Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Medea en Ja-son"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tekstaanhalingen uit Medea en het essay In de politiek en op de planken of: de glimlach op het gelaat van de tijger, International Theatre Book-shop, Amsterdam 1982). Johan Callens...die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, maar dat boek is ondertussen al een jaar oud en beschreef voornamelijk voorstellingen en fenomenen waargenomen in '80 en '81 en het

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Ik pik er twee ensceneringen uit die opvallend tegenover elkaar staan: Controverse met Medea/Materiaal en De Voorziening en Philoktetes...De proloog van de voedster (Verkommerde Oever) schetst via krachtige plastische taalbeelden het slagveld, referentiekader voor Medea en Ja-son...spelers: Frie Couwberghs, Mark Verstraete, 111 e Geldhof; scenografie: Luc Dhooghe en Rose Werckx; vertaling : Lucas de Bruycker; dramaturgie : Ivo Kuyl en Pol De Hert... Medea (Controverse

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Romeo en Julia - Foto KVS KVS Brussel Romeo en Julia Tanghe en het misverstand: dit is niet Romeo en Julia van Shakespeare maar een tekst die tijdens het...Medea bij het NTG kan een belangrijke opvoering wórden, als we daar zijn worsteling met de hele Euripides meemaken, en als we graafwerk zien naar de diepe scheuren in de menselijke ziel...tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en inzichten zet, of in de mond

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Behan, Gogol, Tsjechov, Gorki, O'Neill, Miller, ja, zelfs Beckett, ïonesco, Handke, Bernhard, Strauss, Mamet, Christian Dietrich Grabbc, August von Kotzebue, Johann Nestroy, Eugène Scribe, Sardou en Feydeau...aanhef van het Medea-drieluik van Heiner Müller, zoals afgedrukt in de programmabrochure van het Kaaitheater 1987-1988, waarbij ik -- zeer occasioneel want zeer vermetel - ook de Nederlandse en de Franse...Maar er is een betere reden om "glanzen" en "slijk" te gebruiken Ín plaats van "schitteren" en "modder". De klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glanzen" en "Schlamm" en in allebei wordt

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Medea is voor Tanghe een verstarde vrouw, met gebalde vuisten en een versteven mond die woorden uitspuugt...Ik wil" nauwelijks verhullen hoe dunnetjes het onderliggende gevoel is. Medea is wat opstelling en beweging betreft even strak georkestreerd als De Vrek of Romeo en Julia...theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Marianne Van Kerkhoven probeert op haar beurt een nieuwe 'uitdagende' invulling te geven aan 'auteur', 'repertoire', 'theaterdirectie' en komt terecht bij artistieke continuïteit, publieksopbouw en...Het probleem rond dat gebouw ontstaat wanneer de verbeelding andere paden begint te bewandelen, wanneer de interesse van de maker en de toeschouwer sterker en sterker uiteen begint te lopen...De noodzakelijke spanning en uitwisseling tussen de burger (de man die het gevoel moet hebben dat hij naar dat grote gebouw moet) en de kunstenaar is al te vaak afwezig, en dan gaat het toneelbedrijf

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Dat is het minimale waartoe ze haar behoeften heeft gereduceerd en zelfs dat krijgt ze niet: vandaar in het decor dat tochtvolle gat waardoor de natuurelementen, - mist en wind -, binnen dringen...Ik bedoel daarmee het conserveren en beschermen van een aantal mensen die we in de loop der jaren waren tegengekomen en hen ook binnen de materiële en logistieke middelen een zekere rust willen geven...Het enige verschil tussen een grote en een kleine cast, zoals in Medea, bijvoorbeeld, is dat ik met een kleine bezetting langer en meer gezamelijk kan repeteren

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
En ja, Donna e mobile e sempre misera...ATDK: Ja, daar is dat soort kracht aanwezig door de afwezigheid van de man, en dat is ook zo bij Rosas danst Rosas en Bartok...Het gaat erom dat je naar bepaalde processen kijkt en bij het niet weten liefst rustig maar ook vaak angstig blijft kijken en probeert... Je zoekt aan de hand van iets wat bestaat, hoe je dat door

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Met twee Jasons, en twee Medea's. De acteur/regisseur staat op en gaat naar de zes gehandicapte acteurs en actrices die in een kring staan...Hij legt de personages uit, Jason, Medea, de twee kinderen, de prinses en de min...Hij geeft regie-aanwijzingen, maar wordt weggehaald door een actrice, die Medea zal spelen, en hem als Jason in één zin haar bedenkingen en bezwaren zegt

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Medea jankt, tot haar oog-schaduw over haar hele gezicht loopt, en dat vlak voor ze haar kinderen vermoordt...Toneelgroep Amsterdam / Serge Ligtenberg en de liefde voor je medemens - dé kern van Rijnders' vertellingen - wegvalt, ja, wat blijft er dan nog over...En van de generatie die opgroeide en werd getekend door de opstanden in de jaren zestig, en die nu grachtengordel-yups zijn geworden, wordt nu een genadeloos portret geschetst

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Ze kijkt uit het raam naar de schelle witte lucht, en naar de gebouwen, de weg, de auto's. Later zal ze zeggen dat ze verlangt naar leegte, dat 'die gebouwen, die auto's', ja 'alles ballast...En dan ben je bij de pit, en dan gaat de pit buiten, en die valt in de grond, en die wordt een eigen appelboom...En als ik ga kijken naar De Nijl is in Caïro aangekomen, en ik zie die twee (Frank Focketyn en Peter Van den Eede, nvdr), en het is zo... zo in orde, zo waar, dan betekent dat ook heel veel

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Antwoord: 'Ja'); 'Koesteren ze ambities die verder reiken dan het maken van een voorstelling voor en door vrienden...Uiteraard impliceert dit niet dat de teksten van Geers geen vorm of betekenis zouden hebben, maar wel dat die vormen en betekenissen vluchtig zijn en sterk onderhevig aan het hier-en-nu...Vandendriessche maakte voor haar eindwerken degelijke ensceneringen van Achternbusch (De bot en zijn sok) en Müller (Medea-materiaal). Ernst Maréchal bracht o.a

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
Nu stel ik mezelf die vraag en ja hoor, wat komt eruit...Medea door La Mama New York, Do it door Pip Simmons, Dracula en The history of theatre door Grupo tse, Oom Wanja door Globe, Een zeer bijzondere dag door Centrum (ja ja; iedereen vond het afschuwelijk...Je stelt je de vraag of het stuk vanuit een sociaal-kritiese instelling te beschouwen is. Zo ja, hoe dan wel en waarom

Nr. 78, Januari 2001 • (advertentie)
theater www.kaaitheater.be kaa In Mind the Gap van dichter-romanschrijver-essayist Stefan Hertmans komen drie vrouwen uit de Griekse mythologie aan het woord: Antigone, Klytaemnestra en Medea...ALLE INFO EN EEN COMPLEET OVERZICHT OP http://etCetera.VgC.be etcetera ••• ffilS Ik geef een abonnement op Etcetera cadeau...Laarbeeklaan 70,1090 Brussel i f ut Arne Lieve'ns '»-"1 JarrVersweyveld • ThomasWValgrave . ; - . Harry Coie Robrecht Cheshire ' 'Ja* Fabte 1 Peter Zadek

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Vandaar de keuze om rond bepaalde thema's te werken, zoals in het theater bijvoorbeeld rond 'Hamlet' en onlangs rond 'Medea', vandaar ook de publicaties rond dans...voorstellingen, waarvan twintig theatervoorstellingen, vierentwintig kamermuziekconcerten, een tiental dansvoorstellingen en jazzconcerten en een beperkt po- pulair aanbod, met onder meer Kommil Foo en...mogelijk zou zijn om in kleinere gemeenten op die manier een cultuurcentrum te runnen en met kunst bezig te zijn als je niet de lokale gemeenschap mee zou hebben en dus niet aan de participatie en de

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Griekse tragedie en de Romeinse interpretatie ervan (bijvoorbeeld Seneca); tussen Aristoteles en zijn vele Arabische, renaissancistische en neo-classicistische commentatoren; maar ook tussen de islam en de...Bij die opvallende ontmoeting stelt Selaiha zich de vraag of Antigone, de vrouw die nooit ja zei, en Sjahrazaad, die geen neen kon zeggen, niet op een diepteniveau eikaars spiegelbeeld vormen als...Anderzijds wordt Oedipus veel minder dan andere tragedies opgevoerd en heeft het, in tegenstelling tot Antigone of Medea, zelden of nooit model gestaan voor belangrijke dramatische herschrijvingen