Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Marcel Wat" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Marcel Otten • 'Waarom kijken we niet gewoon naar de...
Ritsema slaagde erin om het mitrailleurvuur van de beelden uit De Opdracht helder en transparant te maken en daar ben ik hem zeer erkentelijk voor, want nu snap ik tenminste wat ik zo'n twee jaar...Toch is hij een 'Fremdkörper' in zijn omgeving en naarmate het verhaal vordert gaat de omgeving met hem aan de haal en staat Dirk hulpeloos op zijn formicatafeltje te gesticuleren over datgene wat hem...Hij vergeet daarbij gemakshalve vaak, dat de weg om zijn teksten helder te maken heel wat obstakels kent die hij zelf nonchalant om zich heen heeft geworpen

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Bij Cunningham vinden we uiteraard de invloed van Marcel Duchamp terug en, tastbaarder, die van Robert Rauschenberg...De euclidische wetten van de ruimte worden doorbroken, wat nog wordt versterkt door de scenografie van Robert Rauschenberg en de muziek van Laurie Anderson...Zoals bij Petronio, die vier stukken presenteerde in het Palais des Beaux Arts, waaronder het verbazingwekkende Middelsex Gorge, is de dans hier vooral doordrongen van snelheid, wat wellicht de ruimte

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Hij zette de speelvloer vol kisten met ingepakte hedendaagse kunst zette, met namen erop zoals 'Marcel Broodthaers', 'Panamarenko'. Hij laat galerijhouder Moritz -- anders dan bij Strauss -- zichzelf...Wat Strauss bezig houdt - en dat is een minimale vorm van hoop- is de taalvaardigheid...Daar was elke akteur altijd op, speelde alsmaar door en was tegelijk zeer alert op wat er met de voorstelling gebeurde

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
hoogte van wat er in de muziek beweegt...Zo'n kleine ploeg kan ook een hele tijd bij elkaar gehouden worden, wat continuïteit verzekert...Wat niet wegneemt dat deze CD voor mij vooral een documentaire waarde heeft en mij niet volledig bevredigt

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Argentina, maar ondanks deze aanleiding slaat de tekst, na de obligate filosofische vraag 'Wat is Dans' en de erkenning 'Het is veel eenvoudiger een heelal te construeren dan te Verklaren hoe een mens op zijn...Zowel Meg Stuart als Vera Mantero hadden blijk gegeven van interesse in Marcel Duchamp...vallen wat hoofden best doen, nl

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
De daaropvolgende windstoot die wat verdorde bladeren op de scène deed schuifelen was zo zacht dat het publiek in het ongewisse bleef of Faustus al dan niet succes had geboekt...Faustus de Hemel aanschouwt, klonk etherisch genoeg, misschien wat ambient, wat New Age-achtig, de muziek der sferen indachtig waarin men volgens de toenmalige astrologische kennis geloofde...Dit laatste gebeurde ook door de moderne kostuums en de ene, Marcel Breuer-achtige stoel in de overigens, kale ruimte

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Wat vooral indruk op mij gemaakt heeft is Rudi's enthousiasme...Wat de repertoirekeuze betreft heeft hij werkelijk een voorbeeldfunctie gehad...Wat haat ik mezelf omdat ik toen niet wat meer tijd nam

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Ik ben wel benieuwd naar wat iemand van ons vindt, maar voor mij kunnen we even goed na de voorstelling een gesprek hebben...Objectieve" bijdragen moeten een beeld geven van wat het gezelschap wil en wat de achtergronden zijn...En je moet beschrijven wat er leeft, wat er ontstaat, niet uitsluitend wat je al kent

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Onderzoek En dan zijn er de 'zuivere' dansvoorstellingen, die geen inhoud exploreren en niet vertellen, maar de basiscategorieën van de dans onderzoeken (wat is beweging, wat is dans, wat...ruimte, wat is tijd, wat is een scène), en tegelijk, soms heimelijk, gewoon plezier scheppen in het dansen zelf...Steve Paxton, Alexander Baervoets en Amanda Miller proberen elk op hun manier te verduidelijken wat dans is, wat beweging is, wanneer ze ontdaan is van taal en van verhaal

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Ik had op een bepaald ogenblik het gevoel dat ik alles geschreven had wat men over deze onderneming kon schrijven - Peter von Becker: Of de rest is journalistiek -Heiner Müller: - en dat...Heiner Müller: Ja, en dan krijgt hij wat hij wil...Vertaling: Marcel Otten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Legitimatie De identiteit van een opleiding wordt sterk bepaald door de visie van de school op wat het betekent acteur te zijn...Deze evolutie vormde een reflectie van wat reeds langer leefde in de theaterpraktijk...zou moeten opkomen en verdwijnen parallel met de kunststroming waarvoor ze staat'. De toneelschool dus niet langer als kweekschool voor heersende artistieke vragen, wat vernieuwing in de weg staat, maar

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
wellicht omdat ze wat saai zijn, weggemoffeld in het midden van het boek...En, voegt hij er met Idem aan toe, het lot van de Vlaamse toneelspeler is heel wat rooskleuriger dan dat van zijn Franstalige collega's. Inderdaad, daar heeft hij volledig gelijk in als je het sociaal...Deze opdeling gebeurt naar het voorbeeld van Georges Dandin, een voorstelling die enkele jaren voordien werd opgevoerd door Marcel Delval in het ntg te Gent

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
betaalde hoofdredacteur, wat het voortbestaan van Etcetera in gevaar bracht, fronste de overheid de wenkbrauwen en spraken enkele redacteurs van andere tijdschriften over 'chantage'. Eigenlijk werd...De aanstelling van voormalige medewerkers Guido Minne en Marcel Demunnynck als 'opdrachthouders' werd door menigeen geïnterpreteerd als een op een zijspoor zetten...Er liggen nochtans heel wat pregnante vragen onbeantwoord te wachten

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Was nicht bleibt, stiften die Dichter': wat naar de haaien gaat, daar willen de dichters voor instaan...Het antwoord daarop is wat het theater betreft even revolutionair als lucide gefundeerd in de maatschappelijke realiteit van onze dagen: 'Wat blijft: eenzame teksten die wachten op geschiedenis...Een lid van het Uitvoerend Comité vraagt aan zijn kameraad collega wat hij in de stad hoort over de revolutie in Duitsland

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Maar wat als het precies de logica van het kader is die het geweld produceert...wat normaal en abnormaal is. En tegelijk bergt het geweld in zich iets dat naar een moeilijk te verdragen waarheid verwijst: 'Het gebeurt vaak dat de angst voor het geweld een angst voor de waarheid...Wat moeten we nemen of laten

Nr. 68, Juni 1999 • (advertentie)
ONDERNEMING MARIUS Marcel Pagnol L'amour est l'aventure la plus simple pour ceux qui ne peuvent pas partir à l'autre bout de la terre...OIDIPOUSKE J'an Oecerte SUZANMA AMDLER Marguerite Dures Willy Hioiiias HIT PLATONOV Anlon Tsjechov TRAGE KOGELS ALLES WAT HET

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Want nogal wat doorbraken zijn volgens Wulff aan een letsel van een collega te wijten (wat mede verklaart waarom solisten bij verwondingen vaak toch optreden). De invaller die het plots maakt -het...VIII Het mag misschien wat vreemd aandoen dat ik hier zoveel aandacht besteed aan een boek waarop nogal wat valt af te dingen...Elke dans- of theatervoorstelling is, om met Marcel Mauss te spreken, een fait total, een alomvattende gebeurtenis die ontelbare micro-evenementen van uiteenlopende aard veronderstelt om te zijn wat

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Signed Jérôme Bel/ André Agassi'. Wie The Last Performance gezien heeft, weet wat hier meespeelt in die dubbele signatuur, die ook en in belangrijke mate een grap is, maar ook en in nog grotere mate...tegenstelling tot bij Yeats, is de dans-als-danser niet langer een 'brightening glance'. Bedenk wat er op de scène gebeurt in The Last Performance: danser en dans gebeuren achter en voorbij het...Wat in The Last Performance duidelijk wordt, is dat dans heel weinig met het lichaam te maken heeft - tenzij in de betekenis dat de dans lichamen heeft

Nr. 71, Maart 2000 • Eric De Kuyper • 'Ik heb geen bijzonder goed geheugen'
Maar toch, hoe nietig, hoe minuscuul is die zintuiglijkheid vergeleken bij wat je aan sensibele en sensuele omgang nodig hebt op andere artistieke gebieden...Maar als ik die kamer begin te beschrijven, meer en meer met woorden probeer te volgen wat zich aan ruimtelijke beelden opdringt, dan groeien geleidelijk aan, scherper en scherper de contouren...Ook vandaag nog: wat ben ik soms blij en opgelucht dat ik voor een groot aantal regionen van het leven of de kennis geen interesse heb

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
God, wat een zeur die Hebbel, wat een eindeloos geëmmer...Heel wat vragen omtrent het aantal voorstellingen, het aantal beroepsacteurs...altijd zo bevallen', maar hij besluit zijn artikel met deze wat bittere bedenking: 'Theater als de nieuwe kleren van de keizer, en Decorte als het onnozele jongetje dat roept: 'Kijk, hij is naakt


Toon volgende resultaten