hugo Claus in een interview in Humo dat moderne theatermakers geen rekening meer houden met het publiek: "maar zij doen iets wat veel erger is: zij houden rekening met...Misschien moeten we - Brecht para-frazerend - hierop antwoorden met een nieuwe vraag: wat zijn dit voor tijden waarin het maken van populair theater al bij voorbaat verdacht lijkt...binnen het moderne theater al zo vaak aangewend, dat dit onderhand tot een cliché is geworden

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Shakespeare is een testcase geworden voor de moderne theatermaker, een toetssteen voor zijn theaterpoëtica...De neerslag van dit alles plus die van mijn belangstelling voor een aantal zeer uiteenlopende zaken, zoals moderne Franse literatuur en oude Amerikaanse films, is te vinden, vermoed ik, in de stukken...Veel van de moderne muziek is alleen maar modern en niet meer beluisterbaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
het theater is in tijden van economische crisis niet rendabel en moet door de staat gesubsidieerd worden; 2. "le théâtre se meurt de ne plus correspondre à un public...Volgens hem zijn er twee tendensen in het publiek: de toeschouwers die belangstelling hebben voor degelijk traditioneel werk en de supporters van het moderne visuele experiment...Men kan de sociale functie van het repertoiretheater ook herdefiniëren vanuit de wetenschap dat de kracht van het moderne theater niet langer ligt in de homogeniteit, maar in heterogene speel- en

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller maakt momenteel gouden tijden door: hij wordt druk gespeeld en gelauwerd in Oost en West, krijgt belangstelling van opera, muziek en dans, wordt intens gecommentarieerd en geanalyseerd...het repertoire van de moderne tijd, zoals Jourdheuil deze stukken noemde, kon je een fragment van de diversiteit van de hedendaagse Mülleromgang meemaken: van metafoor tot geraamte, van metafysica tot

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het thema is van alle tijden: de liefde, hier in de romantische vorm van de onmogelijke liefde...Diachroon worden het Griekse, Middeleeuwse, Elizabethaanse, Italiaanse en moderne theater overlopen, als voornaamste stapstenen naar de huidige pluriforme theaterpraktijk


Toon volgende resultaten