Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Marcel Nu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin...Niets is ondubbelzinnig, evenmin is iets gedateerd of achterhaald, het stuk ontwikkelt zich hier en nu...heb ik nu toch wel het ergste meegemaakt; Het blauwe gevaar van Victor Lanoux gespeeld door het Westvïaams Teater Antigone Kortrijk

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Dat symbool komt op het einde van de voorstelling terug en is een duidelijke verwijzing naar Marcel Broodthaers, die als eerste de papegaai symbolisch gebruikte...Nu de voorstelling er staat, zijn ze zich wel bewust wat ze op de scène aan 't doen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Nochtans - en hier zat hem het risico in de opzet-- negeerden verscheidene critici Fabres aanwijzingen en maakten van de gelegenheid gebruik om de eerste viool te spelen, om nu eens geen waarnemer...Het tweede stuk, Sea Salt of the Fields is een eerbewijs aan Marcel Du-champ, zijn mentor; tegelijk stelt het verschillende aspecten van de artiest voor...Zijn lichaamsbewegingen onderbreken soms het werk, en symboliseren zijn verheerlijking van de verscheidene facetten van de kunstenaar, met Marcel Duchamps leven als voorbeeld

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Van januari 1984 af worden de drie groepen die nu de zaal Théâtre Varia bespelen één gezelschap, dat Théâtre Varia zal gaan heten...Daarom stellen we ons nu vele vragen, over de programmatie, hoe spelen we klassiekers, hoe brengen we nieuwe schrijvers aan, hoe onthalen we ons publiek...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De kunst wordt niet-intentioneel, "a purposeless play". Een parallelle invloed ging uit van de figuur van Marcel Duchamp die Cage in 1941 in New York ontmoette...Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook...Wat er uiteindelijk op de scène gebeurt, wordt enkel bepaald door het toeval ongeacht of de choreografen de toevallig gekozen bewegingen nu mooi of lelijk vinden

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De backing die hij vroeger had in het gezelschap is nu grotendeels weggevallen...Nu hij verplicht zal zijn 'armer' theater te maken, zal hij ook verplicht zijn inventiever om te springen met z'n acteurs...Nu zou ik daar problemen mee hebben, vooral na zo tegengestelde ervaringen als b.v

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Met onmiddellijk succes opgevoerd door Limburgse amateurkringen, nu ook overgewaaid naar het KJT...Starkadd In 1897 verscheen Alfred Hegenscheidts 'Starkadd' in Van Nu en Straks...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Nu immers is ieder acteur gelijk voor de wet of hij nu Hamlet speelt of de soep opbrengt...Nu hoeft een ongelijke vertaling geen minpunt te zijn ; in de zwakke momenten klinken onvermijdelijk ook de trucs en handigheidjes van Racine door, en dat uitbuiten in de enscenering kan aanleiding...De bewust knullige manier van Fluxus in de jaren zestig wordt nu opgevolgd door een tegengesteld, megalomane ambitie die echter dezelfde doelstelling lijkt na te streven

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Paul Eele (CVP/directeur cultuur provincie Antwerpen en dus broodheer RVT), Hugo Meert (PVV/journalist Het Laatste Nieuws/ondervoorzitter), Marcel Van Spaandonck (SP/Raad van Beheer NTG/prof afrikanistiek...Zal de kruideniersmentaliteit nu overwonnen worden...lijn tussen initiatief en respons, die streep van het voetlicht, soms moeilijk te overschrijden is. Toneel is nu eenmaal een aangelegenheid waarbij de hele maatschappij betrokken is, en die daardoor steeds

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
samenwerking met een aantal studenten : Johan Verminnen moest inspringen en speelde De Tortel samen met Michiel Mentens (nu wellicht bekend als acteur van Brussels by Night). In de jaren daarop volgden een aantal...Het enige Vlaamse toneelwerk waarmee Verminnens stukken enige gelijkenis of verwantschap vertonen is Revolutie van Marcel Van Maele...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
De aanstelling van Panov wordt door dienstdoend voorzitter en zaakgelastigde Marcel Van Der Bruggen verklaard als "een optie voor heroriëntering van het KBvV" (vanaf nu ook van een kroontje boven zijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Mensen zijn nu eenmaal niet komisch, wel brutaal, schrikwekkend en ingebeeld; ze zijn echter wat ze blijken te zijn en hoe ze er precies van binnen uitzien mogen, rimpelt amper onze behoefte tot...En nu houdt Radeis ermee op, voorlopig dan, zoals dat heet...Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Waar in Mythologie de kleurentonaliteiten zo dominerend waren, in Scènes/Sprookjes een ongelooflijke rommel heerste, kijk je nu op een uitgezuiverde vormgeving : wat onhandige zuilen, rijstpapieren...Wat zou nu zo'n regisseur als Noelte aantrekken in zo'n naïeve volkse opera als Die Verkaufte Braut, de Tsjechische Nationaal-opera...Doch de geometrie van de figuren in de ruimte (een van Noelte's briljantste vormgevingsprincipes), hun opkomsten en afgangen, hun verrassende opstellingen in het ruimtelijke volume van de Bühne -- nu

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik regisseerde twee eenakters van Tsjechov, De Beer en Het Huwelijksaanzoek die ik in het Kamertoneel geënsceneerd had, maar nu met acteurs als Jeanne De Coen, Jan Cam-mans en Willem Benoy...Daar heb ik later Robert Marcel en René Bertal vandaan gehaald...Joris Diels: "Diezelfde avond nog heb ik besloten met een eigen gezelschap te beginnen in het Kunstverbond (nvdr: nu gekend als de Arenbergschouwburg, gelegen op twee passen van het oude KNS-ge-bouw

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Waarin dat nu precies bestond, kan ik moeilijk onder woorden brengen...Krapp's laatste band (ARCA/Net/T 19) foto Steven D'Haens De brave soldaat Schweik (KNS - Luc Philips & Robert Marcel) "Bij het acteren speelt ook de ervaring van de acteur...van onze eigen geschiedenis-- zal datgene wat mensen als Luc Philips ons vandaag nog te bieden hebben zijn doorwerking kunnen vinden binnen de evoluerende theaterpraktijk van nu, van morgen, van

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De raad van beheer vond echter dat daar wel 1000 frank kon afgepingeld worden, want nu hoefden ze niet meer naar Brussel te sporen...Berghe 4 Walter Moeremans (9x) Marcel De Stoop 6 Walter Eysselinck (8x) 7 Dre Poppe (6x) Paul Anrieu Achiel Van Malderen 10 Werner Kopers (5x) hoge...meer stellen dat de nu beleidsbepalende figuren toen de mogelijkheden aangrepen om op de voorgrond te treden

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat is trouwens wat ik bij de evaluatie gezegd heb: ik kan het nu misschien wel, maar waar is de filosofie van dat alles...Ik ga zo'n evenwichtsoefening aan met Marcel Delval in een Pinter

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Marcel Marcel Denil...Marcel Hoe kunt ge nu niets vergeten...Marcel Nu zijt ge aan het zeveren

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Brandts, Marcel Denil). Liefde is geen raadgever, maar ze speelt soms vals, berust op misverstanden en zet mensen in hun blootje...Deze laatste ambiguïteit wordt letterlijke metafoor in de verleidingsscènes van Marcel Denil...Franz: "Dus jij kwam hier en zij lag daar, zoals nu maar onbedekt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dialogen gaat in essentie een dialoog aan met de cultuurgeschiedenis: het biedt een compilatie van citaten van Shakespeare over Arthur Schnitzler tot Marcel Duchamps of Joseph Beuys...Maar of we nu hedendaags zijn of niet, we stellen ons die vraag niet meer...Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden


Toon volgende resultaten