Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "LAGE LAND" • Resultaten 21 tot 36 worden getoondNr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Onvermijdelijke kwalen als beperkte kwaliteit en een bijwijlen lage publieksopkomst, brachten de organisatie financieel in gevaar...een kort begeleidend tekstje wordt al dat mannelijk naakt als volgt gelegitimeerd: 'Het voorbije jaar is er iets vreemds gebeurd met de manier waarop we in dit land naar het menselijk lichaam kijken...Heel anders dan het 'postmoderne' geflirt tussen hoge en lage cultuur, waarbij bewoners van het legitieme circuit niet zelden over de rand van hun ivoren toren naar beneden kijken om vervolgens enkele

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Maar men zou deze wegen tevens kunnen beschouwen als het voorgeborchte van een veel woester land: het land voorbij het beeld, voorbij het woord zelfs, voorbij het begin...het Berber betekent dat: 'land der zwarten'. Zwart dient hier geïnterpreteerd te worden als de positieve pool tegenover het kwade; de zwarte beschermt...500 jaar Latijns-Amerika en de Lage landen, Antwerpen, 1993

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Ik stelde mij voor dat deze man Stalin nog had ontmoet, in ditzelfde gangetje met zijn groengele behangselpapier en net iets te lage plafond...Het verhaal over de vernieuwing van het operawezen in de laatste halve eeuw - dat zich voor een gedeelte maar lang niet uitsluitend in ons land heeft afgespeeld - moet hier niet herkauwd worden; dat

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
en gemeenschap, tussen hoge en lage cultuur, tussen allochtoon en autochtoon, tussen kunst en overheid,... staan op het spel...Onderdeel van die zoektocht is een analyse van het sektarische denken in eigen land: 'Dit zou wel eens de meest "politieke" taak voor de kunstenaars, schrijvers en denkers in het India van vandaag...formulering de bevolking van een land opdeelt

Nr. 71, Maart 2000 • Loek Zonneveld • Wiseguys & Mariken
Mannen en vrouwen met een indrukwekkende staat van dienst, al een kwart eeuw bezig om het jeugdtheater van de Lage Landen van de grond te tillen ('volwassen te maken...En de zonen en dochters, zo gekoesterd in de theaterhuizen van hun kindertijd, bleken zelf ook iets te vertellen te hebben, vol te zitten met andere verhalen uit een veranderd land

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Wat is de betekenis van theatermakers als Jan Lauwers of Jan Fabre, internationaal hoog gewaardeerd, maar nogal controversieel in eigen land...publieksdifferentiatie, organisatiemodellen, mate van spreiding, interdisciplinariteit, vermenging van hoge en lage kunstvormen

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Normaal is de enscenering van Ritsema en 't Barre Land namelijk geenszins...lampjes wordt bij het begin opzij gezet om plaats te maken voor een witte, hoofdzakelijk lage en laterale belichting die een harde sfeer creëert...En waar Ritsema boven het barre land zweeft, staat Decorte met beide voeten te dabberen op kleigrond

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Onderwijsdebat In het buitenland zie ik geen benadering die specifiek zou zijn voor één bepaald land...Nu, met de vermenging van hoge en lage cultuur, is het allemaal niet meer zo duidelijk

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Het resultaat van al die inspanningen is dat het Land Berlin op dit moment tot aan zijn nek in de schulden zit: 45 miljard euro, schrijven Der Spiegel en de Frankfurter Allgemeine...Sinds overal is doorgedrongen dat het onderscheid tussen hoge en lage cultuur achterhaald is, is het cultuurbegrip danig opgerekt

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
lage cultuur, op zijn kop te zetten...Stalin bevond zich in een toestand van nachtelijke samenzweerderij tegen het eigen systeem, tegen het eigen land

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Dit in tegenstelling tot de oude strategie van het bouwen van sportstadia bijvoorbeeld, die vaak een lage of onzekere return value bood.4 Om nog maar te zwijgen over de jarenlange investeringen die...Nederland zou Nederland niet zijn als er niet doorheen het hele land duizend en één consultatierondes, workshops en debatten georganiseerd werden, waarin het nieuwe fenomeen van de creatieve klasse

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Door het wegvallen van de grenzen tussen hoge en lage cultuur, was de polyvalente zaal de perfecte oplossing om deze twee trends (kunst voor iedereen en vrije tijd ten allen tijde) met mekaar te...Architect, bouwmeester en artistiek team: een gedeelde verantwoordelijkheid In een land met een experimentele theatertraditie en grote aandacht voor ‘transdisciplinaire’ praktijken, is het voor een

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
De fysieke verschuiving van huishoudens met lage inkomens, ruimten gebruikt zonder winstbejag en buurthandel met lage winstmarges, brengt een machtsrelatie aan het licht, waarbij de ene kant directe...Het resultaat is een beleid van lokale aangelegenheden, waarbij alle plaatsen van een bepaalde streek, land of de hele wereld met elkaar worden verbonden

Nr. 108, September 2007 • Bram De Cock • Kwade olifanten en happende kettingzagen
Ik heb een voorliefde voor duistere, lage tonen, op de rand van het hoorbare...de tekstvoorstellingen waaraan ik meewerkte, zoals de Chaostrilogie (Indie, Tinseltown en La La Land), moest ik ruimte laten voor tekst en beeld...Terwijl mensen zich klaar maken om naar een feest te gaan, laat ik lage frequenties horen die beknelling communiceren

Nr. 113, September 2008 • EveLyne Coussens • De huid herinnert zich alles
Onnodig, aangezien de avant-gardist dit soort brutaliteiten zelf wel inbouwt – die ene te lage noot waarmee hij de liefelijkheid van Gymnopedie nr...gemaakt in Redemption Land, met de gekruisigde Heiland als topattractie van de freakshow

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Wat is het toch moeilijk in mijn land,’ verzuchtte Arias, ‘om vrij te kunnen denken en niet altijd terug te willen grijpen naar wat bekend is.’ Het begin van een lange reeks States of the Union...Mijnheer de Minister,’ zegt Pauwels, ‘ik weet dat het ook voor u niet gemakkelijk is, maar er werkt in dit land, hard en reeds lang, een aantal gezelschappen, die eindelijk mogen gehonoreerd worden en...gebrek aan een theatercultuur in Wales anderzijds) zich buiten de (in de andere States) overheersende context van de Lage Landen bevindt