Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Kvs aan de Needcompany" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Ook aan de rol van de "jager" - in de NJT-versie de tamboermajoor - wordt een andere wending gegeven: hij is een wrede, domme militarist, onnozel verliefd op de Koningin...overschrijdt en aan de muziek een vrijheid verschaft die doordrongen is van de persoonlijkheid van de uitvoerder én van de luisteraar...Wanneer hij regisseerde, werd het hele gezelschap geacht naar de buitenwereld toe over de meester de grootste discretie aan de dag te leggen

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
Het ontleent zijn eigenheid niet aan een eeuwenoude theatertraditie, maar aan Tadeusz Kantor, de psychiatrie, de 'deviationistische' dans en aan een voortdurende bevraging van onze lichamelijk...De acteurs van Jan Fabre, Jan Lauwers en Wim Vandekeybus en de dansers van Anne Teresa De Keersmaecker zijn geen mimes...Het Kaaitheater, producer van Needcompany (Jan Lauwers), Jan Fabre en Anne Teresa & Co staat op het punt bij gebrek aan middelen zijn activiteit te beperken

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Recent lijkt de goedkope programmatie ietwat bijgestuurd: er is meer doorloop in het gezelschap en openheid voor regisseurs van buiten de KVS...Kaaiteater Needcompany Volgens Henning Rischbieter (Theater Heute) was hun Need to know de meest substantiële bijdrage aan de Shakespeare-dramaturgie van de afgelopen jaren...deNeedcompany) expliciet naar 'theater aan de televisie voorbij', naar 'vertellingen aan het verhaal voorbij'. Momenteel Vlaanderens meest geprononceerde theatergroep

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Helaas impliceerde deze structurele erkenning door de overheid van De Greefs werkplaatsmodel een verplichte kleinschaligheid, waar precies de Kaaitheatergroepen -- Ro-sas, Needcompany én de...wezen hetzelfde aan de hand: schouwburgen die driekwart van de week als feestzaal -- met wat meer lichteffecten dan in de vroegere parochiezaal -- gebruikt worden, en die qua beroepstoneel gevuld...Deze factoren, gekoppeld aan een continu kwaliteitsvolle, originele en gezond-riskan-te programmatie liggen aan de basis van het succes van de Kinderzondagen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een rampzalige maatregel voor de KVS die het al zonder proportionele subsidie van de provincie (2 i.p.v...Brussel is het een acuut probleem: het gebrek aan infrastructuur, aan de ontmoetingsplaatsen daarrond, aan een theaterhuis, zet zich ook in negatieve zin af op het artistieke klimaat...De AB droomt van een toneeltoren op het dak (die van het PSK kon niet doorgaan wegens moerassige ondergrond). De KVS verwacht classering en renovatie

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Misschien schept de -- in feite ongehoorde, maar gezien haar culturele politiek welkome -- afstand die de Stad Brussel van de KVS zou doen, de kans tot een fundamentele ommezwaai in de artistieke...Enkele meer spectaculaire ensceneringen (Kasimir en Karoline en De ondergang van de Titanic) gaven opnieuw hoop, maar de nieuwe uitstekende ligging aan de Kapellemarkt en de herprofilering als...Het plateau aan de Kapellemarkt biedt nochtans de basisinfrastructuur voor een theater dat appe-leert aan de intimiteit en de innerlijkheid

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
dit ogenblik binnen de geschiedenis van de professionalisering van het Vlaamse theater nog niet of alleszins te weinig aan de orde zijn geweest, nl...Deze generatie heeft echter niet zitten wachten tot ze 'verloren ging'. Vandaag kan men stellen dat de internationale carrière die vele onder hen uitgebouwd hebben, weliswaar beantwoordt aan de...deel uitmaken van de globale discussie over de actualisering van het theaterveld, die vandaag aan de orde is. Er blijven nog vele facetten onbesproken, zoals b.v

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De bewoners van een gebouw in De Demonstratie en de gasten aan het eetmaal van De Struiskogel zijn types die zo uit de trein Hasselt-Brussel komen gestapt...Sluimerende discussies over de artistieke en thematische ontwikkelingen in het jeugdtheater, over vernieuwingsdrift, de betekenis van de doelgroep, kwamen aan de oppervlakte, naar aanleiding van deze...Hierdoor vervalt in grote mate én de belangrijkste basis voor de dramatische spanning én de mogelijkheid het scenische gebeuren te verbinden aan de directe ervaringswereld van de toeschouwers

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ook een natte duim voor Jean-Marie Frin van de Franse Comédie de Caen, want even impressionant en minstens even riskant was de manier waarop hij gestalte gaf aan de figuur van de onderbegaafd'e maar...Tijdens die verhaalontwikkeling komen de spelregels van het theater geregeld impliciet aan de oppervlakte : hoe een acteur aan een personage gestalte geeft; hoe de ruimte door de personages opgevuld...De samenstellers hebben zich daarbij niet beperkt tot de louter receptieve kant, tot een analyse van de opvoering; ze bieden ook actieve verwerkingsmogelijkheden aan in de vorm van spelopdrachten

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De vergelijking Gorki-Tsjechov is populair : Tsjechov de realist, bezig met gevoelens van individuen, Gorki de moralist, bezig met het aan de kaak stellen van asociaal gedrag...Het is aanschuiven aan de etalages om de dagelijks veranderende prijzen te volgen, terwijl in de talloze tax free shops luxespullen de mensen in een stevige markgreep houden...De Mey was de zeer opvallende partner van Anne Teresa De Keersmaeker in Fase, en bleef als danseres verbonden aan Rosas voor de produkties Rosas danst Rosas, Elena's Aria en Ottone, Ottone

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Blokdijk schrijft het sukses van de 'Vlaamse golf die -tekenend toch- Nederland pas vijf jaar na haar ontstaan bereikt, wanneer ze al aan het uitkabbelen is, toe aan de speeldrift en de dynamiek van...de jonge Vlaamse groepen en die dynamiek aan 'de noodzaak zich te bewijzen'. Mag ik er dan toch even aan herinneren dat het Vlaamse gezelschap dat de 'golf in populariteit in Nederland vooraf ging...Waar De Decker meer waarde hecht aan het spektakel en de vorm, stort Decorte zich op de inhoud en de analyse

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Alleen of met twee wandelen ze de lege scène op en af, melden zich reeds aan voor de vorige scène is afgelopen, doen hun 'stukje' om later in een totaal andere outfit met een nieuwe scène aan de slag...Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Ronnie Commissaris kreeg voor zijn regie van Het Huis van Bernarda Alba in de KVS na de Thalia ook nog de De Gruyterprijs

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De veelheid aan labels die in de voorbije jaren aan dit fenomeen werden gehecht, is voor alles symptomatisch voor de quasi permanente discussie omtrent doelstelling en behoeften van deze nieuwe...Toen werd ter gelegenheid van 100 jaar KVS door de Beursschouwburg, het Kunsten Cultuurverbond en de Workshop de handen in elkaar geslagen om naast de officiële viering het 'andere' theater in een...Jonge helden De auditoria aan de Jan Van Rijswijcklaan, in de golden sixties geconcipieerd als onderdeel van het Conservatorium, bleken al snel veel te ruim voor de behoeften : een

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
De Vuyst, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven Secretariaat Dirk Verstockt Aan dit nummer werkten mee Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan...Need Jan Lauwers is met de Needcompany aan zijn derde regie toe...52 In de Kroniek : Bruzzle '90, Trisha Brown in deSingel, Dirk Van Dijek (De Mensen-slinger), Franz Marijnen/KVS (Lange dagreis in de nacht), De Tijd (Casanova), Het Zuidelijk Toneel (Het Zuiden), Het

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Het maandenlang kleinzielig politiek getouwtrek rond de nieuwe directeur van de KVS ontnam het zicht op de essentie van de hele discussie: wat is repertoire anno 1992 ? Geen eenduidig te beantwoorden...Stan zowel als Ensemble KNS-Raamtheater, Maatschappij Discordia zowel als het NTG, De Tijd zowel als de KVS, Needcompany zowel als Arca, BMCie zowel als Zuidpool-theater, Toneelgroep Amsterdam zowel...Meer en meer theatermakers sluiten de rangen en hebben nood aan een 'familiaal dak' boven het hoofd, een plek waar ze zich in de eerste plaats 'veilig' voelen, waar ze zich aangemoedigd weten om de

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
korre speelt hemelse woorden vrijdag 26 januari 1996 de tijd speelt montagnes russes donderdag 8 februari 1996 de korre speelt een maan voor de misdeelden vrijdag 19 april 1996 de tijd speelt over de dorpen...zaterdag 4 mei 1996 needcompany speelt macbeth zondag 8 oktober 1995 jeux interdits speelt in de put prem^re zondag 4 februari 1996 het gevolg speelt de ingebeelde zieke zondag 10 maart...woensdag 13 maart 1996 kvs speelt vervalsing zoals ze is, onvervalst woensdag 17 april 1996 h. de weerdt & r. genbrugge spelen pantagruel / gargantua woensdag 8 mei 1996 de stichting speelt hun

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Die zijn van artistieke én maatschappelijke aard: de scheidslijnen opheffen tussen de gemeenschappen en tussen de diverse artistieke werkingen in Brussel, een vinger aan de pols zijn, de artistieke...De beelden en handelingen van deze 'happening' waren zeker niet nieuw, maar de poëzie, de humor, het oog voor detail en de grote zorg waarmee het geheel werd uitgevoerd zetten aan tot mijmeren, iets...bevreemdende locatieproject Yellow Flowers Under The Sky In The Homeland van Xi Ju Che Jian; de zeer Westers getinte produkties van De Trust en van Jan Lauwers & Needcompany; de kleinschalige aanpak van Philippe

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Waar we vroeger pas aan het einde van elk project de volgende produktie onder de loep namen, dikwijls in functie van de vorige, denken we nu aan een grotere boog, gespannen over een periode van vier...Keurslijf en sneeuwbal Aan de toekenning van de startenveloppe, hangt de verplichting vast om te voldoen aan de normen die het decreet bepaalt...Needcompany: De normen van het decreet hebben een uitbreiding van de activiteiten van Needcompany noodzakelijk gemaakt

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Toen de Blauwe Maandag Compagnie zijn voorstel aan het ntg geformuleerd had, las ik in de krant dat Johan Thielemans 'gelukkig was met het initiatief'. En achterafhoor je niets, terwijl de Raad de...Adviezen die twee miljoen minder geven aan het ntg en twee miljoen meer aan de kns - slecht gewerkt, Guy Cassiers: De druk om bij een gezelschap aan te sluiten wordt enorm groot, want er zijn...Waarom dat nu scheefgelopen is, is in de eerste plaats te wijten aan de afwachtende houding van de overheid, waarbij de Raad van Advies zeker niet vrijuit gaat

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
De artistieke leider van Needcompany leek niet meteen erg ingenomen met de ondertussen afgesprongen gesprekken met Franz Marijnen van de naar de bottelarij verhuisde Koninklijke Vlaamse Schouwburg...Juist de snelheid en de vanzelfsprekendheid waarmee deze premisse door eerst Het Toneelhuis, nu dus ook het ntg en - zij het minder nadrukkelijk - de Kvs/de bottelarij wordt geaffirmeerd, kan bepaald...Zij dienen daarbij terdege te beseffen dat de erkenning van de aspiraties van Het Toneelhuis, ntg en Kvs/de bottelarij het gewicht in de beleidsvoering nog meer in de handen van belanghebbende


Toon volgende resultaten