Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Laurent Ook" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Laurent Ook met een man zonder benen...Pauline Laurent?! Laurent?! Laurent, ik ben het...Jean-Louis af) (Laurent imiteert het geloei van een koe vanop de zolder om de aandacht van Heieen te trekken) Laurent Liefste

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Tussendoor citeren de personages flarden uit Agamemnon van Ae-schylos, ook al zo'n onverkwikkelijke historie van haat en afslachting en van stinkende driehoeksrelaties (Clytaemnestra - Aeghistus...Om die fragmentarische ervaring is het de theatermakers te doen en het is dan ook begrijpelijk dat ze niet geneigd zijn om ten gerieve van de lezer de dialogen informatiever, doorzichtiger te maken...Ze hadden ook ellenlange regie-aanwijzingen kunnen aanbrengen om wat de lezer mist van de gedragstaai enigszins te kunnen opvangen, maar ook dit komt ten slotte op hetzelfde neer

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De tweede dag was Bernard Faivre d'Arcier, artistiek raadgever van (eveneens ex-) premier Laurent Fabius, als eerste aan de beurt...Smithuizen pleitte voor een meer rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en de beleidsmensen: een Kunstparlement (ook voorgesteld door Lamers), een Kunstraad naar Amsterdams model, moet door de...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
wordt dit voor Laurent Malet, de klant, bemoeilijkt door het doorzichtige "maaksel" van zijn personage; een houterige fysieke constructie met de vervormde stem van de grand acteur, voor wie alle tekst in de...Hildegard De Vuyst DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON auteur: Bernard-Marie Koltès; regie: Patrice Chéreau; met Laurent Malet en Isaach de Bankole; decor: Richard Peduzzi; kostuums: Caroline...De auteur was, als directeur van de Gentse toneelschool en werkzaam in allerlei verenigingen, nauw betrokken bij het geijver om Gent opnieuw een professioneel gezelschap te bieden en geeft dan ook met

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Sprekers uit Griekenland en Portugal voelen zich onwennig in het debat, zij hebben geen theatermogelijkheden, dus is er ook geen crisis...Alleen als musicus blijft hij groot: zijn passie voor Beethoven is echt, gaat diep, zijn 'uitvinding' van het orkest als instrument in handen van de dirigent is ook een belangrijke vernieuwing, en...En hij "weet ook de actrices sterk in de hand te houden, zodat Het Huis van Bernarda Alba van alle hysterie wordt ontdaan en het drama als heel invoelbaar overkomt

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud...Net zoals in Measure for Measure (waar het plot ook vertrekt vanuit de bestraffing van Clau-dio die een vrouw heeft zwanger gemaakt en waar dat plot gemanipuleerd wordt door een als monnik vermomde...de persoon van de kardinaal zal de kerk het toneelstuk trouwens afsluiten ook

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
De onderliggende suggestie van deze lofzang op de schier oneindige mogelijkheden van de computer luidt natuurlijk dat iedereen, ook u en ik, behoefte heeft aan de genoegens van een gedocumenteerd...Wie nog geen videorecorder bezit, kan in hoogsteigen persoon in de praatstoel terecht om zijn geestelijke, lichamelijke, financiële of welke problemen dan ook in geuren en kleuren uit de doeken te...De Aurousseaus zijn niet alleen liefhebbende echtgenoten, ze zijn ook voorbeeldige ouders: ze willen hun kinderen niet met hun ongewone seksuele voorkeur confronteren

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Niet alleen bij soulgroepen als The Temptations of The Supremes - of meer recent Janet Jackson - ook bij vele rockgroepen was uiterlijk vertoon dominant...Bij de big beat worden, naast drummers en bassisten, ook de gitaristen weer bovengehaald...Ook in het show-element worden alle clichés van de rock herkauwd

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
Daarnaast kan de danser ook steeds een beroep doen op het Omscholingsfonds voor het verkrijgen van een studiebeurs of rentelastenvergoeding tot 5000 gulden gedurende maximaal vier jaar...het verleden zijn wel eens wat aanvragen afgewezen, maar dat was eerder omdat men een opleiding in het buitenland wilde volgen die ook bij ons voorzien was...Ook freelancers kunnen toetreden tot het SOD, maar zijn dan verplicht ook het werkgeversgedeelte op zich te nemen, zij moeten de volle 4 procent afstaan

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
choreograaf als William Forsythe en zijn horde dansers'. Reden om te zoeken in die 'horde', want die dansers zijn ook 'straffe individuen' en ze vormen - naast het 'rare-kwieten-kabinet' - een 'kabinet op zich...Die brochure nodigt ook uit om op een bepaalde manier te kijken...Ook hier kan men opwerpen dat deze gesprekken, zoals de programmabrochure, aan de rand van het festival zitten

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Maar ook hier is enige argwaan zeker op zijn plaats...Dat daarmee ook de ellende in het Zuiden steeds schrijnender wordt, krijgt heel wat minder aandacht...Langs de kust is er ook petroleum, steenkool, en een immens landbouw- en hydro-elektrisch potentieel

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Het is wellicht voor menige dansliefhebber ook een van de belangrijkste kijkmotieven: houden van dans, niet zozeer omwille van de vertoonde virtuositeit (soms ook dat natuurlijk) of de complexiteit...Net als Cows in Space, Hauerts debuut uit 1998, was ook Jetzt een regelrechte ode aan -Freudiaans gezien - het 'polymorf-perverse lichaam', het lichaam dat zichzelf tot motor maakt van een schijnbaar...Allicht verwees ook dat zichtbare 'bendegevoel' naar Cherkaoui's verleden bij Platel, die altijd zeer sterk is geweest in het regisseren en ensceneren van de sociale verhoudingen tussen zijn

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
must go on jéröme bel foto: laurent philippe 62 9B® etcetera 80 (talrijke) onderlinge verbanden en poogt het werk zelf, welke vorm dat dan ook heeft, naar voren te brengen...Niet alleen de toeschouwer in het algemeen, maar ook de wetenschapper en de criticus worden nauwer bij het artistieke proces betrokken; het laboratorium is een populaire term geworden, en bundelt de...van een theatraal netwerk is. Ook de negen choreografen herdefiniëren de toeschou- werspositie: sommige doen dit op een actieve, fysieke manier, door het stimuleren van interactie of het varieren

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Ook binnen het relatief traditionele presentatiekader fungeren ze als een index van een tactiele horizontaliteit, levendig werkzaam binnen de visuele en kinetische hiërarchie van het menselijk lichaam...Bovendien liepen er ook in de danswereld reeds overbekende prototypes van die figuur man/dier rond, niet het minst de Faun van Nijinski...Ondertussen luistert Pez naar de reacties van zijn lichaam en kijkt ook zelf naar zijn huid die zich voortdurend hertekent

Nr. 83, Januari 2002 • De geboorte van de actrice Madonna: Up...
Een vraag die overigens ook vaak in verband met Madonna wordt gesteld...Gedurende het stuk moet Loren dan ook hard haar best doen om de Pollock verkocht te krijgen...Ook de eerste twee concerten van de Drowned World Tour (in Keulen) werden afgelast, de première werd verplaatst naar Barcelona enkele dagen later

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Dit soort oefeningen wordt verder uitgewerkt door het toelaten van willekeurige herinneringsvolgorde, het toepassen van principes die in het schrijven zelf naar boven kwamen, en ook door de herhaling...Wellicht is ook de inzet ervan gewijzigd: wat thans bijvoorbeeld te denken van de groteske danstaal en het lichaamsbeeld dat eruit voortvloeit...Een afsluitende suggestie daarover, die de beschouwingen in dit essay nog een aanvullend perspectief verleent, maar het tegelijk ook weer helemaal opengooit

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Onderzoek naar kunstwerken en hun positie binnen en buiten hun genres vereist altijd ook een - soms forensisch ogend - onderzoek naar intradisciplinaire inbeddingen en interdisciplinaire verbanden...Afgezien van het bijna onvermijdelijke applausritueel aan het einde van een voorstelling, dat een directe uitwisseling toelaat tussen publiek en acteurs, vinden we ook tijdens de voorstelling een heel...Ook Xavier Le Roy, een gepromoveerd moleculair bioloog, die van de wetenschap naar de dansperformance overgestapt en begin jaren negentig van Parijs naar Berlijn verhuisd is, verzaakte in zijn solo

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
Georges Banu, docent theaterwetenschappen aan de Parijse Sorbonne (waar Mnouchkine ook is begonnen), schrijft over de intensiteit van het 'Zonnethea-ter': 'Als Ariane Mnouchkine in interviews vertelt...Van in het begin van de jaren tachtig richtte Mnouchkine haar blik definitief naar het Oosten (Kabuki, Kathakali, Balinese dansen, en recentelijk ook Bunraku). Ze citeert in het boek de Franse...Naast Mnouchkine komen ook de leden van haar vaste kern aan het woord, een gezelschap van medewerkers die haar altijd trouw zijn gebleven: Hélène Cixous voor de stukken, Erhard Stiefel voor de maskers

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
Wie 'performance' in de mond neemt, heeft het niet enkel over een discipline of genre, maar doorgaans ook over een bepaalde strategie of zelfs paradigma...Een kijk op performance leidt ten slotte ook elders: door zijn vlottende aard keert performance zich tegen een specialisatiedenken, en dat tekent de reflectie erover - is een analyse van de verhouding...De Franse danscriticus Laurent Goumarre heeft zich Fried toegeëigend om van het 'theater-als-tussen* de hoeksteen van zijn gedachtegoed te maken, zie Laurent Goumarre, La danse

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Hierbij had echter ook ruimte mogen genomen worden voor de discussies (nou ja, ... schermutselingen) tussen Bour-dieu en de protagonisten van actor-netwerktheorie (ANT). Of voor het nog meer in beeld...ook p. 112) Auteurs als Latour hebben immers zelf diepe raids ondernomen in allerlei domeinen van de kunstgeschiedenis...139). Zie ook de toegeving 'Zo stelde de onderzoeker bijvoorbeeld met enige ontzetting vast hoe groot het Bour-dieu-effect in beide sectoren was


Toon volgende resultaten