Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Karl Marx"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De moderne mens was een humanist, zoals Marx, Brecht of The Mother of Pondicherry, die geloofden in de overwinning van het bewustzijn op de menselijke situatie...Uit het gesprek met Karl-Ernst Herrmann (zie p. ) over Titus werd al duidelijk gemaakt hoe de scenografie mee dat nieuwe gezicht en aanpak ging bepalen, samen met vooral de regies van Peter Stein en

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Marijke Caris AGATHA auteur: Marguerite Duras; groep: AKT ; regie en vertaling : Ivo Van Hove ; decor en licht : Jan Versweyveld ; dramaturgie : Peter van Kraaij ; produktie : Karl...Britannicus (Mannen van den Dam) Heestermans laat Nero, net als Britannicus trouwens, opdraven als een kruising tussen één van de Marx Brothers en een Spaanse don uit Carmen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Vooraf 2 In zijn Inleiding tot de kritiek van de politieke economie (1857) schrijft Marx over Homerus en de epische poëzie...De KNS-voorstelling van Karl Vi-bach gaat voorbij aan wat er zich sinds Shakespeares tijd aan maatschappelijke veranderingen met betrekking tot de positie van de vrouw heeft voorgedaan...Marianne Van Kerkhoven De Feeks wordt getemd, auteur: William Shakespeare; vertaling: Willy Courteaux; bewerking: Karl Vibach en Willy Courteaux; groep: KNS; regie: Karl Vibach; decor: Michael

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zeker wanneer Sigmund Freud en Karl Marx elkaar als twee exhibitionisten ontmoeten in een park waar zowel jonge meisjes als agenten van de staatsveiligheid rondjoggen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Die Entführung aus dem Serail, de vierde Mozart-opera die Ursel en Karl-Ernst Herrmann in de Munt van Mortier ensceneren, staat er een heel bijzonder personage centraal, dat in de...Ons beroep is niet dat wij mooie rollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben, een houding, zoals ons dat door belangrijke mensen als Bert Brecht, Ernst Bloch, Marx, Luxemburg, Hegel en Goethe

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Maar is hij niet verheugd over de naïviteit van het kind, en moet hij er niet zelf weer op een hoger niveau naar streven zijn waarheid te reproduceren ?" (Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politi

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de voorhoede van de Nicolaikirche en de massademonstraties op de Karl-Marx-Platz in Leipzig, die een revolutie op gang trokken die er precies op uit was de vragen naar de Duitse eenheid zo omzichtig

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
het stalinisme allicht besloten liggen in de geschriften van de brave Karl Marx

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het lijkt verwonderlijk dat deze opmerking van Karl Marx uit zijn De achttiende brumaire van Louis Bonaparte (1869), binnen het discours rond de multiculturele samenleving niet alleen duchtig werd...Het isolement dat Marx bij de kleine Franse boeren in het midden van de 19de eeuw vaststelt, brengt hem ertoe om dit gebrek aan onderling overleg en organisatie te koppelen aan de onmogelijkheid van...Western Concepts of the Orient schrijft, plaatst hij Marx' verwoording van de representatieproblema-tiek als overkoepelend citaat vooraan in het werk

Nr. 94, December 2004 • Pieter T'Jonck • Theater als showbusiness: De ondraaglijke lichtheid van...
een kleine film die ze maakten na Big 2 demonstreren ze dat, met een vette knipoog naar het aliënatieconcept van Karl Marx, aan de hand van lingerie

Nr. 100, Februari 2006 • Christoph De Boeck, Jeroen Versteele • Elektronicakunstenaar Carsten Nicolai: geluid onder de microscoop
Na de val van de muur hebben ze in deze stad, die vroeger Karl-Marx-Stadt heette, nog niet veel van de westerse welvaart gemerkt

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
De publicatie bevat nog een paar andere interessante theaterwetenschappelijke teksten van onder meer Hans-Thies Lehmann, die een grondige analyse maakt van de voorstelling Karl Marx: Das Kapital

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Mocht Marx het horen, hij zou zich hebben omgedraaid in zijn pas gedelfde graf...Agamben citeert ter illustratie strafrechtspecialist Karl Binding


Development and design by LETTERWERK