Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Kunstzinnige Vorming"Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De opleiding situeert zich op het snijpunt van theater en vorming en beschikt daardoor over een ruime marge van mogelijkheden, toepassingen, evolutie...Luk Van den Dries NOTEN (1) Het feit dat enkel reeds functionerende scholen in aanmerking kwamen brengt mee dat de nieuwe opleiding 'Begeleid(st)er kunstzinnige vorming' georganiseerd...door het Instituut Kunstzinnige Vorming niet aan bod komt

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Aan de top van de RVK staat de Kernraad (10 leden). Daaronder ressorteren zes Afdelingen: Amateuristische Kunstbeoefening/Kunstzinnige Vorming (7 leden), Beeldende Kunsten en Bouwkunst (14), Film

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Archief, documentatiecentrum, werkgemeenschap, ontbijttheater, aperitief gesprekken, theaterfestivalletje, verschillende tijdschriften, een instituut voor kunstzinnige vorming...kunsten, onder het motto 'De Stad In', en andere trefcentra besteden aandacht aan kunstzinnige vorming van jongeren (o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
de groot-Brusselse context vertaalt dit zich in de bevoegdheidsomschrijving van de NCC (zie het artikel over de beleidsniveau's), waarbij elke kunstzinnige bedrijvigheid politiek gesitueerd blijft...via een voorziening van 'centra voor kunstzinnige vorming', zoals die in Nederland uitgebouwd zijn -- gebeurt er dus niet om de 'verschraling van het publiek' af te remmen...Sommige trefcentra in het Brusselse proberen met een atelierwerking voor jongeren wel aan zo'n kunstzinnige vorming te werken

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Durwael, van vorming binnenhuisarchitect, ontwerpt ook decors voor andere groepen (Comédie Crapule). Compagnie Hopla Cie Hopla zijn Wim Opbrouck en Wim Willaert...Klein & Wagner Klein en Wagner is een Leuvense produktiekern rond Patrick Jordens die zowel kunstzinnige vorming verzorgt als zelf voorstellingen maakt

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De vorming van een danser bestaat voor Laban uit de training van het in- ETCETERA XIV I 55 31 Radioturnles NIR (1935-1940) strument: uit oefeningen...Hoewel de bewust avantgardistische en experimentele Cercles Artistiques zich toeleggen op de dans, blijft dit beperkt tot het opnemen van werk van 'de bevriende artiest' op een kunstzinnige avond...Net zoals Kurt Jooss stelt Lea Daan de academische dans niet lijnrecht tegenover de expressieve dans, maar gebruikt ze de academische dans als onderdeel van de vorming van de danser zonder er

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Maar de vorming van kunstenaars, die nu op hogescholen is ondergebracht, zou nog radicaler afstand moeten nemen van de dwang tot beroepskeuze dan zelfs de universitaire vorming...Dat is een aanfluiting van elke kunstzinnige pedagogiek, niet omdat kunst zo nodig met privileges moet overladen worden in onze maatschappij van de schone schijn, maar omdat de specifieke biotoop van

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
punt 1 wordt het uitgangspunt voor muzische en kunstzinnige vorming in het leerplichtonderwijs geformuleerd: 'Meer en meer blijkt men kunst als een inherent deel van onze leefcultuur te benaderen...De kunstzinnige vorming in het secundair onderwijs wil interesse wekken voor een brede waaier kunstuitingen zoals literatuur, diverse muziekgenres, film, podiumkunsten, beeldende kunst, fotografie...Uitgangspunten muzisch-creatieve vorming tweede en derde graad secundair onderwijs 1. Krachtlijnen Muzisch-creatieve vorming wil bij de leerlingen interesse wekken en hen leren omgaan met allerlei muzisch

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Je hebt er docenten muzische vorming en in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen worden inhouden aangeboden die ook interessant kunnen zijn voor studenten SCW...pauwels In onze hogeschool is er een voortgezette lerarenopleiding muzische vorming, gericht op afgestudeerde leerkrachten en opgenomen in het decreet lerarenopleiding, en daarnaast een voortgezette...opleiding artistieke en kunstzinnige vorming, voor mensen uit andere werkvelden, o.a

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Kunsteducatie heeft expliciet recht van spreken in het onderwijs sinds in 1997 de eindtermen muzische vorming voor het lager onderwijs werden ingevoerd, maar uit bevraging blijkt het als laatste item...Tijdens een initiatief als Ho'-Bo, van 1997 tot 2000 georganiseerd door Bronks en Kunst in Zicht, bleek duidelijk dat er vraag was naar extra vorming voor lectoren van de lerarenopleiding op...Zou het Departement Onderwijs zoveel energie steken in de ondersteuning van leraren bij de realisatie van de muzische en kunstzinnige vorming als die leraren er geen nood aan hebben