Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Kaaitheater 85" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ondertussen in Café Plasky... Les grandes manoeuvres du Kaaitheater Route 1 & 9 (Wooster Group) Foto Herman Sorgeloos Vrijdag 22 april, 19u30...Waarom heeft men Kaaitheater en Flanders' Technology niet op één hoop gegooid...Na vier eeuwen bezetting, zelfs autobezetting, zullen we de wederopstanding vieren in 1985: met Flanders' Technology, met Kaai 85... eigenlijk met Flanders' Creativity

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Smaakmaker Met deze keuze helpt het Kaaitheater een aantal ontwikkelingen op gang zetten die een wezenlijk alternatief bieden voor het routineuze en vervelende lopende-bandwerk dat sinds...Kaaitheater is hier, samen met enkele receptieve instellingen, duidelijk smaakmaker geweest...niet daarom Der Menschenfeind, de meest affe-verhalende voorstelling, voor vele mensen het hoogtepunt van Kaaitheater 83 ?) Daar waar Asch nog een gefragmenteerd verhaal bevatte, is het narratieve

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Frankrijklei 85, 03/232.30.93) Epigonenteater ZLV In Hoboken ontstaan (1980) uit eigen workshops, momenteel deel uitmakend van de Schaamte-stal...juni (VPRO-tv), 17 juli (Polverigi), mei 85 (Kaaitheater, Brussel). (c/o Project 3 vzw, Predikherenstraat 21, 03/232.07.04) Fakkeltheater Werd in 1956 opgericht vanuit de onderwijssector van de

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
KAAITHEATER 85 * vijfde editie van het theater- en dansfestival, in de Beursschouwburg en andere zalen; organ...Februari 85:20 jaar Beursschouwburg is een mooi excuus om eens een boek uit te geven: de bewogen geschiedenis van de Beurs, annex een portfolio met werk van Gal, Ever Meulen, Albert Pepermans, Joost...1984-85 Is dit programma definitief

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Het seizoen 84-85 belooft alvast een druk festivaljaar te worden...Er is bovenal het Kaaitheater in de lente '85...Te gast in Kaaitheater 85, nu in dit nummer

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat zien we nog beter met het Kaaitheater 85, dat bijna niets anders dan wereldcreaties bevat...Dat gebeurt, inderdaad, omdat je inkomsten verwerft van de overheid om het festival van 85 voor te bereiden, maar daarmee hypothekeer je het budget van Kaaitheater 85...Eer het zover is zitten we nog met de realisatie van Kaaitheater 85 en wachten we op een grotere steun van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
erkend kan worden, tenzij een samenwerkingsplan met gelijkwaardige partners uit de Brusselse regio zou voorliggen tegen 30 maart '85 waarop de RAT een nieuw advies voor de voortzetting in 1985-86 zou kunnen...Kaaitheater of Vlaams Theater Circuit worden uitgenodigd

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Het Kaaitheater '85 bracht o.a...Op het Kaaitheater kregen we de wereldcreatie van not H.AIR te zien en dat was al bij al maar een treurige bedoening...Het Kaaitheater had dus blijkbaar een kat in een zak gekocht

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Het Kaaitheater 85 geanalyseerd, geportretteerd, becommentarieerd...die zich beperken tot de recente dramaturgie (Müllheim) of tot een bepaald thema (Holland Festival) of genre (Nancy). Het Kaaitheater beperkt zich niet (maar wordt beperkt). In het Kaaitheater kunnen...Plons Het doen springen van consumptiegewoontes, de invitatie van modelprodukties, het opvissen van de kunst uit zijn marginale positie, hoe verhoudt zich dat tot het Kaaitheater jg

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
ISSN 0771-4807 11 7440 007 2, I N ETCETERA Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 DIT NUMMER Kaaitheater 85 is het laatste festival volgens de oude...Voor seizoen 85-86 worden vier gezelschappen geschrapt, twee kregen rood, enkele verhuizen van categorie, één gezelschap komt erbij

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Begin '85 wordt Gesnapt van Simon Gray (van wie Pinter in Londen reeds een paar stukken regisseerde) één week voor de première "om redenen van artistieke aard" (sic) uit de Tieltse kelder afgevoerd...de co-produktie verschoven tot 85-86...Rudi Van Vlaenderen Tentakel In Etcetera 10/85 schrijven jullie op p. 3: ..."Tentakel diende nieuwe plannen in na het afspringen van het projekt met Eddy Vereycken..." Welnu, dit

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Bij The Carrier Frequency van het Impact Théâtre Co-operative tijdens Kaaitheater '85 in het Théâtre de Banlieue, spatte het water tot op de kijkers toen de acteurs er wild in rondplasten of er zich

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Geachte redactie, U verzocht mij om een sfeerbeeld van of bedenkingen bij Kaaitheater 85...Kaaitheater 85 was, op zijn minst, een kunstzinnig evenement, met hoogtepunten en missers en met controverses, zij het dat die slechts mondjesmaat werden beleden, het Kaaitheater heeft er vijf edities...Het Kaaitheater moet dus geld blijven krijgen, veel meer dan nu het geval was

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Met de programmatie '85 is het echter duidelijk dat Klapstuk vooralsnog de belangrijkste manifestatie in zijn genre blijft in Vlaanderen...Die programmatie voor de editie '85 is echter niet probleemloos tot stand gekomen...Van Dubois krijgen we een herneming van Mammame (Kaaitheater) en het romantische trio Daphnis & Chloë te zien en wie Jan Fabre miste op het Kaaitheater, kan nu in Leuven terecht voor De Macht der

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Salvador Tavora, die zich bewust verzet tegen toeristische manipulaties, al te gast op Kaaitheater '79, komt met zijn groep La Cuadra de Sevilla Piel de Toro vertonen, een stierengevecht, theatraal...De aanwezigheid van Spaanse stukken in het repertoire '85-'86 heeft minder te maken met het cultiveren van een waardevolle traditie, dan wel met de occasionele aanleiding dat Europalia dit jaar aan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Deze Duchess verdient alvast 'Ie détour'. Johan Thielemans Festivalimpressies Avignon '85 Het festival van Avignon biedt zo'n uitgebreid programma dat je onmogelijk...Inteatro toonde slechts twee produkties die reeds voorheen in België te zien waren: The Carrier Frequency van Impact Theatre (Kaaitheater 85) en Incident van het Epigonentheater...Idem voor Hesitate and Demonstrate die met So, no more Songs of Love ver beneden het peil bleven van Goodnight Ladies (eveneens Kaaitheater 83). Ook de Japanse Butoh-groep Ariadone kon me hooguit

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Op Kaaitheater '83 bood Jan De-corte een verhelderende dramaturgische lezing van de King Lear-tekst (Etcetera 3/83). Dit jaar zijn er "grote namen" als Ingmar Bergman bij Dramaten, Stockholm en Klaus...voorstelling: Holland Festival '85, Stadsschouwburg Amsterdam

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Theaterlijke Dwaasheden (1984-85)) nu aan een operatrilogie werkt in samenwerking met de Poolse componist Henryk Mikolaj Górecki...internationale co-produktie van Trou-bleyn, Kaaitheater, de Munt en het Holland Festival

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het geheel levert een buitengewoon originele, amusante voorstelling op, vol verrassingen, onverwachte wendingen (ooit een 85-jari-ge zomaar een dubbele salto zien maken...Het is dan ook de vraag waarom deze produktie in het kader van een theatervernieuwend festival als het Kaaitheater uitgenodigd wordt, tenzij men een voorbeeld wil stellen aan onze

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Om het seizoen 1987 - 1988 op min of meer feestelijke wijze te openen, organiseerde het Kaaitheater begin november een "dansconcert" met Rosas, twee pianisten en het Mondriaan-strijkkwartet...De uitvoerders op deze Kaaitheater-openingsavond haalden dit niveau niet en slaagden er dus niet in de impact die met name het Vierde Strijkkwartet van Bartók in zijn oorspronkelijk gechoreografeerde...Höho, Dintelstraat 85 hs, 1079 BA Amsterdam


Toon volgende resultaten