Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


116 document(en) met "Met Gerardjan" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Meer abstract voel je in het werk van Shepard een romantische band met het agrarische, met zijn natuurlijke plattelandsomgeving...Marc Steemans doet als Tilden denken aan een vergelijkbare zwerversfiguur uit Paris-Texas van Wim Wenders: de man met de pet gespeeld door Harry Dean Stanton...Met dit afstand nemen van het theaterre-alisme hebben de acteurs van het Fakkeltheater zelf blijkbaar problemen: zij zetten vlakke types neer in plaats van het veruitwendigen of oproepen van de

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
expliciet aangesneden (de urne met de as van Franks moeder is aldoor aanwezig op de scène). De schrijver wil het rouwproces aanvatten via de broer van het hoofdpersonage (in elk stuk komt die broer terug) maar...Als alles met ze uitgepraat is, dan kunnen die buren terug naar hun eigen idylle en zo gebeurt dan ook aan het einde van Demonen...Voor mij loopt Noréns evolutie als toneelschrijver enigszins parallel met die van Ibsen: net zoals Ibsen na o.m

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Dat is alvast een pluspunt, maar ze moet wel de hierboven beschreven organisatiestructuur overnemen en scheepgaan met het aanwezige personeel, en ze zit opgezadeld met het theatergebouw zelf...De KVS mikt uitsluitend op het grote publiek met verwaarlozing van de artistieke rol die het binnen het theaterbestel te vervullen heeft...Onder Gerardjan Rijnders daalde het Globepubliek aanmerkelijk, maar zijn werk zal essentieel blijven in de ontwikkeling van het (repertoire) theater

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Gerardjan Rijnders en het Nationaal Ballet: Bacchanten
Het is zowat twee maand geleden dat ik Gerardjan Rijnders' Bacchanten bij het Nationaal Ballet -een co-produktie met Rijnders' eigen organisatie Voorheen ADM - zag, en hoewel het overzicht over...Want ik had oprecht moeite met de simplistische tegenstelling tussen de wereld van de ratio rond koning Pentheus - zeker als zijn verschijning aan het slot terugkeert, Dionysus zelf nu als koning...Met andere woorden: Rijnders realiseert zich de uniciteit van het medium theater, en maakt een voorstelling waarin elke toeschouwer zijn eigen voorstelling maakt

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
groep (Ballet Théâtre de l'Arche, later Compagnie Maguy Marin) werd uitgevoerd; opdrachtgeefster was Françoise Adret, de nieuwe leiding van het Ballet van de Opera van Lyon, die met de groep een modernere...opgelegde, klassiek gebouwde muzikale partituur; invulling geven aan een precieze anekdote; werken met dansers die een klassieke opleiding hebben genoten... In tegenstelling tot Gerardjan Rijnders en...Een en ander heeft wellicht te maken met de zwakte van haar artistiek concept: haar interpretatie van deze Cendrillon bleek niet in staat op te tornen tegen de traditie en bleef halverwege hangen

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Op gelijkaardige wijze toont Mammame de toeschouwer-"antropoloog" een soort beschaving met eigen wetten en zeden en een eigen geschiedenis die buiten de schouwburg haar oorsprong en bestemming heeft...Medeleven en wreedheid staan vlak bij mekaar, zoals dat alleen bij kinderen kan, maar ook met dezelfde kinderlijke onbekommerdheid en relativering...Met de haar eigen energie klieft Roxane Huilmand de ruimte en vult die met haar intense aanwezigheid

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Ivo Van Hove: "Voor mij is Russische Openbaring de apotheose van een jarenlange zoektocht naar wat ik wil met acteurs, met een tekst, met theater dus...Natuurlijk leeft de dialoog ook bij de met Muller vertrouwde toeschouwer: binnen één maand zag ik Gerardjan Rijnders' Beeldbeschrijving en Ivo Van Hoves Russische Openbaring, vormelijk heel...Een landschap waarin het stormt, een huis met een groot raam, een man die een vrouw neukt of wurgt, een roofvogel

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...Vorig seizoen fusioneerde zijn groep Akt met het Gentse Vertikaal en werd Van Hove artistiek leider van het gezelschap...34 Twee delen uit The Civil Wars van Bob Wilson en een confrontatie met Bob Wil- son- Jan Fabre, pag

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een heel nadrukkelijke ruimte trouwens, de bar van het hotel, een Hopper-ach-tig decor van William Phlips, met, boven de grote toog, een gang met kamerdeuren...Orkater met Zie de Mannen vallen en latere deelgroepen als De Horde met Wangedachte of De Mexicaanse Hond met Graniet en De Wet van Luisman vestigden die reputatie...Sam Bogaerts in interview met Dirk Van den Eede, "Marchanderen met gevoelens", in Intermediair, 25 april 1986, p. 5. Uit een interview met Ariane Mnouchkine naar aanleiding van l'Histoire

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Decorte verwijt Ibsen dat hij in zijn drama-met name in Hedda Gabler, maar van zijn ander werk kan je dat met evenveel recht beweren-een "ziekelijke drang naar intrige" vertoont...plaatsje met de veelbetekenende naam Maimoir, met veel vochtige mist, veel passanten en met personages die zich langzaam en in een gelijkmatig ritme prononceerden...Hij heeft eerst met het plezierige Le Saperlot een lange stijloefening afgeleverd, waarbij hij de schabionen van de Franse boulevardkomedie aanwendde om eigenzinnig met taal om te gaan

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Daphnis e Chloe - Groupe Emile Dubois Geen valse puberale sentimenten die durven opduiken in het werk van Gallotta maar een dansstuk dat met zoveel tintelende bravoure gedanst wordt en zoveel...En wat doe ik nu met de tweehonderd andere voorstellingen die slechts door hun abominabele indruk van de vergetelheid kunnen gered worden...aanvaardbaar maakt; en met heel wat reflecties omtrent "grote middelen" en hoe die dan gebruikt worden

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
En doorheen de opvoering blijft die misleidende transparantie voortduren, met name bij Hamlet zelf...Impliciet, door zich over te leveren aan de schoonheid van het beeld, zonder reserves: Claudius bidt, Hamlet nadert met de punt van de degen langs achteren, steekt ten slotte niet toe, beklaagt zich...Klaas Tindemans Gerardjan Rijnders regisseerde een "klassieke" Hamlet bij het Publiekstheater

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Klaas Tindemans sprak met Karel-"Hamlet"-Vingerhoets en bekeek de Hamlet van Gerardjan Rijnders...onze maatschappelijke werkelijkheid valt deze visie samen met het groeiende wantrouwen in de politiek, met de nulgrens van de illusies omtrent een algemene kwalitatieve verbetering van het menselijke...Waar Gerardjan Rijnders in zijn Hamlet met zijn découpage sleutelt aan de coherentie van het vertellen en rekening houdt met de voorkennis van het publiek, kiest bewerker Kohout in het Raamtheater

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Terwijl de zwarte acteur Isaach de Bankole zich, als dealer, met zijn opgevulde buik zeer organisch beweegt en er met zijn onvervalste soulstem in slaagt zijn tekst te doen aankomen waar hij het wil...en pasgeschreven komedies van Frans Strijards en Gerardjan Rijnders ("onbehaaglijk", zo men wil). Vaak onderbroken door pseudo-choreografie, absurde decorwisselingen met oude touwen en oude doeken...Als deze angst om meer personage dan acteur te worden het overheersende motief om theater te maken wordt, speel je een heel wreed spel, met jezelf en met je publiek

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Het meest frappant gebeurt dit in het tweede bedrijf, waarin Pentheus met kort geknipt haar, in een volledig gesloten wit pak, met het bovenlijf geharnast, zijn aartsvijand tegemoet treedt vanuit de...schril contrast met de martiaal ogende Pentheus, verschijnt Dionysos met lange haren, op pumps en in een doorzichtig lendedoek met dito bovenstuk en vleugeltjes op zijn achterhoofd...vergelijking met het relatief zelden geënsceneerde Bacchanten ziet Joosten zich geconfronteerd met een indrukwekkende ensceneringstraditie van Sophocles' werk

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het zou mooi worden als de papieren mensen van Etcetera het voor het zeggen zouden krijgen over mensen die kunst maken met hun lichaam, met hun verbeelding, met hun behendigheid en met hun slimheid...opnieuw een erg boeiende produktie, na Kamers en Met vuur spelen, en ook hij staat voor een nieuwe professionele uitdaging met een totaal herschikte Arcaploeg (met daarin mensen uit NTG en KVS...een stuk te schrijven met Ensor en zijn creaturen als hoofdpersona- ges en met als thema het Oostends verzet ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella; Ensor had hem

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Met enkelen onder hen hadden wij een gesprek: met Guy Joosten en Luk Perceval van Blauwe Maandag Compagnie die hun Stuk van Twee dagen opzetten met een Vlaams-Nederlandse cast; met Pol Dehert en...dat was: België - "Holland". Met geen enkele buitenlandse natie onderhouden de Belgen - of beter: de Vlamingen - een zo complexe relatie van aantrekking en afstoting als met Nederland...Terwijl ik denk dat ik de dingen enkel kan onderzoeken in confrontatie met de regisseur, met m'n medespelers en met de tekst

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Het biezonder diploma THEATERWETENSCHAP omvat: -- een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk kader en een aantal...Een greep uit de produkties van de voorbije jaren: "Macbeth" (Heiner Müller), "Don Carlos" (Friedrich von Schiller), "Rosemary Clooney's Baby/Dollie of Avocado's bij de lunch" (Gerardjan Rijnders...Regie: Gerardjan Rijnders Vertaling: Thérèse Cornips Vormgeving: Paul Gallis 30 en 31 mei 1988 om 20u30 in de K.V.S

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
wordt door Gerardjan Rijnders, die na acht seizoenen in een middelgrote structuur als Globe (Eindhoven) eindelijk de kans krijgt zijn talent en ideeën met grotere uitdagingen te meten...Over dit bijna afgeronde eerste seizoen van Toneelgroep Amsterdam hadden wij een gesprek met dramaturge Janine Brogt, die ook in de Globe-periode met Gerardjan Rijnders samenwerkte...Een negatief punt is dat we het seizoen anders eindigen dan we het begonnen zijn gezien Jan Ritsema (die oorspronkelijk met Gerardjan Rijnders de artistieke leiding deelde, n.v.d.r

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
waren). Het complexe decor met zijn realistisch stukje landschap, met een mirakelbeekje, met zijn allegorische doolhof (die wel grafisch prachtig, maar toneelmatig inexpressief is), zijn prachtige steile trap...Een semi-realistisch decor -- een leefkamer, met achteraan badkamer, toilet en slaapkamer zonder deuren, en links een groot raam met terras, achter luxaflex -- en een nadrukkelijke, witgele belichting...begonnen dan met 300 mensen in de zaai en eindigden met 30


Toon volgende resultaten