Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


219 document(en) met "Met Ten Oorlog" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
ook diegene die zich volledig geeft aan het gebeuren, met zweet in de handen en tot tranen bewogen mee-voelt met het lijden op de scène, en zo voorziet in de elektriciteit die soms tussen scène en...Het geheugen is immers kort, alleen wordt het iets gemakkelijker opgefrist met beelden over een gifgasaanval, dan met de bekentenissen van een inquisiteur...Daar middenin staat dan het pathetisch, in haar lijden verloren vrouwtje, met akelig toneelbloed, sjouwend met een rood stuk karton, gesteund door de muziek van Bach

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De oorlog en daarna De oorlogsperiode benaderen wij met enige schroom, eigen aan een generatie die het alleen weet 'van horen zeggen' en daarom bang is de gevoeligheden niet steeds op hun...Hij vertelt hoe hij bij het uitbreken van de oorlog met een deel van het gezelschap naar Frankrijk vluchtte met de bedoeling daar voor het leger te gaan spelen...Na de oorlog duikt hij onder en houdt zich bezig met het schrijven van filmscenario's (o.m

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een materie dus die we met grote omzichtigheid en met een uiterste relativering tegemoet moeten treden...Een stroomversnelling in zijn carrière betekent zijn samenwerking met regisseur Walter Tillemans in KNS-Antwerpen; met hem realiseert hij o.m...Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
bos, waar ze de oorlog voorbereiden (deel II: l'Exil dans la Forêt, de Ballingschap in het Woud), en ten slotte, de oorlog zelf van de Pandavas tegen hun neven, de Kauravas, waarin bijna alle protagonisten...basisvoorwaarde opdat, ten eerste, het verhaal zonder haperingen doorverteld kan worden en, ten tweede, de structuur met de onderscheiden rela-tiviteitsniveaus niet slechts een Vertel-truuk blijft, maar ook een...De god, die met zijn listen het noodlot stuurde, sterft, dus is ook het verhaal ten einde

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Zo blijven we zitten met een spektakel dat ongelijk van kwaliteit is. Enkele keren zit het helemaal goed, zoals met het nummer Amerika (de eerste keer dat het vuur in de pan schiet in het spektakel...Tussen 6 en 13 juli kon men er dit jaar 18 verschillende produkties zien, was er elke nacht een afsluiter met de People Show en kon men er overdag oeverloos lang discussiëren met de vorige dag...Algemene ontgoocheling was er ook over Kidnap van het Amsterdamse Mickery en Outcalls/Riptides van de met veel heisa aangekondigde Soon 3 (San Francisco). In het eerste geval was dit misschien ten

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De grootse plannen van Hugo Claus vond de raad van beheer te experimenteel, te utopisch, met teveel risico's. Ten slotte verkoos men Walter Eysselinck boven Dré Poppe (twee theaterpractici uit ARCA...De Stad Gent haalde met dit eigen theater een risico binnen, een risico dat met gastvoorstellingen door KNS niet bestond...de praktijk sloeg een dergelijke afwisseling van het klassieke met het moderne, van het ernstige met het komische minder aan dan verwacht

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Over dit alles, over zijn theateropvattingen en zijn plannen met Globe hadden wij een gesprek-vooraf met Paul De Bruyne...zo'n geval is het geen nadeel iemand te hebben die relatief onpartijdig is ten opzichte van de afzonderlijke produkties en geëngageerd ten opzichte van de kwaliteit van het hele pakket...Het heeft veel te maken met een intimiteit van verhoudingen, zowel op de scène als met het publiek

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Mijn grootvader was Jozef Cohen, een schrijver van Nederlandse sagen en legenden en van mensen met sterren en andere boeken over de oorlog...het derde jaar hebben we Vondel gedaan en ik heb ontdekt hoe interessant en actueel die wel is. Die improvisaties volgen een geleidelijk opbouw: je begint met natuurelementen om ten slotte...Ik had nog wel graag wat meer met eigen teksten willen doen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Goed: zo zou men met acteurs kunnen omgaan (en het gebruik van de met micro versterkte stem zorgt voor een wat lange demonstratie van hoe men teksten kan zeggen), zo zou men een scène kunnen gebruiken...Ik bedoel hiermee dat Bergman met zijn Lear-bewerking duidelijk de toeschouwer tegemoet is gekomen door te opteren voor een in de eerste plaats toegankelijke, meer anekdotische aanpassing, met volop...Minetti interpreteert Lear op een sublieme manier: met subtiele nuanceringen qua stem, acteerstijl, mimiek bouwt hij een personage op dat parallel met de tekst evolueert

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij gaat spaarzamer omspringen met verbale aria's tijdens dewelke acteurs al te vaak geen blijf weten met zichzelf...Buried Child (1978), True West (1980) en Fool for Love (1983). Hij nam ook contact op met oude vrienden zoals Chaikin, met wie hij samenwerkte in het meer experimentele Tongues (1978), Savage/Love (1979) en...Blijkbaar is de "gravin" ingereden op Eddie's truck en aanhangwagen met paarden, met een enorme knal als gevolg

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Van Royen blijft er tot 1962-63, met rollen in stukken van Michel De Ghelderode, Frederico Garcia Lorca, Georges Van Vrekhem, Piet Sterckx, Jozef Van Hoeck, Ben Jonson en Ostrowski, met regisseurs...moesten één voor één vooraan gaan staan in wat met veel goede wil 'de toneelzaal' werd genoemd en er met luide stem vertellen wie we waren en waarom we in godsnaam wel dachten aan het toneel te moeten...Hij ging trillend voor de klas staan en raasde met bange stem zijn cirriculum af, waarna hij met grote ogen achterin de klas Alex Van Royen zocht, die half in het donker zat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
galg, de oplichter-pooier met zijn cafétafeltje, de voetwasser met zijn ijzeren teil, de hoer met haar zwarte lingerie, de kwezel met haar bid-stoel en paternoster, de meid met haar wasbak). De "dode...Ben Van Cauwenbergh met sigaar en Vivien Loeber met witte pruik en dito jurk met plooirok verbeeldden met veel pronkerig rond-gestap de glamourwereld...Kan er überhaupt een andere dan therapeutische verantwoording ten grondslag liggen aan een theaterproduktie met mentaal gehandicapten

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Er zijn immers maar heel weinig mensen die in hun zelfkritiek heel diep durven gaan; dat wij daar wél in slaagden, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat niemand van ons beroepshalve met...Acteren Met Need to know maken jullie eigenlijk een voorstelling "in opdracht"... Jan Lauwers: "De opdracht werd inderdaad gegeven door Ritsaert ten Cate van Mickery; het uitgangspunt...Ondanks het feit dat jullie met een nieuwe groep starten, blijft er toch nog een band bestaan met de Schaamte-structuur... Jan Lauwers: "De organisatie Schaamte en vooral het werk van Hugo De

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
op uitkijk stond naar de vogels om het weer te kunnen voorspellen, toen hij dronk met zijn vrienden, al die mannen die hier over de vloer kwamen, 's morgens, met hun ogen vol stof, je bent alles vergeten...Men moet de arbeiders leren kennen als ze met tweeduizend zijn, met tienduizend, met vijftigduizend...Het aktiecomité heeft een oproep gedaan om ze te helpen, met geld... Lydie Met levensmiddelen ook

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het heeft alles te maken met het verschil tussen klassieke en hedendaagse kunst, met de graad van organisatie, met de politieke context (Kirov was het eerste gezelschap dat de USA aandeed na de...David White wees erop dat, de inspanningen ten spijt, deze jongeren nooit een voldoende inkomen opstrijken uit de voorstellingen binnen het NPN en voor de keuze staan: ofwel met verlies werken, ofwel...Alle staten waar de oliebaronnen het voor het zeggen hebben (Colorado, Texas, Georgia, Louisiana), zitten met een totaal verrotte industriële basis met vaak desastreuze gevolgen op het sociale en

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Tallozen léven nog met deze soms romantisch als * 'broedertwist" omschreven oorlog, slepen hem met zich mee...Hoewel zich met de opkomst van de republiek tevens een theatervernieuwing had aangekondigd, keerde men in 1939 terug naar een veelal onbetekenend boulevard-theater, en werd experimenteren met nieuwe...Dit was het geval voor Alejandro Casona, één van de voornaamste toneelschrijvers van het naoorlogse Spanje, die net als Garcia Lorca ten tijde van de Republiek met een reizend gezelschap door het land

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Na het werken met buitentalige middelen, dus zonder pre-tekst, in Wonderen der Mensheid naar een tekst-als-aanleiding in Als in Oorlog (naar Sofokles' Oedipus in Kolonos) of Duras' India Song, volgt...Zij is het ten slotte die samen met haar zusters Dionysos' moeder Semele destijds heeft belasterd en zo door Dionysos werd voorbestemd als instrument van zijn wraak vanaf het ogenblik dat hij haar met...delen uitwerken, maar alles met opvattingen die eraan ten grondslag liggen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het zou mooi worden als de papieren mensen van Etcetera het voor het zeggen zouden krijgen over mensen die kunst maken met hun lichaam, met hun verbeelding, met hun behendigheid en met hun slimheid...de Elfnovembergroep zich in de belangstelling met de massaspektakels Nooit brengt een oorlog wede en Vonk, vuur en asse, kwam de Erasmusgroep bovendrijven met de creatie voor Vlaanderen van Susn van...een stuk te schrijven met Ensor en zijn creaturen als hoofdpersona- ges en met als thema het Oostends verzet ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella; Ensor had hem

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Bij konfrontatie met buitenlandse produkties ter gelegenheid van een Prix Futura of Premio Italia stel ik vast dat met het gebruik van de nieuwste audio-apparatuur en de toepassing ervan ook nieuwe...Met twee bandrecorders en twee cassetterecorders in mijn studio; boven op de kamer, ook nog een aantal radiorecorders en met een electronische tijdklok waarmee ook 's nachts vier verschillende...Een leven dat nochtans niet grijs en monotoon was maar dat integendeel een onophoudelijk gevecht was met zichzelf en met de buitenwereld

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
De eerste stoot kwam voor de Eerste Wereldoorlog met Sergei Diaghilev, Isadora Duncan, Rudolf von Laban; de tweede vlak voor de Tweede Wereldoorlog met Martha Graham, Doris Humphrey, Laban, Kurt Jooss...West was er met haar groep echter niet tegen opgewassen om een formatie te dragen met een typisch Franse geest en ingesteldheid...Met hem kreeg dans aparte recensies, met grote koppen in de kranten, en vele kolommen


Toon volgende resultaten