Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


222 document(en) met "Marianne Je" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
met bijdragen van: Paul De Bruyne, Willy De Greef, Anne-Marie Eeck-hout, Eric Rinckhout, Gunther Sergoo-ris, Dina van Berlaer-Hellemans, Luk Van den Dries, Michel Vanhelleputte, Marianne Van Kerkhoven...26-28 oktober 1979 Redactie: Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven waarin het begrip fragment de globale maatschappelijke visie reeds verdringt en de emotionaliteit haar...300 BF of 18 FL (+ verzendingskosten: 35 BF of 2 FL). 3. Het politieke theater heeft je hart nodig

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zie hem als plaats waar je naakt bent, waar je bijna gratuit met water omgaat...Ik heb daar als kind gewoond en daar zitten heel warme herinneringen aan vast, maalais je me zou vragen, zou je daar ooit weer willen wonen, dan zeg ik neen...Alhoewel, als ik nu terugkijk op dat harde werk, op die verschillende dingen die je op zo'n jonge leeftijd moest aanpakken, dan stel ik vast dat je daar heel veel ervaring opdeed

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
een toekomst in deze maatschappij en het radeloze pessimisme dat daaruit voortvloeit doordringt werkelijk alle facetten van de arbeid aan deze voorstelling, maar vanuit die angst alleen kan je geen...Marianne Van Kerkhoven NOCH VIS, NOCH VLEES auteur: Franz Xaver Kroetz, vertaling: Jos Verbist, groep: NTG, regie: Jean-Pierre de Decker, decor: Marc Cnops, spelers: Magda Cnudde, Els

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin...Dus moet je je mand vol kwalijke truuks bovenhalen om hen allemaal tegelijk te kietelen...Tegenover iemand staan en zien dat hij jou voor een domoor verslijt omdat hij je gewoon niet goed begrijpt, en dan doorzetten, de protserigheid wekken, de debiliteit nog aanstoken en laten ontvlammen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Als inrichter moet je je echt op een eenzame hoogte voelen...Je moet de Amerikaanse maatschappij al heel grondig kennen om Route I & 9 helemaal te kunnen waarderen...Je voelt ook dat België achter haar staat, haar talent erkent

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Dit is het begin van een emotionele draad die de bewegingen van Rosas danst Rosas aan mekaar reigt; dit is de andere helft van de woordenschat: je blouse rechttrekken, naar je nagels kijken, je rok...Een zeer harde muziek met metalen slagen zet in en, daarmee al meteen contrasterend, werpen de vier vrouwen warme en echte blikken naar mekaar: zoiets als 'ben je klaar...Marianne Van Kerkhoven (*) Botho Strauss, Trilogie des Wieder sehens, DTV Neue Reike 1980 -- geciteerd in de programmabrochure

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit is het begin van een emotionele draad die de bewegingen van Rosas danst Rosas aan mekaar reigt; dit is de andere helft van de woordenschat: je blouse rechttrekken, naar je nagels kijken, je rok...Als je ze aanpakt op de zeurderige toon uit ons onderwijs, kun je ze beter in de mappen geborgen houden...Als inrichter moet je je echt op een eenzame hoogte voelen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Je bent gewend dat er naar jou gekeken wordt, daar voel je je goed bij...Zogauw als je je echter goed gaat voelen, ben je al bezig met je val...Vakwerk' kun je zoiets noemen, maar als je weet hoeveel meer er met zo'n actrice mogelijk is... Tweede bezwaar, naast de keuze van middelmatige of stoffige (maar nooit afgestofte) teksten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Het werkproces van North Atlantic heeft me duidelijk gemaakt dat je in je commentaar op dat realisme en naturalisme nog veel brutaler kan zijn...Als het klaar is laatje het zien en als het belangrijk is, ga je er mee op reis en dan begin je aan het volgende...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je met theater bezig bent: als ik met film bezig zou zijn, zou ik films citeren...mijn stukken kan je geen emotioneel of psychologisch personage volgen, maar wel een emotionele, psychologische idee...Over een paradox Wat betekent het publiek voor je

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het werkproces van North Atlantic heeft me duidelijk gemaakt dat je in je commentaar op dat realisme en naturalisme nog veel brutaler kan zijn...Als het klaar is laatje het zien en als het belangrijk is, ga je er mee op reis en dan begin je aan het volgende...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
impuls te geven". Een ongewoon maar evident bevruchtend initiatief waarvan de betekenis echter veel verder reikt dan een directe "nuttigheidsoperatie". Marianne Van Kerkhoven zag de voorstelling en...Je leest het in de korte inhoud...Vanachter glas bekeken weet je in North Atlantic eigenlijk niet wie met wie te maken heeft

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Voorpagina "North Atlantic", foto Patdck Meis Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...36 Anton Van de Velde In het decor van de tijd verdwijnen en enkel door je overlijden nog een glimp van je historische bestaan weten te geven, is meer dan cynisch

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat proces van uiterlijke beheersing en innerlijke ontreddering wordt zeer goed in de hand gehouden door Guenther (Lucas Vandervorst). In de plooien van zijn lachen voel je zijn wenen...Je voelt je als toeschouwer te zelden betrokken...De logica in dit denken is duidelijk: als je seksualiteit tot moreel taboe verheft, kan je perversiteiten als sociale onderdrukking, inquisitie, overheidsterreur anders, d.w.z

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
Marianne Van Kerkhoven...fl 2,-) HET POLITIEKE THEATER HEEFT JE HART NODIG Het politieke theater heeft je hart nodig Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid o.m

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
mag je zoiets alleen doen met een publieksgroep die daarvoor gekozen heeft...Nu voel je je geagresseerd omdat je onmachtig bent...Wij zijn zo voorgestructureerd om naar iets te kijken en hier werd je geconfronteerd met je eigen fraseologie

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik geloof dat wanneer je toneelstukken schrijft of speelt, je altijd weer met die problemen te maken krijgt en dat je daar nooit echt uit komt...JJL: "Het publiek inzicht geven in wat een toneelspeler moet doen en er in ieder geval voor zorgen dat je daar op de planken staat met een statement, dat je weet dat je dat samendoet en dat je weet...Je bent die acteur, iedereen kent je, jouw persoonlijkheid staat borg voor wachten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Johan Thielemans en Marianne Van Kerkhoven zagen een try-out en praatten achteraf met de meester...Maar Wilson wuift dit weg: zijn CIVIL warS kost niet meer dan het optreden van Covent Garden, zegt hij: "En heb je al eens de kwaliteit daarvan gezien...Zou je ooit een traditionele opera willen regisseren

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Wat je van hem leert is ten eerste een enorm spelplezier en ten tweede krijg je als acteur een zeer grote vrijheid, ook al startte hij steeds met een sterk gedefinieerd opzet...Leo Madder De enigen waar je in de Studio toen je vak van kon leren, dat waren Lea Daan en Walter Tillemans...De verhouding leraar/ leerling bleef bestaan: ook al kreeg je het inzicht dat het om méér ging dan je eigen rolletje, toch wist de regisseur steeds méér

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ja, vijftien keer Courage en, dank je wel, je hebt je prestatie geleverd, je wordt betaald, het is goed geweest...Het is niet omdat je een paar Huisbewaarder (Arca) boeken gelezen hebt, die je slecht begrepen hebt, of omdat je een moeilijke taal schrijft om te doen alsof het...Je kan acteurs dus niet uitwisselen: met een andere acteur krijg je een andere voorstelling, ook al lijkt het dezelfde regie


Toon volgende resultaten