Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Loos" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Faus-tus' in deze regio, in Magazijn, Cultureel maandblad voor Rotterdam, april 1985, p. 6-7. "Dat vind ik zo loos aan moderne teatermakers, dat ze geen teksten meer kennen, geen benul hebben

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
III Ondertussen is er ook bij de VVTD, de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties wat loos

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Het is loos alarm

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
zoiets als het 'kinderlijk domein' ?), loos provocerend of gewoon vervelend

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Burgemeester Loos salueerde me

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Het is niet Wagner die gebracht wordt, maar zijn aap: Siegfried die voor de tweede keer, als verzoeknummer zijn Brunhilde gaat veroveren: loos spektakel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Democratisering van het kunstonderwijs vormt in dergelijke context een loos begrip en het elitaire imago van de kunstensector wordt alleen maar versterkt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Want, zo speculeert Verschaffel, in uitspraken van bijvoorbeeld Wittgenstein, Loos of Van de Velde vinden we het spoor van een verlangen naar een vorm van bouwen die niet vals, opzichtig, gewild

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Progrès een loos gebaar is. De passant op het overdekte trottoir merkt niks van de uitnodigende geste die naar het Noordstation wijst of in de stad lokt

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
belangeloze weten impliceert een Verlangen-loos' leven

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
een tekst getiteld Architektur beschrijft de Oostenrijkse architect Adolf Loos het langzame 'verglijden' van de traditie: 'De moderne-nerveuze ijdelheid was de oude meesters vreemd

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Sinds Brecht weten we allemaal dat er iets loos is met het illusionistische van het burgerlijk theater, omdat het zijn mobiliserende kracht haast fataal, zelfs onbewust, misbruikt om de werkelijke

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Omstreeks 1900 nam deze stad gedurende korte tijd het voortouw in de 'modernisering' van de beeldende kunst (Klimt, Kokoschka,...), de architectuur (Loos, uiteraard), de literatuur (Schnitzler...ze brak, zoals in het geval van Loos, met de burgerlijke hang naar versiering en ornament vanuit een geradicaliseerd streven om 'de naakte waarheid' te tonen

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
Enkele collega’s in de Nederlandse kranten leken zich ma-te-loos te ergeren aan de, in hun ogen, overdaad aan ironie waarmee dit lange sterven in wilde penseelstreken op het doorzichtig canvas van

Nr. 88, September 2003 • Thomas Crombez, Wouter Hillaert • Theater van de verwondering: Tracedia Endoconidia Societas...
Ze zijn 'nutte- loos' in de volste zin van het woord

Nr. 94, December 2004 • Pieter T'Jonck • Theater als showbusiness: De ondraaglijke lichtheid van...
Het is een klassiek voorbeeld van suspense, omdat elk teken van gevaar loos alarm blijkt te zijn

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Kristeva), Das Ding (M. Heidegger, S. Freud), het punctum in het beeld (R. Barthes). Steeds gaat het om iets wat doorbreekt in het ‘volledige’: iets dat noch volledig onbepaalbaar, noch rest-loos te bepalen

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Maar wat er werkelijk loos is met dit soort projecten –Blur niet uitgezonderd –werd door Sven Sterken in het uitstekende artikel ‘Van penseel tot pixel’ (De Witte Raaf 95, januari 2002) haarscherp

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Historische Theaterschetsen
Teatro Olimpico, Palladio en afgewerkt door Scamozzi, 1580, afbeelding in collectie Victoria and Albert Museum London, © Van Parys Media Adolf Loos merkte al op dat je architectuur...als je, zoals in een woning van Loos, merkt dat talloze zichtlijnen zich voortdurend kruisen, zal je ongetwijfeld op je hielen gaan draaien om te vinden waar de spin zit in dit web

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
nieuwe cultuur brengen’. Scheerbart komt daardoor op één lijn te staan met modernistische architecten als Adolf Loos en Le Corbusier – met wie Benjamin hem ook identificeert – en met Bruno Taut, aan wie


Toon volgende resultaten