Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Kritak door Meulenhoff"Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
Twee voorbeelden van nieuwe dramaturgie, 1 Trans Franz" (Dito'Dito) en ''Alles Liebe'' (Per-ceval - Roofthooft) integraal afgedrukt en ingeleid door Geert Opsomer...Bij het beëindigen van de derde jaargang en de overname van Kritak door de groep Meulenhoff, stonden we plots op straat, klaar voor wat een kalvarietocht zou worden langsheen de steeds kleiner

Nr. 20, December 1987 • Inhoudstafel
De uitgeverij, die begin 1986 beloftevol van start ging, plukte toen het tijdschrift uit het luchtledige waar het na de overname van Kritak door Meulenhoff in terecht was gekomen...Het volgende nummer van Etcetera, dat in het voorjaar verschijnt, wordt uitgegeven door de v.z.w

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Hertmans' jongste dichtbundel, Muziek voor de overtocht (Meulenhoff/ Kritak), is daar alweer een mooie demonstratie van...zelf zijn in het gedicht terechtgekomen - de innerlijke wereld van de schizofreen geworden danser, zoals die in zijn door Romola uitgegeven Dagboek (1936) voluit gestalte heeft gekregen...Dichters schudden cultuur in een beker, ze halen de puzzel door elkaar en leggen hem opnieuw, anders

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Integendeel — Büchner ziet de geestesziekte van de schrijver als een reactie op de door hem doorziene chaos van de wereld...Nietzsche zwijgt door de laatste tien jaar van zijn leven in volstrekte waanzin te slijten — na een leven waarin hij blijk gaf van een ongekende (en te zeer uitputtende...Johan Reyniers Kopnaad van Stefan Hertmans verscheen in 1992 bij Meulenhoff/Kritak

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Walpurgis, nr 49 p 43 Xi Ju Che Jian, nr 52 p 7 Yurgen Schoora, nr 50 p 35 Manifest Fragment uit Paroles sur le mime van Etienne Decroux, ingeleid door Lukas Vanden...abeele, nr 50 p 32 Fragmenten uit T68 van Carlos Tindemans, Hugo Claus en Alex Van Royen, nr 52 p 25 Sonnet 76 van William Shakespeare, ingeleid door Lucas Vandervost, nr 53 p 25...nr 52 p 14 De Graef, Peter, Een gemeenschap van Schurken, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Jeanne, nr 52 p 14 Hertmans, Stefan, Kopnaad, Meulenhoff/ Kritak, 1992, nr 49 p 38

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Schrijven gebeurt denk ik ergens buiten je waar de tijden door elkaar lopen: schrijven en geschreven hebben, geschreven hebben en nog moeten schrijven, weten en niet weten waar je aan toe bent...Een open tekstsysteem - dat zich kenmerkt door fragmentatie, suggestie, meerduidigheid - heeft echter vooral nood aan 'verdichting' om de verbeelding van de toeschouwer te kunnen aanspreken...Stefan Hertmans, Sneeuwdoosjes, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1989

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De scène van de Griekse tragedie en de Griekse literatuur wordt van dan af bevolkt door de doden uit de smeulende ruïnes van Troje...Ook de tekst die ik nu schrijf, wordt door spoken bewoond...De liquidatie van het verleden, Meulenhoff/Kritak, 1999