Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


104 document(en) met "Levende ACTEUR" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de dichter in zijn tekst te treffen - en de acteur in zijn lichaam, om beide op die manier te ontmantelen...Tot besluit: wie in deze cerebrale oefeningen in meta-communicatie nog de stem van levende personages hoopt te vernemen, komt bedrogen uit

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dan wordt iedereen mannelijk: elk arbeidersteam bestaat uit een mannelijk en vrouwelijk acteur...De acteur als hermafrodiet...Want vaak was bij die theatermakers deze nieuwe verhouding acteur-ruimte-toeschouwer onhandig, terwijl hier op allerlei inventieve manieren deze relaties tot natuurlijke gegevens zijn omgevormd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het 'Antigoontheater' bracht met Tartuffe de meest levende voorstelling...somnambule"); kinderangsten (het plafond 's nachts boven je bed; het balkon waarop je staat breekt af). Een snijdend moment in de voorstelling: om beurt komt een acteur naar voor en vertelt zijn angstbeleving...samengesteld wordt: de acteur is niet ontspannen, maar maakt ontspanning, met even veel zorg, als waarmee de toneelknechten stoelen rond een tafel schikken

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dat blijkt dan een pover vertoon te zijn, waarbij een acteur een magische dans uitvoert met een die-renmasker op...De acteur mislukt altijd, en daarom is de schrijver ook zo diep ontgoocheld als hij de belichaming van zijn ideaal ziet...Deze opvoering is het levende bewijs dat de invloed van Brecht nog altijd verrassend werkzaam is in het Duitse theater

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Denken, analyseren, opvattingen ontwikkelen door de acteur met betrekking tot zijn eigen aanwezigheid en tot de tekst is er op geen enkele manier bij...Hier werd geprobeerd te spreken door een levende situatie te scheppen...Vooral Lucas Vandervost is nu al veruit de betere acteur van zijn generatie

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
De acteur moet er zich steeds van bewust zijn wat hij op scène staat te doen; niet 'staren' dus, maar 'kijken' d.i...Lichaamsbeheersing en bewustzijn zijn de twee geboden van de Fabriaanse acteur...De precisie, overtuiging en gedrevenheid die het optreden van de acteurs in een voorstelling van Het is theater...en De macht... kenmerken, zijn het levende bewijs dat het fysiek trainingsprogramma

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
De acteurs zijn de 'levende middelen'. Het zijn geen objecten, maar 'levende organismen' die de functie van de actie uitvoeren...aan de andere zijde ligt de pastoor (acteur) als in zijn doodskist (in zwart gekleed, zeer elegant). Men hoeft enkel te draaien om een ander beeld te krijgen...Dirigent Tijdens de voorstelling blijft Tadeusz Kantor permanent aanwezig op de scène, zonder acteur te worden

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De onmiddellijke betrokkenheid van het publiek met het in opbouw zijnde kunstwerk op de scène, onderscheidt het theater van de andere kunsten en maakt er de meest levende kunstvorm van...Door zijn eigen identiteit te vinden, zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, ontwikkelt de acteur Subjectiviteit, naar mijn gevoel het interessantste aspect van het acteur-zijn...de jaren zestig is een manier van theatermaken ontstaan» die de acteur boven zijn rol stelde, het Onafhankelijk Toneel is daar een voorbeeld van

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het beeld van een naakte mens doet de ogen minder knipperen dan de levende acteur in zijn schamelheid op de scène

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Virginia Woolf, Silkwood). De schouwburg heeft dus de functie om ons de filmsterren in levende lijve te laten zien...William Hurt blijkt een acteur met een sterke impact en met een stem als een klok

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Voor de acteur is het een geweldige eer een zot te mogen spelen: heel de dialectiek tussen normaliteit en abnormaliteit, het proces van afglijden in de waanzin, de ongegeneerde positie van...Van een klassiek acteur als Jef Demedts b.v...En de voorgeschreven medicatie is al niet veel beter: de levende cellen worden geëlimineerd, de totaal gescleroseerde delen mogen rustig verder sukkelen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dit kan op de scène omdat het publiek de personages in levende lijve ziet; de acteur compenseert voor de taligheid van het personage, voor het feit dat zijn oorsprong en essentie louter talig zijn...Een dramaturgie die in zo'n belangrijke mate stoelt op de taal, vergt natuurlijk enorm veel van de acteur...Duck Variations). De acteur moet rekening houden met subtiele verschuivingen of plotse veranderingen van gemoedsgesteldheid of perspectief (in de tekst van American Buffalo aangeduid met ronde haakjes

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Eén aanknopingspunt is er althans: de levende acteur van vandaag en dan nog liefst die acteur, die doorheen een lange carrière een stuk acteergeschiedenis in zich zelf opgeslagen weet...Hij heeft nog honderd verhalen te vertellen: over de weerstand die er tussen acteur en regisseur moet zijn en over hoe een acteur toch zeer goed moet kunnen luisteren; over zijn bewondering voor...Dat is spijtig want de rijkdom van de acteur kan, precies door zijn vluchtigheid, slechts doorgegeven worden van de ene generatie naar de andere

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Deze ambitieuze aanpak is te verklaren als het uiteindelijk realiseren van een levende Gentse schouwburg na twintig jaar winterslaap...Belangrijke gebeurtenis binnen het Vlaams theater is de grote acteursstaking die midden jaren '70 woedde voor een gelijkschakeling van het sociaal statuut van de acteur met dat van de BRT-collega...Enkele maanden later kwam daar de van KVS overgekomen acteur-regisseur Walter Moeremans bij

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
hebben dat consequent proberen door te trekken door de acteur maar één vierkante meter speelruimte te geven, op een sokkel, zijn eigen monument, zijn eigen verbeelding...Rijnders (acteur/regisseur) en Bart Slegers (acteur bij Ivo Van Hove) knippen de tekst los uit een oeuvre - de laatste radicaler dan de eerste - en tonen een fictieve biografie van een actueel...Even dreigt de acteur te mislukken, als ik de indruk krijg dat hij al aan zijn expressief hoogtepunt zit (het trillende en zwetende lichaam, de gesmoorde schreeuw, we kennen het van Van Hove maar het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Iedere keer opnieuw, per stuk, per scène, per situatie en per zin, moet je als regisseur en als acteur uitvinden, hoe dood te gaan, hoe flauw te vallen, hoe verdrietig te zijn of uitgelaten...Stephan is schizofreen, seksueel gefrustreerd, hopeloos pessimistisch, maar vooral een verbazend acteur...Hij zit op riskant terrein, want hij is een te veelzijdig acteur om zich met "mannetjesmaken" tevreden te stellen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Dat Dario Fo een virtuoos acteur is én een auteur met een enorme theatrale vaardigheid, vooral dan in het hanteren van het wapen van de humor, zal niemand ontkennen...De voorstelling ging dan ook lijken op een tour de chant van een of ander bekend zanger, waar het publiek hem eindelijk in levende lijve die hit wil zien zingen, die het al zolang kent van de plaat...niet weinig, te meer daar het om een "goedkoop" spektakel gaat (1 acteur, geen decor, geen kostuums enz). Men zegt dat Fo in Italië vaak gratis speelt

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Toch keren enkele namen steeds weer: naast Jan Lauwers hebben Erick Clauwens (acteur), André Pichal (componist) en Simone Moesen (actrice-zangeres) alles van het begin tot het einde meegemaakt...Acteur Mark Willems, ten slotte, werkte mee van dE demonstratie tot Incident en stapt er nu even uit om scenografie te gaan studeren...Simone Moesen: "Theater boeit mij omdat het om levende wezens én om gevoelens gaat

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Een regisseur slaat een brug tussen de acteur, het stuk en het publiek...De regisseur is diegene die een acteur helpt zichzelf in een toestand te brengen waarin hij optimaal kan functioneren, in een creërende toestand, door voorbereidingen, oefeningen, warm ups...Ja, hoewel dat nu stilaan voorbij is. Hij is voor mij de grootste levende dichter

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
acteur Luc Perceval en Guy Joosten van de Blauwe Maandag Compagnie hebben wat de financiering van hun activiteiten betreft een tijdje op twee paarden gewed: bij de Vlaamse overheid lag hun aanvraag...Viviane De Muynck ervaart de Nederlandse opleiding als losser; meer gericht op het naar buiten brengen van de persoonlijkheid van de acteur, waar men dan ook goed in slaagt...De aandacht van de Nederlandse acteur is gefixeerd op het eindresultaat, die van de Vlaamse acteur op het werkproces zelf


Toon volgende resultaten