Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


263 document(en) met "Marianne Wat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Wat ik me na twee jaar nog herinner van Kaspar is door een filter gepasseerd van duizenden andere indrukken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Op de scène gebeurden alleen vreemde dingen, en veel minder wat gebeurde, was van belang dan wel hoe het gebeurde...Binnen dat gegeven spelen zich dan nog een ontelbaar aantal andere acties af: het Amerikaanse element brengt wat meer materiaal uit de Burgeroorlog aan...Vraag niet wat er gebeurt, nog minder wat het betekent, maar het gebeurt en laat in de herinnering een lang spoor na

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Voorpagina Theater Radeis Foto Michiel Hendryckx Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven...En wat is er aan de gang bij KNS Antwerpen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Laat het publiek maar uitmaken wat goed is en wat niet...Toch verwachtte hij steeds de bereidheid zich in te schakelen in wat hij in zijn hoofd had...Bij wie minder inbreng had, vulde hij zelf in wat nodig was

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Men weet hier niet wat voor vak het is. Men begrijpt niet dat een goed acteur een zeldzaam verschijnsel is. Je kan Julien Schoenaerts toch geen ongelijk geven dat hij naar Nederland ging...Wat ik later van Zadek heb gezien, bevestigde mijn overtuiging dat het juist was om voor de kleine man De Parochie van Miserie en De Droom van Zotte Rik te maken...Maar wat u verschillende stijlen noemt, zijn eigenlijk verschillende personages

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielernans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...het imago mee van een wat zweverige mystiek

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hij gooit gruwelijke beelden de zaal in, refereert aan bekende publieke figuren en toestanden, doet het Nederlands en zijn dichters wat geweld aan en ramt er wat eigen vaarzen tussen...onverstaanbaar . Met wat men overhoudt wordt niets begonnen, wordt niet opnieuw gestructureerd tot iets wat meer betekenis heeft dan wat acteurs daar aan subjectieve beleving mee verbinden...Hij schrijft op wat hij ziet, wat hij denkt, bedenkt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Tijdens de voorstelling: een paar wat oudere vrouwen in het schaarse publiek schijnen heel wat te herkennen ; ze sympathiseren duidelijk met de worsteling van dit personage dat 'om vrouw te worden...voorstelling nog moeilijk relativeren). De Gebroken Vrouw eindigt wél met een kluwen aan complexe vragen: een deur die opengaat op de toekomst en de angst voor wat daarachter ligt...Marianne Van Kerkhoven DE GEBROKEN VROUW auteur: Simone de Beauvoir; bewerking en vertaling: David Cohn; regie: Frans Maas; decor: Hans Van Omme; speler: Ivonne Lex MAMA

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Wat er daarna ook met Globe gebeurt, deze groep heeft een reeks merkwaardige en eigenzinnige pro-dukties uitgebracht die op de Nederlandse en de Vlaamse theaterrealiteit een gezonde, verwarring...Het is, wat Rijnders zelf betreft, een verderdrijven van zijn realisme-onderzoek zoals hij dat in Drie Zusters aanpakte, bevrucht met de 'Amerikaanse' ervaring van North Atlantic...Wat deze produktie echter bovenal belangrijk maakt is de zeer intense worteling ervan in onze tijd en in zijn gevoeligheden, in de psychoanalyse van nu, in het vrouwelijk bewustzijn van nu, in de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch...Wat Peyskens mij in Verwanten toont komt de muren van de kamer niet uit; en dat wil hij wellicht ook zo...Marianne Van Kerkhoven VERWANTEN naar Iwanow van Anton P. Tsjechov; bewerking en regie: Paul Peyskens; architect: V. Lenertz; schilderingen: Johan Daenen; spelers: Koen Raymaekers, Hilde Wils

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
de vermoeidheid te constateren en de veranderingen die dat in het spel te weeg bracht, volgens Pierre Vlerick "een boeiend Fabre-avant-Fabre experiment". Op het laatste moment liep er wat mis in de...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe...nu jijzelf of je lijf beslist heeft dood te gaan, Bert, wat doet het ertoe

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
steeds over een rijk acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de nieuwe stadsschouwburg; is op dit moment zowel wat de artistieke prestaties als wat de publieke belangstelling betreft in neergang; de avant...Oksel, Belçikal, Baron Grijs en wat dansers hebben er voorstellingen getoond...Het repertoire schippert tussen ouboullig geënsceneerde klassiekers {De Vrek, Midzomernachtsdroom) en Antwerpse kluchten (Wat doen we met bompa). Directeur: Frans Vercammen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En wat doet het stadsbestuur tegenover deze enorme discrepantie tussen de betekenis van het gebouw en de prestaties die erin geleverd worden ? In naam van de niet-inmenging in artistieke...directie; de stadsschouwburg heeft officieel een intendant, maar wat doet die eigenlijk...Dat ligt aan de geschiedenis, maar we hebben niet ingelopen wat we hadden gekund

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Het heeft ook veel te maken met wat je verwacht van een artistiek leider: het samenstellen van het repertoire, de stuwende kracht... Bij Luc De Smet is gebleken dat zich dat anders ontwikkelt...Als ik probeer tot een synthese te komen over de problemen van onze tijd, kom ik steeds weer uit op wat het materialisme ons heeft aangedaan...Maar wat zijn afstanden in Vlaanderen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik wil niet dat ze zich mengen in wat ik doe

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Indien zij gedaan hadden wat Graham heeft gedaan zou die school een veel grotere zegkracht gekregen hebben...hebben wel wat stokken- en eierdan-sen; maar dat is alles te kort, te klein...Bij zo iemand is de kans uiteraard groter dat hij begrijpt wat er gespeeld wordt

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...Acteurs óverwegen met wie en wat ze willen spelen...Wat doorsijpelt is het volgende

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het is niet alleen een aftasten van de betekenis van Tsjechov, maar evenzeer een bespiegeling over de vraag: wat is een tekst...dit bedrijf hebben we één van die typische Tsjechov-situaties waar de personages wat staan te babbelen...Dit stuk sterft als de acteur de scène verlaat, precies wat bij Tsjechov niet gebeuren mag

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wat overeind blijft is de subversieve actie van de vrouwen, en dan vooral van Hilde Uitter-linden die in de rol van Anna schittert van de eerste tot de laatste repliek...De boodschap is wat controversiëler, wat blijkt uit de reacties van het publiek, maar in geen enkel opzicht subtieler...Silhouetten van identiteit, profielen van herkenbaarheid, zonderlingen in de niet-klinische zin, wat uiig, wat loensend naar de zelfkant, een vis comica vol wantrouwen, een naar binnen gekantelde

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Wat scenische vormgeving én het werken mét kinderen betreft, bleef de Gripsinvloed nihil, vooral dan omdat hun specifieke theatrale vereisten door het KJT ontkracht werden in functie van de zaal die...Wat wordt de essentie van je theatrale bezigheid als jij zelf-- cf...De Gripsvoorstelling kan in die optiek reeds een toetssteen zijn: wat is de betekenis van het heropnemen van hun oorspronkelijke cabaretbedrijvigheid


Toon volgende resultaten