Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "Marcel Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De crisis vermoordt beide, zowel de eigenwaarde die ontstaat uit de arbeid als het zelfbewust-zijn dat groeit uit een natuurlijk klassebewustzijn dat tegen 'de bazen' strijdt...Dat geurtje van daarboven komt uit de richting van het ministerie van cultuur dat zich persoonlijk heeft ingezet om dit gezelschap een tournee aan te bieden in Vlaanderen...Een gebaar dat zo elegant, en toch koppig, zo sierlijk en toch onvermurwbaar is, dat het lang na de vertoning blijft nazinderen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Soms leek het me dat ik in een therapeutische sessie aanbeland was, waar mensen onderling iets ontwikkelden dat aan mij voorbijging...Dat symbool komt op het einde van de voorstelling terug en is een duidelijke verwijzing naar Marcel Broodthaers, die als eerste de papegaai symbolisch gebruikte...Je hebt natuurlijk je vrijheid als mens om over dat zwart doek te zeggen dat je 't mooi vindt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hierover gevraagd, benadrukte Fabre dat de tussenkomst van de vrouw een totale verrassing was voor hem, al- hoewel dergelijke bemoeienissen in zijn vorige performances...vertaling Johan Callens) Milwaukee Jan Fabre merkte is voor het eerst op tijdens het congres Art in Culture, dat in 1980 in Gent gehouden werd...Dat is, gelukkig, de taak van toekomstige kunstcritici en het publiek dat aansluiting vindt bij zijn werk

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Van januari 1984 af worden de drie groepen die nu de zaal Théâtre Varia bespelen één gezelschap, dat Théâtre Varia zal gaan heten...Dat stuk van Jean Louvet, dat over vandaag gaat en over Wallonië, werd nochtans op toernee wisselend ontvangen...Het is hoogtijd dat dat bij ons kan gebeuren, zonder concessies

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Ook Duchamp verwierp de idee dat er een hiërarchie binnen de artistieke materialen bestaat, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen kunst en niet-kunst, tussen esthetische categorieën als...dit verband kan er op gewezen worden dat reeds in het begin van deze eeuw in de schilderkunst het normale perspectief doorbroken werd en dat het kubisme het publiek de gelijktijdige perceptie toonde...Cunningham zelf benadrukt dat hij de dans een ruimtelijk concept heeft willen geven dat aangepast was aan de wetenschappelijke en technologische evolutie van onze tijd

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Dat heeft wel met zich meegebracht dat ik, tot lang daarna nog, telkens weigerde om emotioneel in iets te duiken...Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat...Hij ging zich bikkelhard verweren en dat leidde tot een soort verbittering; dat uitte zich in zijn omgang met mensen: hij werd solitair en tiranniek

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De evolutie binnen de schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij in ons interview, "het is geen instrument geworden dat zich ambachtelijk perfectioneert...Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet...De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Als men even aan het Japanse theater denkt, dan zal dat wel voornamelijk komen door de loopbrug die door de zaal loopt, maar ook door het feit dat de tekst los gemaakt wordt van het spectaculaire...Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Het is nochtans vrij evident als men bedenkt dat een dekor meestal in hout gemaakt wordt en dat hout duur is, dat er meubelen en rekwisieten op het toneel gebruikt worden, en dat akteurs meestal

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Dat de belangengroepen zo nauw hebben toegekeken op de samenstelling van de RAT is natuurlijk niet prettig voor wie meent dat in theater-land 'een algemeen belang' kan spelen dat niet bestaat uit een...En ook Poma heeft die overtuiging uitgesproken: "Het pluralisme is in uw schoot verzekerd, dat wil zeggen dat alle visies en opties, alle wensen en plannen daardoor bespreekbaar zijn, vanuit...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het seizoen 1968-69 werkte Verminnen als schrijver mee aan een improvisatieproject dat Eva Bal in het BKT realiseerde onder de titel Hak iedere dag een boompje om en dat bestond uit een collage van...Het is niet te verwonderen dat die ophoudt met schrijven, dat die zelfs zwijgt over zijn verbittering en zijn ontgoocheling alleen maar opdrinkt...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
1980 schreef Robert Greskovic zelfs dat "gezien het feit dat heel weinig van Panovs enscenering en dansen enige zin had, je dankbaar was voor de wisselende decors van Gün-ther Schneider-Siemssen...Men beweert dat, reeds voor de kandidaturen onderzocht werden, het een uitgemaakte zaak was dat Panov zou benoemd worden tot nieuw artistiek directeur van het KBvV in opvolging van Jeanne Brabants...Wij gaan nog niet euforisch doen maar kunnen toch met genoegen meedelen dat de kalender voor het volgend seizoen boordevol zit,' dat wij aan de lopende band aanvragen voor voorstellingen moeten

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bij voorbeeld, dat de voorstelling van die avond heel belangrijk is. Ik geloof dat het een gelukkig kenmerk van ons theater is, dat niet alleen de première, maar ook de twintigste en de dertigste...voorstelling zeer levendig, fris en rijk aan belevenissen is, en dat is maar mogelijk met een ensemble dat met vreugde speelt en bewust is van zijn verantwoordelijkheid...Vaak is het zo dat wanneer een stuk op tafel komt, en het ons bevalt, dat wij dan dadelijk proberen het op te voeren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Wanneer men een 18de-eeuws stuk opvoert betekent dat niet dat men de 18de-eeuwse kostuums moet reconstrueren maar dat men kostuums op de scène moet brengen die voor het publiek de 18de eeuw...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het resultaat was dat ik nog een regie kreeg, een stuk dat mij niet direct lag, Leontien-tje van Timmermans, maar ik kon niet kieskeurig zijn...Als zij op het toneel stond te praten, geloofde je dat de hersens van Shaw zelf aan het werk waren: dat was het geheim van De Gruyter...De Gruyter moet op dat moment reeds ziek geweest zijn, alhoewel dat aan deze felle man nauwelijks te merken viel

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Iets dat zo exclusief is, dat je dat niet kan leren...Het gereedschap gebruiken: dat is wat ik bedoel mét 'de stiel leren'." Zou je met betrekking tot je eigen carrière dan kunnen stellen, dat je vóór Galileï vooral op je stielkennis speelde en...Hoe vul je dat in ? Op de manier waarop het Echt Antwaarps Teater dat doet of op de manier waarop Jean Vilar dat wilde realiseren ? Luc Philips: "Bompa is volkstheater

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Poppe stond erop dat zijn oorspronkelijk contract nageleefd zou worden...meer stellen dat de nu beleidsbepalende figuren toen de mogelijkheden aangrepen om op de voorgrond te treden...Demedts zag dat in en liet zich omringen door de gezichtsbepalende figuren binnen het NTG: Jean-Pierre De Decker, Frans Redant, Hugo Van Den Berghe, Albert Hanssens

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat is trouwens wat ik bij de evaluatie gezegd heb: ik kan het nu misschien wel, maar waar is de filosofie van dat alles...Jan Decorte zet je voor Torquato Tasso in een decor en dat is af, in een kostuum en dat is af, hij geeft je een tekst en die is af en die ken je ook en je moet mét die tekst reageren op al die...Dat vind ik zo raar aan acteren: je staat voor een 'regard des autres' en op het ogenblik dat die er niet meer is, existeer je zo maar half

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Robert Maar Marcel dat bestaat toch niet...Ik zou dat toch niet vertrouwen Marcel...Marcel Die broer van die chinese dat was ook een rare

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Tekst in wording Wat Alles Liebe... en Frans Franz onderscheidt van meer traditionele dramateksten is dat niet langer de organisatie van de tekst en van het verhaal centraal staat, maar wel de...Een tirade van Brandts over de wijde heupen van zijn verloofde en de gemoedsgesteldheid die dat bij hem oproept, wordt vervangen door het van alle opsmuk ontdane, stereotiepe "Zo breed of zo breed...De frustrerende vrijheid van de lezer bestaat erin dat hij zelf moet becommentariëren, dat hij zelf een mentale voorstelling moet regisseren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Historische factoren spelen ook een rol: zo lang is het nog niet geleden dat het spelen voor kinderen enkel werd overgelaten aan goedwillende amateurs en onderwijzers of dat, in beroepsmiddens dan...Voor de marxistisch geïnspireerde Berio betekent dit, dat zich in onze maatschappij maar één verhaal afspeelt en dat is dat van de strijd tussen het volk en zijn verdrukker...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de


Toon volgende resultaten