Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Laurent Heeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Heieen Iedereen heeft toch benen.... Laurent Trouwen...Die Laurent van u dat is een stuk krapuul, dat is ne vuile vieze vettige smeerlap die in de gevangenis heeft gezeten omdat hij met zijn vuile vieze poten niet van de meiskes van dertien jaar kon...Tien jaar heeft hij in de gevangenis gezeten die schone Laurent van u. Loopt hem maar achterna

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Enkele keren glijdt Perceval af van de ironische liefdesverklaring (Laurent) en de komische karikatuur (Robert Duchateau) naar de meelijwekkende zieligheid (J.L...De hele expositie wordt gecomprimeerd tot "de mop van de krik", onder het motto, "Een goed verstaander heeft maar één mop nodig". Voor Willy Thomas en Guy Der-mul was het uitgangspunt...Veel spectaculairder zijn de veranderingen die de Roofthooft-tekst heeft ondergaan tijdens de repetities tot de hier afgedrukte versie overbleef

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De tweede dag was Bernard Faivre d'Arcier, artistiek raadgever van (eveneens ex-) premier Laurent Fabius, als eerste aan de beurt...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Men kan alleen maar hopen dat men in het NTG nu eindelijk door heeft dat men haar al die jaren wat te veel in de schaduw heeft laten staan van collega's met minder talent...Maar in Torhout heeft Tanghe een verborgen carrière gehad bij het amateurgezelschap Sint-Rembert, waar hij sedert 1979 zo goed als jaarlijks een vertoning heeft opgezet...maken heeft met het beleid van jaren terug

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Theater Stap (met Erik Wouters en Greet Vissers) heeft, in tegenstelling tot deze eenmalige projecten, een duurzamer werking ontwikkeld...Maar bij de opening van het festival heeft hij mij gezegd dat we samen aan tafel moesten gaan zitten...Ze meten de tijd die een ingedrukte plasticbal nodig heeft om weer zijn oorspronkelijke vorm aan te nemen, punten de snelheid waarmee een rol behangpapier zich weer vanzelf opdraait of meten de

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Hij heeft veel van een cabaretier die wel weet wat hij wil vertellen, maar geen hoe heeft ontworpen...Soranzo raakt uiteindelijk getrouwd met Annabella, maar slechts nadat zij ontdekt heeft dat ze zwanger is van haar broer-geliefde...decadentie: "Wie niet heeft wat hij bemint, moet beminnen wat hij heeft

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Vooral haar analyse van de familiale problemen die tot haar ziektegeschiedenis leiden, vormt de ultieme aha-erlebnis: zij heeft geleerd dat 'there's no better way to dismantle a person than to isolate...de handen van het gerecht worden de homemovies bezwarend materiaal dat hen tot 'bekentenissen' heeft gedwongen...De hoofdredacteur van de krant De Morgen is ook van de partij en hij weet dat 'aangezien de vrouw geen klacht heeft ingediend en volledig akkoord ging met de sm-praktijken, is er in dit geval geen

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
House heeft de kracht om mensen in een toestand van trance te brengen,' zegt Sven Vath...Techno heeft bijgevolg nood aan zijn specifieke context en klinkt op een rockfestival misplaatst, tenzij er - zoals op sommige festivals - een aparte danstent wordt geïnstalleerd...Prodigy is de reïncarnatie van de Sex Pistols, terwijl Laurent Garnier met opblaasbare poppen en lasereffecten Pink Floyd evoceert

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
de loop der jaren heeft Paul Bronkhorst dansers op de meest uiteenlopende plaatsen zien terechtkomen: dat varieert van wijnimporteur tot buschauffeur, twee mensen die rechten studeren...Na het einde van de danscarrière valt de danser terug op een werkloosheidsuitkering, maar omdat deze uitkering niet voldoende blijkt, heeft het Omscholingsfonds het volgende voorzien: de eerste...Valerie Valentine in: 3 Solo's by Jan Fabre / Laurent Philippe De helft daarvan is verbonden aan een structureel gesubsidieerd gezelschap

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
Decorte koos als locatie de centrale hal van een school: een rechthoekige, hoge ruimte met een monumentale trappartij en een smeedijzeren gaanderij, die de présence en de structuur heeft van een...Klapstuk lijkt, vooreerst, gekozen te hebben voor de 'présence', voor de 'straffe indruk' die een persoonlijkheid maakt, en pas in tweede instantie voor wat hij of zij te vertellen heeft...Thomas McManus en Nik Haffner: Pauze In Pauze wordt geëxpliciteerd wat bij vele dansvoorstellingen impliciet blijft of verborgen wordt: namelijk dat de beweging een zelfstandigheid heeft, die

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Het veronderstelt dat men inziet iets te hebben gedaan wat onaanvaardbaar is, dat men daar spijt van heeft en dat men wil proberen zijn fouten goed te maken...Integendeel, objectief gezien kan men zelfs stellen dat de ontwikkelingssector dit geweld, zij het dan misschien ongewild, eerder heeft versterkt dan verholpen (door een...Het heeft grote reserves aan kobalt, industriële diamant, koper en belangrijke voorraden zink, tin, mangaan, goud, niobium en tantalum

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Alvast in de voorstelling die ik bijwoonde betoonden Renata Graziadei en Anne Laurent zich soms hoogst onzeker (blikken richting publiek incluis), alsof ze niet echt geloofden in wat ze deden...zo mooi heeft beschreven in haar boek Greenwich Village 1963 (recent verscheen overigens op het avant-gardelabel 'Table of Elements' na jaren van juridisch getouwtrek een onwaarschijnlijk muzikaal...de marge van het Vlaamse podiumgebeuren heeft dit project een overtuigende artistieke kanttekening geplaatst die opnieuw de vraag doet rijzen waarom zovele huizen en gezelschappen productiedwang boven

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
must go on jéröme bel foto: laurent philippe 62 9B® etcetera 80 (talrijke) onderlinge verbanden en poogt het werk zelf, welke vorm dat dan ook heeft, naar voren te brengen...De tekst over Le Roy is opgehangen aan teksten uit performances die hij zelf over zijn eigen werk gemaakt heeft, zoals Self-Interview of Product of Circumstances...Ploebst beweert alvast dat hij zijn autonome positie als auteur verlaten heeft: hij heeft de teksten meermaals aan de subjecten voorgelegd, vroeg om tekstuele interventies en liet hen het beeldconcept

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Het is een wat vreemd gezicht: ziet de naakte man er nu werkelijk uit als een koe, heeft hij last van een virus, een huidziekte of gaat het om geboortevlekken...En om nog eens terug te keren naar de palimpsest: het lijkt alsof het geradeerde oppervlak met zijn wat ruwe textuur een tactiliteit heeft die uitwaaiert in de ruimte...Het is overigens geen spectaculair zicht, naast een beetje zweet heeft zijn huid schijnbaar weinig transformaties ondergaan, al deelt de kijker nu wel voor het eerst de nabije perceptie van dat

Nr. 83, Januari 2002 • De geboorte van de actrice Madonna: Up...
De tickets waren namelijk zeer duur, wat opvallend is voor een toneelstuk dat net de marktwaarde van kunst in het vizier heeft...Het dotcom-meisje doet nog een bod dat aanzienlijk hoger ligt om Loren voor zich te winnen, maar die heeft ineens een aanval van integriteit en mededogen...Madonna is trouwens geen onbekende voor de kunstwereld: ze heeft een uitgebreide collectie Vlaamse Primitieven, leende vorig jaar aan Tate Modern een zelfportret van Frida Kahlo uit voor de

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Dat uiteindelijk ook de kijker in de verwarring deelt, heeft eveneens te maken met de fascinatie voor taal die doorheen het stuk woekert en een comfortabele beeldmatigheid in de weg staat...Ook na meer dan tien jaar blijft de solo overeind, alsof de tijd er geen vat op heeft...2002, wm.sarma.be 7 Fragment uit de neerslag van een sessie automatisch spreken tijdens een werkproces met Mantero 8 Vera Mantero in gesprek met Laurent Goumarre in 'Entretien avec

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Die met het begrip van het genie verbonden geste van de révérence, die uit een hiërarchiegerichte onderdanigheid van voor-democratische samenlevingen stamt, heeft plaats gemaakt voor een brede passie...Nom donné par l'auteur Jérôme bel foto Laurent philippe In Wenen vormde zich in 1994 met Lux Flux een dansperformance-collectief, dat zich op soortgelijke ideeën...Het dansende lichaam heeft in de loop van de receptiegeschiedenis van de kunstdans sterke esthetisch-ideologische indrukken achtergelaten in het collectieve geheugen van de mensen die met die

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
heeft 'aangericht'. Om van dat laatste een voorbeeld te noemen: meteen nadat de troep in Berlijn haar Klaus Mann-hommage Méphisto, roman d'une carrière had gespeeld (in de originele versie met Duitse...Dat heeft vaak geleid tot een licht smalend dédain in de reacties op de 'Soleil'-voorstellingen - beschuldigingen van sektarische edelkitsch en 'japonoiserie'. Mnouchkine heeft zich door die reacties...Ariane Mnouchkine heeft een blijmakend diep vertrouwen in de noodzaak en de zeggingskracht van het theater

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
Wie 'performance' in de mond neemt, heeft het niet enkel over een discipline of genre, maar doorgaans ook over een bepaalde strategie of zelfs paradigma...aspiraties heeft (feminisme, gay culture, multiculturaliteit). Hoewel die theorievorming hier te lande zo goed als onontgonnen terrein is en vraagt om geïntroduceerd te worden, komt die in dit nummer slechts...De Franse danscriticus Laurent Goumarre heeft zich Fried toegeëigend om van het 'theater-als-tussen* de hoeksteen van zijn gedachtegoed te maken, zie Laurent Goumarre, La danse

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
en via auteurs die het verzoenen van de net genoemde sterren en ideeën betracht hebben (zoals Luc Boltanski en Laurent Thévenot en gezien het onderwerp vooral Nathalie Heinich). Gielen introduceert...Bourdieu verdient postuum een wederwoord, omdat hij zich in diverse publicaties zeer expliciet en hard heeft uitgesproken tegen actor-netwerktheorie...Een collega-cultuurwetenschapper (maar evengoed een actuele kunstenaar) die een even goede neus voor intellectuele actualiteit heeft als Gielen is natuurlijk zelf ook allang bij Latour, Callon en ANT


Toon volgende resultaten