Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Marcel Wat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Acteurs reageren op een tekst en op mekaar (dus niet op een idee over de tekst, of op aanwijzingen van): wanneer Oedipous Jokaste een harde klap geeft, krijgt hij die wat later even hard terug...Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin...Le Décalage horaire 20 jaar Théâtre 140 Het Théâtre 140 bestaat 20 jaar, wat in januari '83 reeds gevierd werd met Pina Bausch' Kontakhof

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het leert heel veel over de vraagstelling wat mooi is en wat lelijk...De afgeroepenen praten gewoon wat en ze tekenen op mekaars rug een papegaai...Eén ding moet duidelijk zijn: alles wat er gebeurt, is eigenlijk déjà vu, al gebruikt in theaters of beeldende kunst, of verwijst ernaar

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Het tweede stuk, Sea Salt of the Fields is een eerbewijs aan Marcel Du-champ, zijn mentor; tegelijk stelt het verschillende aspecten van de artiest voor...Zijn lichaamsbewegingen onderbreken soms het werk, en symboliseren zijn verheerlijking van de verscheidene facetten van de kunstenaar, met Marcel Duchamps leven als voorbeeld...eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ciné Rio zaten we met vier groepen, ik met Théâtre du Crépuscule en Marcel Del val met zijn Groupe d'animation théâtre, met daarnaast de Compagnie Sans Souci en het Théâtre Hyppocrite...Ciné Rio was een bevestiging van wat theatersociologen al lang weten : het publiek creëert eerder een relatie met de ruimte dan met wat er zich in afspeelt...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook...opvatting, gooide hij alle ballast overboord om enkel te tonen wat hij als het meest essentiële in de dans beschouwde: de beweging...Wat er uiteindelijk op de scène gebeurt, wordt enkel bepaald door het toeval ongeacht of de choreografen de toevallig gekozen bewegingen nu mooi of lelijk vinden

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Laat het publiek maar uitmaken wat goed is en wat niet...De reactie op zijn weggaan in het gezelschap is enerzijds opluchting omdat heel wat spanningen zijn opgeheven en anderzijds spijt om het verlies van zo'n groot vakmanschap...Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
het imago mee van een wat zweverige mystiek...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een typische Freek de Jonge-sketch: de komiek die constant de draad van zijn verhaaltjes verliest, ogenschijnlijk zo maar wat improviseert, maar die globaal uit die chaos toch steeds weer een zinvol...Het besef van deze beperktheid opent echter nieuwe perspectieven aan uitdrukkingsmogelijkheden: de ingehouden zegging en de verkrampte, soms wat beverige handen geven optimaal de gevoels- en...Deze ruimte werd een paar keer functioneel uitgediept tot aan de ingang straatkant, wat een bespeelbare ruimte van bijna 100 meter opleverde

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Wat (voorlopig) niet wil zeggen dat de sterke wil tot actie en sanering niet tot aanvaardbare daden zal leiden...Precies om die openbaarheid mee te helpen ontstaan wou Etcetera van elk lid van de RAT weten wat de hoofdlijnen van zijn handelen in de RAT zouden zijn...meer geld van de overheid (wat ze niet zullen krijgen); pleiten voor contacten met sponsors die belastingvermindering zullen krijgen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
de vermoeidheid te constateren en de veranderingen die dat in het spel te weeg bracht, volgens Pierre Vlerick "een boeiend Fabre-avant-Fabre experiment". Op het laatste moment liep er wat mis in de...Wat doe je met iemand die acht talen kent en zijn kennis, van het Russisch b.v...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
1974 kregen de Panovs ten slotte, na heel wat moeilijkheden met weerklank in de westerse (ballet)pers, de toestemming om naar Israël uit te wijken...eerste deel van het dansseizoen 1983-84 in Duitsland het volgende schreef: "Aangezien ik erg teleurgesteld werd door ongeveer alles wat ik van Panov heb gezien, na zijn vrij belovende start in West-Berlijn...De aanstelling van Panov wordt door dienstdoend voorzitter en zaakgelastigde Marcel Van Der Bruggen verklaard als "een optie voor heroriëntering van het KBvV" (vanaf nu ook van een kroontje boven zijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De boodschap is wat controversiëler, wat blijkt uit de reacties van het publiek, maar in geen enkel opzicht subtieler...Silhouetten van identiteit, profielen van herkenbaarheid, zonderlingen in de niet-klinische zin, wat uiig, wat loensend naar de zelfkant, een vis comica vol wantrouwen, een naar binnen gekantelde...De acteurs (sic) doen altijd het hetzelfde met een bijna blind geloof in wat ze doen daardoor wordt het soms mensontwaardig en toont een verloedering voor het mens-zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wat blijft is het vaststellen van een van zijn essentie geamputeerde maatschappelijke realiteit; wat blijft is een stilstand, een wegzakken in de modder van de gulden middenweg...Wat ben je met een 'mooie voorstelling' als De koning sterft die verloopt als een perfect geolied proces; wat ben je met een marathonprestatie van een knap acteur als Jan Decleir (waarbij je je wel...Althans wat de intenties betreft, want vooral het ritme, essentieel in dergelijk epos, hapert vaak

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
stootten, wat De Gruyter die tijdens de generale repetitie in de zaal zat de uitroep ontlokte: "Wie is toch die gek die dat decor daar neergezet heeft...Discipline, orde en stijl verdwijnen en de Franse komedies verschijnen opnieuw op de affiche en --wat het ergste is-- het publiek blijft weg...Wat mij altijd geleid heeft Ik geloof dat ik gepoogd heb om wat er te verjongen, te hervormen en te veranderen was aan het toneel... in te bedden in de traditie

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen...Hij moet leren om datgene wat latent in hem aanwezig is, te veruiterlijken...Een publiek dat al langer theater ziet, kan uiteraard een veel duidelijker onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet goed is. Pas op, ik zit hier geen pleidooi te houden om toegevingen te doen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Dit uitgebreid repertoire bracht het NTG in een misschien wel wat overmoedige stroomversnelling, met de ambitie om zo vlug mogelijk het niveau van KNS of KVS te bereiken...Vlaamse produktie (Teirlinck, Brulin, Van Vreckem). Bij de realisatie van dit repertoire wou Poppe nagaan welke regisseurs, met welke specifieke kwaliteiten best aansloten bij het gezelschap, wie wat...Een vrijblijvend elk-wat-wils repertoire zou de massa naar de Gentse schouwburg lokken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat is trouwens wat ik bij de evaluatie gezegd heb: ik kan het nu misschien wel, maar waar is de filosofie van dat alles...Natuurlijk blijft die technische bagage aanwezig - hoewel er door gebrekkig onderhoud wat sleet op raakt - maar ik heb ze nog niet gebruikt of kunnen gebruiken...Wat ontbreekt in de Studio, en dat is waar men in 't Stuc mee bezig is, is de meer persoonlijke, authentieke ontwikkeling van de acteur: leren persoonlijk als mens te reageren, wat een eerlijkheid en

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Een hevig onweer barst los) II.1 22.00 u (Marcel, Robert) Marcel Wat is er...Marcel Wat vergeten...Marcel Wat bestaat niet

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Er zitten heel wat thrillerelementen in het stuk: er is een schuldvraag (Franz "Weet je wat ik denk...Wat overblijft zijn kernzinnen en kernwoorden die voortdurend herhaald worden...Hij barst in tranen uit). In Frans Franz zijn de gespreksstrategieën van de figuren belangrijker dan wat ze zeggen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bundeling van krachten; als een forum waar eenieder die ook maar iets te maken heeft met kinder- en jeugdtheater terecht kan; als de plaats ook waar heel wat denkwerk moet verricht worden om de bundeling van...verdenking die per definitie op alles rust wat van over de grens komt, en de idee van de "geistige Landesverteidigung". Als Zwitsers burger wordt van je verwacht dat je onvoorwaardelijk het politiek-sociale...Wat het eerste gedeelte van de tentoonstelling wél toont is een rijke verzameling aan decor- en kostuumontwerpen in de vorm van schetsen en schilderijen uit de periode 1900-1914, een overtuigend


Toon volgende resultaten