Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "L'Être" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ze komen hiermee tegemoet aan La-biche die schreef: "Une pièce est une bête à mille pattes qui doit toujours être en route

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
dat Mélisande altijd "un petit être mysté-rieux, comme tout Ie monde" is, klinkt dat nu als tragische ironie (bij de gewone lezing klinkt het gewoon irritant). Als we het concept van Delvaux

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De francofone achterban spartelde tevergeefs tegen onder andere via volgende pathetische oproep in Le Courier d'Anvers: "Donc, laissez le Royal fêter son centenaire ... Laissez donc, s'il en doit être

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het probleem is hier niet hoe de groepen te erkennen, maar hoe ze van de subsidielij sten te schrappen indien nodig: "les subventions ne peuvent pas être un abonnement, ne peuvent pas être encore une

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
ai pas le courage d'être gangster

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Vrouw Please, would you mind, je suis terriblement fatiguée, mais quand-même, c'est drôle n'est-ce pas, d'être parti ensemble, tu trouves pas

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
En hij (wijst naar L. achter hem) was mijn raison d'être, mijn lamp, zo u wil

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Dat klinkt als Mercier: 'Un être intelligent n'est pas Flamand'. Ik vind dat merkwaardig: een Vlaamse schrijfster die heel fier zei dat iemand gezegd had dat ze te intelligent was om Vlaams te zijn...Gedeeltelijk is dat een overblijfsel uit het Belgische verleden toen geestigheden als 'Un être etc...' nog niet als racistische praat ontmaskerd werden; en voor een ander gedeelte is het een gevolg

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Après avoir vu au musée les oeuvres de L'Egypte ou de l'impressionisme on revient honteux d'être acteur...Het theater van Decroux was een ritueel theater: 'on n'est pas sur la scène pour être naturelle

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Vandaar ook het structureren van zijn tekst rond een polemisch idee, dat immers als geen ander in staat kan wor- L'impossibilité d'être deux, Willem Cole (1986

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Il faut être de son temps', werd 19e eeuwse kunstenaars nadrukkelijk aanbevolen

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
exactement ce qui allait y être entreposé; un espace large et mobile, une forme suffisament solide pour pouvoir contenir d'autres formes en elle

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
impression d'être mépris par les plus riches

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Naar een strijdend toneel 'If the political theater has a raison d'être, it is surely its allegiance to people who have been denied their fundamental human rights

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • De dood van een kunstenaar is onherroepelijk
entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'éfface jamais, et la vie véritable, et la seule qui laisse quelque trace, n'est faite que de silence

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
Scène 4 uit Of misschien toch / Ou peut-être bien, een onuitgegeven stuk van Rudi Bekaert uit 1996, werd in deze tekst verwerkt

Nr. 73, Januari 2000 • Marleen Baeten • Het gedachtenisgehalte van ruis
Met zijn tekstgetrouwe, computergestuurde stemmeninstallatie zocht - en vond - hij 'une autre vocale du texte qui peut-être touche miraculeusement un essentiel de celui-ci, dans un à peine-vivant

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Zoals Sartre al met zoveel verve heeft laten zien in L'Être et le Néant -maar dat boek staat sinds het poststructuralisme op een geheime zwarte lijst - zorgt elke waarneming van een lichaam ipso facto

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
loopt uit op totale destructie - de namen en de data van die oeuvres zijn bekend: Auschwitz, Hiroshima, Bosnië, Rwanda, Kosovo, Oost-Timor... Wanneer Yolande Mukagasana zichzelf introduceert 'comme être

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Zoals het een Franse essayist betaamt, schuwt Sarrazac de grote woorden niet en gewaagt hij van een 'être-là du théâtre': niks voorstelling of representatie (van een tekst, van ideeën, van een


Toon volgende resultaten