Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "Met Tone" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante...De show is snel, vol nauwgezette clues, met enkele multifunctionele attributen, met een klare afscheiding tussen verschillende atmosferen en met een logische verhaalopbouw...het Volkscentrum voor Cultuur monteren Tone en Siti het stuk La historia de Frederica y la vaca basuca, samen met het plaatselijk theatercollectief

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
de opera van Brussel zou ik met dezelfde input natuurlijk grotere resultaten halen, maar ik ben best tevreden met wat ik doe...Ik droom inderdaad van een religieus toneel, maar dan één met een duidelijke band met de maatschappij...Dat boeddhistische aspect heeft niet met een god te maken, wel met het feit dat er geestelijke krachten leven waarvan wij ons niet bewust zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
ISSN 0771-4807 Wapengekletter ETCETERA Jaargang 1, nummer 2, maart 1983 IN DIT NUMMER Tone Brulin Tone Brulin geeft soms 'geestelijk afwezig...maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een...Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Dat An ldeal Husband zo een grote belangstelling genoot, had wel wat met de opzet te maken...De unanieme lof heeft echter niets met deze petite histoire en alles met de zuiverheid van het bereikte resultaat te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Naar hun eigen zeggen, staken zij van wal "met de idee van een opbouw naar een ander publiek toe", zoekend naar "wat we kunnen doen met ons vak binnen heel de beweging, binnen al die stromingen in de...wil brengen "episch theater, verhalend theater, met de volkscultuur als communicatiemiddel". Zo met Brecht als met Fo wil de I.N.S...hoeden" en "petten". Met, zoals zij in een van hun liederen zeggen, in hun harten een rebellenzang

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een paar mensen vertrekken naar Antwerpen om er met Tone Brulin TIE 3 op te richten...Dat uit zich ook in het zoeken naar alternatieve speelruimten: de Sint-Pietersabdij (met Concert à la carte van Kroetz), Proka (met Klassevijand van Nigel Williams) en het Bijlokemuseum (met...Ze behoren tot de folklore van de sociale strijd met een verouderde formule maar met een ontegensprekelijke maatschappelijke functie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
het begin zat ik ook met het probleem hoe ik met deze technieken verder moest...Ik werkte toen met Thomas Kopache, die model stond voor wat ik met toneel wou...Ik heb gewerkt met componisten, Alsina bijvoorbeeld, met het Werkcentrum Dans, met het symfonisch orkest

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Belangrijke teksten, stuk voor stuk, en enkele interessante confrontaties, met name Oom Wanja, in een regie van Jean-Pierre De Decker, dat hoe dan ook vergeleken zal worden met Jan Decortes versie...De Surinaamse sergeantenrevolutie gecombineerd met Caraï-bische mythologie, zoiets ligt Tone Brulin...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Daar was Tone Brulin toen bezig met een schunnig expressionisme, en zijn collega's van de Studio met erg ouderwetse salonkomedietjes...Je kunt hem vergelijken met Bachelard, La poétique de l'espace, en met Alain...hebben samengewerkt met Pinters Huisbewaarder, met Handkes Kaspar, met Bernhard

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Blindenstraat 20, 03/234.21.73) Antwerps Amusementstheater Startte in 1983 met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 'volkstheater met inhoud' brengen naar het voorbeeld van het Gents...Amusementstheater van Eddy Daese ; werken met vaste kern op semi-professionele basis ; Van Haecke plant met zijn andere v.z.w...Meistraat 2, 03/231.97.50) Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als muziektheater in samenwerking met het Vlaams Mobiel Kamerensemble (met o.m

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Hoewel het nog niet tot een verregaande historische behandeling van deze era is gekomen - een relatieve 'bloeitijd' die te situeren valt tussen 1918 en 1958 met, uiteraard, een breuk ten tijde van de...met een overwegend Vlaams repertoire, waarin een nieuwe communicatievorm --de kleinschaligheid - creatief onderzocht werd, en de 'zuivere' avant-garde van De Nevelvlek --een groep rond o.a...Je kan een aantal oncontroleerbare gemeenplaatsen opsommen : het belonen van syndicale ijver met regieopdrachten (Martin Gyselinck, Guido Maere-mans), de slaafse en volkomen a-creatieve houding van

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik heb altijd getracht om niet alleen dansers te maken die met hun armen en hun benen zwaaien, maar ook mensen met inhoud...De mensen die wij nu gevormd hebben voor de toekomst hebben tenslotte in het Ballet van Vlaanderen kunnen werken met Anna Markard-Jooss, met Butler, met Kylian, met Efrati, met choreografen...Iemand die zelf musiceert, of vertrouwd is met muziek, of muziek aanvoelt, heeft veel meer communicatie met wat op het podium gebeurt

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Met een Vlaams repertoire --Pierre Platteau en Felix Timmermans in Mechelen, Rudy Geldhof, L.P...Met zijn welbekend dynamisme breidt het MMT bovendien zijn monopoliepositie in het zuiden van de provincie Antwerpen nog uit: het MMT neemt de Boomse Schouwburg over...Acteur Gie Dermui, wiens invloed op HTP's Scènes/Sprookjes altijd onderschat is, gaat samen met een andere (ex

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
TENTAKEL kon met zijn argumentatie de RAT niet overtuigen in verband met de realiseerbaarheid van het artistiek project...Het kan uiteraard ook een bedoeling hebben een gezelschap voor een realistischer aanpak met minder middelen te doen kiezen...ALGEMENE BEOORDELINGSNORMEN Alle gesprekken over de gezelschappen werden door de RAT afgerond met een waardeoordeel dat kan ondergebracht worden in de volgende rubrieken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Regisseur en auteur Tone Brulin is in heel zijn loopbaan intensief bezig geweest met theateropleiding...Doceren doe ik met de egoïstische bedoeling er iets van te gebruiken in mijn stukken...Ook omdat Ter Kameren zo interessant was: daar kwam je in een stimulerend klimaat terecht met lesgevers van wereldformaat als Oscar Jespers, Cantré, Joris Minne

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Na een paar jaar met vallen en opstaan werken aan een antropologisch theater, verrichte hij nu weer een theatermirakel met het negen uur durende epos de 'Mahabharata'. Over Peter Brook, vroeger en nu...Gedurende vier jaar voerde hij een liberale cultuurpolitiek met de mond vol zelffinanciering en sponsoring, maar met de beurs stijf dicht...Het resultaat is bekend: kleinere produk-ties, gammele decors, acteurs met vrijstelling van stempelcontrole, een risicoloos repertoire en dubieuze verkoopstechnieken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Orkater met Zie de Mannen vallen en latere deelgroepen als De Horde met Wangedachte of De Mexicaanse Hond met Graniet en De Wet van Luisman vestigden die reputatie...Sam Bogaerts in interview met Dirk Van den Eede, "Marchanderen met gevoelens", in Intermediair, 25 april 1986, p. 5. Uit een interview met Ariane Mnouchkine naar aanleiding van l'Histoire...Tone Brulin - Foto Herman Sorgeloos Wim De Mont Schilderen voor het Theater Ter gelegenheid van de opening van de gloednieuwe Schirn Kunsthalle pakte men in Frankfurt uit met

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Plus, dat spreekt vanzelf, de praktijkervaring: in serieuze produktie-omstandigheden leren werken met acteurs, in ruimte, met licht, geluid...Zijn oorspronkelijke bedoelingen om studenten in contact te brengen met zeer verschillende visies op toneel en met verschillende disciplines, werden al snel ondermijnd door allerlei administratieve...Opmerkelijk in de gesprekken met oud-studenten is dat de "coha-bitation" met andere afdelingen als film, tv, sociale communicatie, als positief wordt ervaren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Tone Brulin is daarmee begonnen, met Theater op Zolder, alhoewel anderen dat op hun naam hebben staan...Het eerste wat ik met Tone heb gedaan, omdat hij niemand anders vond uit de Studio, was een tekst van Louis Paul Boon, Reynaert de Vos...Ik wil trouwens opnieuw iets doen met Tone

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Van Royen blijft er tot 1962-63, met rollen in stukken van Michel De Ghelderode, Frederico Garcia Lorca, Georges Van Vrekhem, Piet Sterckx, Jozef Van Hoeck, Ben Jonson en Ostrowski, met regisseurs...moesten één voor één vooraan gaan staan in wat met veel goede wil 'de toneelzaal' werd genoemd en er met luide stem vertellen wie we waren en waarom we in godsnaam wel dachten aan het toneel te moeten...Hij ging trillend voor de klas staan en raasde met bange stem zijn cirriculum af, waarna hij met grote ogen achterin de klas Alex Van Royen zocht, die half in het donker zat


Toon volgende resultaten