Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "LAGE LAND" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De verantwoording wordt besloten met de melding dat de Vlaamse inzending bijgevolg niet alles toont wat in ons land gebeurt en ook niet representatief is voor een theater of voor een generatie, "maar...Enerzijds werden er enkele lage-landenprodukties gecreëerd, van wisselend niveau : Hauser Orkaters Ballast (pretentieus en déjà vu) en Radeis' Echafaudages (intelligent, indringend). Anderzijds toonde...Meestal werden er zinvolle teksten gekozen - ik zag Schnitzlers Het Weidse Land, de Perzische fabel Conferentie der Vogels en Marc Diddens Een hand in de sneeuw - en enkel hier is het mogelijk over de

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
aan de te lage kant ligt...plaats van eigen jong talent te steunen, haalt u groepen uit het buitenland... "Het theaterleven in ons land was min of meer vastgeroest, dat bevestigen alle kritieken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
zijn inderdaad de Lage Landen bij de Zee; 't was hier altijd Bewegingskoor, Studio van het Nationaal Toneel, v.l.n.r...Met de komst van het Ballet van Vlaanderen is de leiding overgegaan naar mensen met wortels in dit land...Van de 103 muziekscholen die wij in ons land hebben, zijn er 48 waar reeds een danscursus wordt ingericht

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Deze medeplichtigheid verklaart het succes van drie opvoeringen, die in het hele Vlaamse land veel volk hebben getrokken, wat bewijst dat dit traditionele theater nog altijd aan de noden van een...Boons Geuzenboek). Onder de titel Vonk, vuur en asse, een geuzenspel gaan er van 1 tot 25 november opvoeringen door in Kemmel ; bussen worden ingelegd vanuit alle hoeken van het land...Antwerpen) De val van Antwerpen Ik houd eraan u hartelijk te feliciteren voor het merkwaardig artikel "De val van Antwerpen". Het is zeer juist gezien maar in ons zó sterk gepolitiseerd land is er moed

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Economisch gezien staat het land aan de top van de industriële wereld met lengtes technologische voorsprong op de stramme hand van Flanders Technology...Maar dan voegt hij eraan toe dat Duitsland zich moet hoeden voor vreemde heersers, die 'in het land der Duitsers onzuivere lucht en valse beuzelarij verspreiden...Festival komt eigenlijk van 'fëte estival', zomerfeest dus) is dit theater-feest in het Ardense kuuroord het enige echte theaterfestival in ons land/ Hugo Meert, 'Kwarteeuw zomertheater-feest te Spa', in Het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Tot slot kunnen/moeten we van de lage appreciatie voor het kindertheater nog zeggen dat zij vaak ook terecht is: meer nog dan in het "grote-gewone-mensen-thea-ter" stelt men zich...noodlot is tegelijk ook de thematisering van de burgerlijkheid als noodlot" schreef een Zwitser over de geestestoestand van zijn land...Op tal van plaatsen in het Vlaamse land (theaters, culturele centra) werden promotiefolders gedeponeerd

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De perskritiek (ook die uit de vaktijdschriften) geeft het oordeel van de zogenaamde specialisten, maar een gespecialiseerde vakkritiek blijft in dit land nog betrekkelijk zeldzaam, ondanks het feit...Het vet, man, de schmiere zoals toneelspelers dat noemen, het dik opgelegde van die grommende lage Bes op de tenorsax, dat willen we horen in de taal en in het spel...De Vlamingen zijn niet bang voor een vet effect, omdat ze weten te doseren en na de lage Bes altijd een luchtig loopje achter de hand hebben, voor ze de diepte weer ingaan

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Ook in eigen land tilt de kinderliteratuur zich meer en meer op uit haar vroegere artistieke verdrukking...Door de beperkte subsidiëring, de lage uitkoopsommen én de grote vraag naar kinderprodukties werken deze kleine groepen vaak tegen het moordende tempo van 180 à 200 voorstellingen per jaar

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De toen aangebrachte littekens zijn niet uit te wissen: na het geweld dat in de 16de en 17de eeuw in de Lage Landen woedde, verloor Vlaanderen zowat zijn hele ziel...Hij noemt het intriest dat in dit land deze laatste groep niet beloond wordt: "Zij worden gestraft voor hun integriteit, want jammer genoeg kiezen de instanties voor de dommerikken". Eb...Ik denk dat wij twee verschillende volkeren zijn, alleen hebben wij toevallig een gelijkaardige taal". Luk Perceval: "Dit land (Vlaanderen) is verschrikkelijk om er theater in te maken, maar aan de

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Het ging, zoals zo vaak in dit land, om een compromis waarbij artistieke bekommernissen van secundair belang waren...Van Impe heeft in interviews het lage aantal voorstellingen vaak verweten aan Mortier, terwijl hij er beter had aan gedaan diens voorbeeld te volgen...De malaise binnen de OvV liet zich ook aflezen aan de lage bezoekerscij-fers

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Fleur Wij willen alleen schattting betalen aan de stad tegen dc lage tarieven van vóór de nieuwe overeenkomst, de Manissieu Gemene profiteurs...Schatting betalen tegen de lage tarieven, maar ondertussen profiteren jullie van de verhoogde prijzen...Paumier en Caseneuve verdwijnen) Ik, koning van de patrijs, roep mezelf uit tot heerser van Romans, Onze stad, burgers en burgeressen, zal het land van Cocagne binnengaan

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Niet in de zin dat hij een totalitair heerser zou zijn, wel dat de grenzen van zijn land op zijn huid liggen...De vorige voorstellingen zijn, ondanks de 'lage' opkomst, één keer 6 en één keer 10 toeschouwers, zeer goed verlopen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Op dit ogenblik zie je in het Oosten de mislukking van een poging, die door korruptie verraden is, terwijl het in het Westen die overvloed aan geld en rijkdom is die het land enigszins Un-geistig...Het tempo waarmee iemand als Kohl zijn gang gaat, is ongezond en getuigt van een totaal gebrek aan historisch besef, het is lage hebzucht...Maar bestaat er dan een zogenaamd socialistisch land dat zich van binnenuit verandert, dat zichzelf corrigeert ? Gorbatsjov onderneemt een moedige poging om de aanwezige maatschappelijke krachten te

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
1925 verbood Kemal-Atatürk, de verlichte dictator van de nieuwe republiek Turkije die zijn land in de westerse vaart der volkeren wou brengen, alle kloosterorden, liet alle tekke's sluiten en scheidde...De lage molières die onder de zoom uit komen kijken verraden hun 'gewoonheid'. Eens dat kleed uit zouden het Turkse boeren kunnen zijn, gastarbeiders, zoals er hier duizenden leven

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
mooiste spagaat die de lage landen ooit gezien hebben en geen man keek me meer aan mijn leven lang voor mijn moeder gezorgd dus als je het niet wil doen moet je het zeggen hoor ik doe...je nou helemaal naar benidorm moet om hollands te eten in die pokkehitte en druk, druk en het is er zo smerig spanje is zo'n vies land tsjechoslowakije misschien heel...misschien twintig jaar geleden toen het nog schoon was o wat was dat een schoon land en al die vrouwtjes in die velden TIEN wat heb jij nou ineens jij hebt altijd

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Die splitsing is kenmerkend voor het denken van heel veel amerikanen, een denken dat gezien de omvang van dat land misschien begrijpelijk is maar in nederland of in het nederlandse taalgebied...Het krasje op het vernis was gerestaureerd, het open lucht museum der lage landen was weer smetteloos

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
Juffrouw Tania 6 t/m 9 april - 16 t/m 21 mei ART & PRO, Oom Wanja 20, 21 april | THEATER TEATER, Wat volgt is vals 3, 4 mei HET LAGE LAND, Vier dansprodukties uit de Lage Landen: MARC

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Jan & Sigrid is een tijd lang een heuse rockgroep geweest, met korte en krachtige optredens op toernee doorheen het ganse Vlaamse land en verder...Decorte als Warhol van de lage landen misschien

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Waarom niet, Nederland is een klein land, je kan altijd nog naar huis rijden na een voorstelling en de sociale uitkering kwam toch wel binnen...Het goed georganiseerde nationale netwerk met zijn vele kleine, technisch relatief armetierig uitgeruste theaters, de lage subsidies, de onontwarbare kluwen van kleine en grote subsidiegevers, de...De Nederlandse produktiewijze en produktie-omstandigheden maakten de moderne dans in ons land volkomen ongeschikt voor buitenlandse tournees

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
historologische zin onderhouden de noordelijke en zuidelijke Lage Landen bij de Zee een frappante haat-liefderelatie, die nog is te herleiden naar die eerste april waarop Alva zijn bril verloor...Het is natuurlijk wel aardig om te vermelden dat er na 1980 een toenemende hoeveelheid buitenlandse en zeer uiteenlopende dans-voorbeelden over het Vlaamse vlakke land spoelden, maar dat krijgt pas


Toon volgende resultaten