Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Kant of Schopenhauer"Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
gebeden worden want ik heb in de strijd die God tegen me voert God zelf aan mijn kant iets wat weliswaar Zijn door de ziel van Flechsig verdwaasde Almacht niet wil begrijpen kent God toch slechts de doden...ik ken deze eufemistische gemeenheid dit loon zeggen maar straf bedoelen ik ken deze godspolitiek die mij moet verwarren dit ja zeggen maar neen bedoelen maar het blijvende sukses is aan de kant...haat mij nog erger B vervolgt mij met zijn haat en dat geeft aan mij A het recht hem B van mijn kant te haten kan U mij volgen

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
de Duitse hemel oplicht, zij vertegenwoordigen geen intiem Duitse maar Europese gebeurtenissen: Schopenhauer, Nietzsche en Wagner...komt oorspronkelijk van een of andere Wagner-exegeet). Aan de andere kant moet de muziek de toeschouwer als een Sirene meelokken naar het voorbe wuste, naar een pre-Sokratische, hylozoïstische ervaring van...Dit is het einde van de Ring: Hegel (Feuerbach en Bakoenin) en Schopenhauer (en Nietzsche) verenigd in één contrapunt

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Maar omdat je jezelf niet van kant maakt, in ieder geval tot nu en vandaag niet, probeer je het steeds weer met het toneel...Het is smakeloos als ze bijvoorbeeld Kant of Schopenhauer moeten voorstellen, of een top-toneelspeler speelt Frederik de Grote...Aan de ene kant moet je kijken naar de wereld om je heen en als je dan ziet wat je daar allemaal voor moet doen, dan komt je de deur niet uit

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Minotaurus, van zijn kant, weet Prometheus te treffen met uitspraken over diens transseksuele verlangens...De tekst poogt immers de kant te kiezen van het lichaam, aan gene zijde van de symbolische ordening...Even leek het ware Schopenhauer (zoals de allusie aan de ‘wil’ in Romeo en Julia en Red Rubber Balls) en dan toch weer niet