Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Marcel Wat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
hij werd ontslagen, en het heeft wat gerommeld in Tielt); zeker op het programma staat De getemde feeks van... Shakespeare; later Het beest in de jungle (Henry James) in een regie van Dirk Tanghe, en...Droomspel van Strind-berg (regie: Karst Woudstra) gaat zeker door (première in december), en Max, of hoe of wat in een regie van Paul Peyskens blijft op het programma...Als u eens een kijkje nam, dan is er tenminste wat publiek

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het geheel geraakt daarmee wat uit zijn voegen, want ze wordt een hoofdpersonage (het weze haar gegund, en samen met de rol uit De Reisgids heeft ze hiermee een bijzonder sterk seizoen achter de rug...memoriam Robert Marcel Op 3 maart 1987 overleed Robert Marcel, één van de laatste vertegenwoordigers van een onderhand legendarisch geworden acteursgeneratie...Marcel, Jet Naessens - Foto 's Bob Reusens Onder: KNS - Paradijsvogels - Luc Philips, Robert Marcel worven métier en op zijn enorme présence, heeft hij zich toch met een

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
zijn arm theater, in het historische hart van het arme Polen, heb ik Kantor ervaren als wat Marcel Duchamp noemde "anartiest", vat vol tegenstrijdigheden, wars van politiek of ideologisch engagement

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
onder impuls van Marcel Coole belangstelling voor het schrijven van luisterspelen op te wekken, door het uitschrijven van wedstrijden...althans wat het aantal uitgezonden spelen betreft...Eigenlijk doorworstelt het luisterspel in Duitsland momenteel een crisisperiode, wat duidelijk merkbaar is aan het groeiende aantal buitenlandse luisterspelen in het repertoire van de Westduitse

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Aanvankelijk is er slechts zelden overeenstemming tussen wat iemand op het toneel denkt te doen en hoe wat hij doet door de buitenwereld waargenomen wordt...Dat passeert via een soort identificatieproces wat in den beginne ook heel materialistisch is: stilaan worden andere ritmes, andere bewe-gingseisen gesteld...Dan komen er verschillende lagen bij: wat betekent de tekst voor mij; hoe speel ik hem zodat wat hij voor mij betekent, naar buiten komt en ook ontvangen wordt: hoe kan ik binnen een bepaalde opdracht

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Schrappen wat niet past, lijkt het leidmotief, en wat niet past in de jonge, hippe en goddeloze wereld van Dirk Tanghe, is in eerste instantie het tragische...Wat ze zeggen, is wat geloofd kan worden, geloofd kan doen worden, want al deze lege gesprekken zijn momenten in de strijd om de bovenhand...Lieve mensen van Etcetera, inbegrepen zijn: allerlei leerstoelen, werkbeurzen, navorsingsbeurzen, prijzen en wat dies meer zij). Verander de Munt in wat hij in werkelijkheid is: een bodemloze put

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
gereserveerd werd onthaald -- iets wat blijkbaar ook in Avignon gebeurde -- mocht het Kaaitheater zijn seizoensopening zo ongeveer als een maat voor niets beschouwen...Wellicht waren die einde mei niet meer te krijgen, maar het gaat voor een Kaaitheater toch niet aan om dan tegen heug en meug om het even wat naar hier te halen omdat gezelschap en regisseur nu...Want gewenning is wel het laatste wat het theater in het algemeen en het Kaaitheater in het bijzonder kunnen gebruiken

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Kachel Wat is er met U. Achiel Ja wat is er met mij»! Weet ge het niet...Ze weet wat ze wil Mareel Weet gij wat ze wil Achiel Wat wil ze...Achiel Niets, Ik het iets meegebracht voor U... Hier voor U, Prinses Wat is er toch met U, Wat is dat

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Wat het Maly Teatr bracht en wat het publiek zo scheen te appreciëren was theater dat zo 'ouderwets' was dat het zelfs door een krant als Le Monde als één van de belangrijkste ontwikkelingen in het...Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...Heel wat kinderen misssen echter de nodige theaterkijkervaring om te kunnen decoderen wat er zich op de scène afspeelt

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat rest zijn produkties die je cultuurhorizon verruimen, je attent maken op wat rechts en links in de wereld gebeurt, je vertrouwd maken met culturele anderstaligheid en daardoor toch die...De overtocht over de Hades levert niet meer op dan wat bidprentjes met duiveltjes en engeltjes...het in die richting dat de verklaring diende gezocht, de vrouwenbevrijder Dyonisos als een wat oudbakken wereldverbeteraar, een salonanarchist, een belegen opsteker ? Of was dit te ver gezocht, lag de

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
bedankt en jullie ook...maak er wat van...een leuke kerst...je krijgt de hele familie over...mijn god, ja...wat ?... Ik kan je niet verstaan...de baby huilt...Wat ? Oh, of ik me Michael nog herinner...hij was...Dus wat moet ik doen als er geen...wachten tot je weer vrolijk bent, zodat je wat moppen kunt oplepelen...wat nou...wachten tot je je beter voelt en in een lege kamer bij de teevee in je eigen sores...Kijk naar hun gezichten, wat zouden ze kunnen doen, me eruit gooien...Nee...ze zullen zeggen "Kom erin, Harry, wat een leuke verrassing...neem iets te drinken, ouwe jongen

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Helemaal gaaf is het nog niet: in de hoogste registers strijkt de vioolsectie wat stram...Die wijken niet direct af van wat Mortier en De Roeck op het oog hadden (op dat punt schijnt er in Vlaanderen een grote consensus te bestaan). Onze barokspecialisten zullen in de Vlos aan het werk...Wie zei ook weer dat opera achter de schermen veel boeiender is dan op de planken ? Wat de Vlos betreft krijgt hij alvast gelijk

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Pol Arias Le Grand Magasin Gent Tout sur Ie bruit Wat gebeurt er wanneer Jean Ray Benoit ontmoet ? Wat gebeurt er wanneer opéra amateur de Lustige Kapoentjes ontmoet ? Wat...op het trainen 'van de persoonlijke fysieke intelligentie' ?), glimpjes Tête Vue de dos, naar voren gemixte muziek, vertrou-wensoefeningen, van alles wat maar geen broodnodige moord op lievelingen...Hun gunstig of ongunstig oordeel baseren ze dan maar op, wat ze her en der van collega's opgevangen hebben, in het beste geval op wat ze in de pers gelezen hebben en wat daarvan in hun geest

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Waar staat zijn oeuvre nu de Muur gevallen is ? Zijn enscenering van Hamlet/Maschine is voor Marcel Otten meer dan een antwoord op dé politieke gebeurtenis van de jaren tachtig...Het had voor hen allemaal wat makkelijker gekund als de technische leiding van het Deutsches Theater uit Berlin/DDR zich wat soepeler had opgesteld...Shakespeare vernietigen Maar ik loop te ver vooruit; wat ging hieraan vooraf

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Coolen, Luk Frans, Dirk Lauwaert, Alex Mallems, Geert Opsomer, Marcel Otten, Elvis Peeters,Gun-ther Sergooris Fred Six, Wim Van Gansbeke, Wim Vermeylen Eindredactie Erwin Jans Rud Vanden Nest...door meer ruimte te geven aan wat nog niet tot statigheid gestold is, maar of hiermee ook een creatief beleid gevoerd kan worden, valt nog af te wachten...normloos en dus kwetsbaar: het wil aangeraakt worden met een vrije hand die ruimte laat voor alles wat grensoverschrijdend is en uit de naad gaat

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
de eeuw van dada" is, waarvan Marcel Duchamp één bronzen vertegenwoordiger was, Tadeusz Kantor een andere...De kunstenaar kan deze attitude ook bewust en, hoe paradoxaal het ook lijkt, permanent aannemen, en dat is precies wat Kantor sedert Dodenklas nastreefde : elke creatie moest de laatste zijn...Wat in het kader van de illusie is gevat, is echter onherroepelijk en ontoegankelijk - dat wil zeggen dood

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
verbinding met het leven komt tot stand, wat Brecht zo heeft benijd in het Elisabethaanse theater...Moordenaar hoop van de vrouwen : wat is dat wat begeert in ons en haat, liefheeft en verkracht...Heiner Müller, 1981 Vertaling: Marcel Ottert

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Wat bezielt hen, wat houdthenbezig...De kracht van de scène Verschaffel: "De scène wordt vaak uitgebuit als een metafysische ruimte waar al wat je doet 'iets heeft' door de kracht van de ruimte waarin het gebeurt...Maar een vlakke hand die voor de ogen wordt gehouden, wat betekent dat, wat zegt dat

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Wat is dat...Het kan niemand wat schelen...Wil je me niet zeggen wat er scheelt

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Tussen de essays door verzamelden Frans Redant, Flor Demedts, Marcel van Spaandonck en Rik Lan-ckrock foto's en citaten uit de NTG-producties...zorgen voor een multiculturele confrontatie - zonder de Westerse cultuur te ontkennen, moeten we deuren en vensters wijd openzetten voor wat van buitenaf kan komen -en ten derde een uitdrukking geven aan...Ik kan heel wat van de bevindingen in het boek onderschrijven, maar ik vind er zo weinig van terug bij het NTG


Toon volgende resultaten