Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Koopkracht"



Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Door de geringe koopkracht kan het publiek bovendien niet regelmatig naar de grote theaters gaan

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Deze problemen worden nochtans bijna allemaal in de studie aangehaald: spreiding, subsidiëring, infrastructuur, funktioneren van de scholen, publiciteit, koopkracht, vrije voorstellingen

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Een verhoging van de gemiddelde koopkracht is bijgevolg een indirecte investering in het economische circuit

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
koopkracht op vóór- of achteruit moeten gaan

Nr. 70, December 1999 • Peter Anthonissen • In de waan van het kapitalisme
De titels van zijn stukjes spreken boekdelen: Pinnen en chippen, Koopavond, Funshoppen en Koopkracht enerzijds, Wereldvrede, Koude Oorlog, Ontwikkelingshulp en Radioactiviteit anderzijds

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
Hun beelden bereiken ook de niet-westerse landen en de armste bevolkingslagen in het Westen: mensen met een lage koopkracht of zelfs geen koopkracht

Nr. 114, December 2008 • Klaas Tindemans • De (on)stuitbare opkomst van Mourade Zeguendi
ze zal naar een standpunt vragen over de vermindering van de koopkracht






Development and design by LETTERWERK