Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Laurent Binnen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
1.3 11 uur (Heieen, Laurent, Octaaf) (Heieen op zoek naar Lola, het konijn) Laurent Kariatide van m'n evenwicht...Laurent Binnen of buiten...Pauline Laurent?! Laurent?! Laurent, ik ben het

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
wordt dit voor Laurent Malet, de klant, bemoeilijkt door het doorzichtige "maaksel" van zijn personage; een houterige fysieke constructie met de vervormde stem van de grand acteur, voor wie alle tekst in de...Hildegard De Vuyst DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON auteur: Bernard-Marie Koltès; regie: Patrice Chéreau; met Laurent Malet en Isaach de Bankole; decor: Richard Peduzzi; kostuums: Caroline...Hij bewerkte de tekst grondig, en besloot dat de koren niet in zijn concept pasten (of niet binnen de mogelijkheden lagen van het gezelschap). Hiermee werd het werk een psychologisch verhaal over een

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het theater zelf is binnen de kale, schone ruimte van Nieuwpoort ook een reminiscentie...Ruckhaberle (dramaturg Münchner Kammerspiele) geloofde niet in de crisis van het theater, maar had wel vragen bij de plaats ervan binnen de kunsten...Net als de kunstmatigheid van het theater, staat ook het spontane, het 'gewoon doen' in het theater, weliswaar binnen een andere stijlopvatting, elke keer opnieuw ter discussie: hier is echter die

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Binnen deze veelheid aan speelstijlen blijken een aantal acteurs ontzettend scherp te kunnen switchen: Victor Löw b.v...Damiaan de Schrijver die tegelijk koele observator en gepassioneerde zielsverzorger is. Ook Jo-han van Assche als Soranzo en Marlies Heuer als meid van Annabella laveren moeiteloos binnen dit woelige...Soms schijnt er van binnen in de doos een zwak licht, en dan lijkt die voorkant wel een mooie sterrenhemel, op andere momenten wordt de doos van buiten bijna overspoeld oor hard, koud licht zodat ze

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Vooral de fotografische blik, meer nog dan de onderzoekende vinger in zijn rectum, dringt het privédomein van de zieke met zoveel kracht binnen dat hij er geen verhaal tegen heeft...De bv's en andere tv-professionals mogen op hun tellen passen want de favorieten van de beeldbuis ogen hoe langer hoe vertrouwder: binnen afzienbare tijd roept de kijker zichzelf uit tot ster aan het...Vanaf dat moment treedt de Britse koninklijke familie voorgoed een nieuw tijdperk binnen

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Een cadillac rijdt de zaal binnen en voert Zijne Purperen Hoogheid aan...een club kom je een andere wereld binnen, ver weg van de dagelijkse beslommeringen...Prodigy is de reïncarnatie van de Sex Pistols, terwijl Laurent Garnier met opblaasbare poppen en lasereffecten Pink Floyd evoceert

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
Dans heeft zeker zijn verdienste binnen de maatschappij, maar het is wel de danser die er de prijs voor moet betalen door de korte duur van de carrière en de specificiteit van de opleiding...Ze maken zich deze gedachten en waarden - je moet goed zijn en hard werken -reeds vroeg eigen, met een volledige overgave die als vanzelfsprekend wordt beschouwd binnen de danswereld...merkt een verschil tussen iemand die binnen het klassieke patroon is opgeleid en dansers die begonnen zijn toen ze 17-18 jaar waren

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
produkties / Ben van Duin Le jardin de io io ito ito - Cie Montalvo-Hervieu, CCN de Créteil et du Val de Marne / Laurent Philippe de doorheen die keuzes, uitnodigen om op...Binnen deze georchestreerde wereld is niets echt gevaarlijk, ook het donker, de duivel en de beul niet

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
1996 is het paus Johannes-Paulus II die als eerste schoorvoetend toegeeft dat er zich binnen zijn instituut mogelijk individuen bevinden die niet helemaal zuiver op de graat zijn...Eind 1996 begint in het oosten van het toen- malige Zaïre de opmars van een militaire alliantie onder leiding van Laurent Kabila

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Hernandez beschouwt ze ook nadrukkelijk als een valabel alternatief voor de zo stilaan dodelijke productiedwang binnen het hedendaagse danscircuit (in de theater- of muziekwereld is het natuurlijk...Op de tweede verdieping loodste de gids zijn gevolg een schaars verlichte, met zwarte doeken afgebiesde kleine kamer binnen...Een voorstelling als Performance Hotel is in die zin een geslaagd voorbeeld van - Freudiaans geformuleerd - 'Durcharbeitung', van een hérdenken van het verleden binnen een nieuwe context, ja van een

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
must go on jéröme bel foto: laurent philippe 62 9B® etcetera 80 (talrijke) onderlinge verbanden en poogt het werk zelf, welke vorm dat dan ook heeft, naar voren te brengen...Zoals Ploebst opmerkt zijn de noties van 'avant-garde' en de daaruit voortvloeiende pretenties losgelaten en werken en spelen de choreografen voornamelijk binnen en met de parameters van hun medium

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Ook binnen het relatief traditionele presentatiekader fungeren ze als een index van een tactiele horizontaliteit, levendig werkzaam binnen de visuele en kinetische hiërarchie van het menselijk lichaam...Pez richt zijn blik expliciet tot de kijker om hem vervolgens weer naar binnen te richten: hij plooit zijn lichaam letterlijk dubbel, plooit als het ware terug op zichzelf...Een lezenswaardig essay dat ingaat op horizontaliteit in hedendaagse dans is Laurent Goumarre, ‘La danse

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Door de introductie van de stem brengt Mantero nadrukkelijk een menselijk element binnen...Vera Mantero in gesprek met Laurent Goumarre in 'Entretien avec Vera Mantero: Se rapprocher du spectateur pour entrer dans le détail', www.montpellierdanse.com 5 Fragment uit een reflectie...2002, wm.sarma.be 7 Fragment uit de neerslag van een sessie automatisch spreken tijdens een werkproces met Mantero 8 Vera Mantero in gesprek met Laurent Goumarre in 'Entretien avec

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Onderzoek naar kunstwerken en hun positie binnen en buiten hun genres vereist altijd ook een - soms forensisch ogend - onderzoek naar intradisciplinaire inbeddingen en interdisciplinaire verbanden...mogelijkheden voor het artistieke onderzoek te selecteren, en om uitbreidingen - maar evenzeer aanscherpingen - voor de eigen discipline binnen te halen...Nom donné par l'auteur Jérôme bel foto Laurent philippe In Wenen vormde zich in 1994 met Lux Flux een dansperformance-collectief, dat zich op soortgelijke ideeën

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
die opvatting van acteren als topsport staat Mnouchkine vooraan: ze leidt, ze gidst, vooruitgang wordt er echter vooral geboekt binnen de intensieve samenwerking met haar toneelspelers...En Simon Abkarian La Ville Parjure ARIANE MNOUCHKINE/THEATRE DU SOLEIL, 1994 foto Laurent Micheie/Gamma de toneelspelers, de acteurs en actrices die kwamen en gingen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
Aangezien de term zowel binnen beeldende kunst als theater gehanteerd wordt, kunnen de uiteenlopende invullingen ervan helpen om het grensgebied van beide te conceptualiseren, zowel vanuit de...De Franse danscriticus Laurent Goumarre heeft zich Fried toegeëigend om van het 'theater-als-tussen* de hoeksteen van zijn gedachtegoed te maken, zie Laurent Goumarre, La danse

Nr. 92, Juni 2004 • Marc Jacobs • Lectuur op een dubbel niveau: Kunst in...
Het boek is echter meer dan een eigentijdse geschiedenis van twee internationaal overlopende kweekvijvers die de voorbije drie decennia binnen de Vlaamse Gemeenschap uitgekristalliseerd zijn...en via auteurs die het verzoenen van de net genoemde sterren en ideeën betracht hebben (zoals Luc Boltanski en Laurent Thévenot en gezien het onderwerp vooral Nathalie Heinich). Gielen introduceert...Binnen de Parijse melkweg (die het theoretische referentiekader van Gielen sterk gestructureerd heeft) was ANT, zeker toen Bourdieu nog leefde, een openliggende zenuw en is zij pas langzamerhand

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
De tegenstelling 'binnen/buiten' blijkt in ieder geval een grote rol te spelen in discussies over representatie en de status van kijken en schrijven...omzwachtelde formuleringen over instincten of een 'focus van de danser die zich naar binnen verliest'. Dit moet 'denken in beweging' zijn, maar hoe zitten die beslissingsprocedures, het denkproces van dansers en...Tegen de tendens om lang op voorhand producties te verkopen, waardoor de creatie meer en meer binnen formats dient te verlopen

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Zij stelden als vertrekpunt een paar fundamentele vragen in verband met de functie van het theater binnen de gemeenschap...eerste instantie door het theaterwerk van Isabelle Pousseur, maar ook in een meer verborgen traject binnen onze werking, in de atelierwerking met professionelen en niet-professionelen...Het Franstalige theater binnen de Franse Gemeenschap speelt zich voornamelijk af in Brussel

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • ‘In Wallonië ga je kijken naar vette...
Ook omdat je toch nog erg binnen een traditie zit waarin de meester-leerling verhouding de basis vormt van de samenwerking, een beetje zoals leerling-knecht in de gilden...ontwikkeld, en dat een sterk educatieve inslag heeft, denk maar aan makers zoals Laurent Wanson of Jacques Delcuvellerie


Toon volgende resultaten