Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Juul Geen"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Neen, luister... ik heb zelf gevraagd om eerst eens te zoeken in de richting van Jeronimus, maar nog geen grove methodes, geen honden, of t.v...Juul heeft uw schoonmoeder meer dan eens bedrogen, jaren geleden of gisteren, gebeurd is gebeurd, geen genade voor de vijand van mijn cliënt... En, mijnheer Van den Water: WAT IS JUUL...Juul Eindelijk een geen punkerke Fie Met een mauve kostumeke aan Juul 't Was den eerste keer dat ons Vera dat op die manier wou doen, zo serieus

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
vanaf dat moment schrijft hij, naar eigen zeggen, geen teksten meer maar componeert hij: zelfstandige stukken tekst worden samengebracht, over en in elkaar geschoven, met de theatrale (niet enkel de...Van Brussel schreef zijn eerste toneeltekstje toen hij na een zwaar ongeval op het nippertje aan de dood ontsnapt was en hij, zoals hij opmerkt, geen tijd had om angst voor de dood te hebben...Luk Van Brussel stelt dat hij geen autobiografische stukken schrijft, of nauwkeuriger, dat al zijn personages "een stukje van mezelf zijn dat ik prijsgeef

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik had geen zorgen, ik voel nu pas angst omdat ik nu goed besef hoe kommerloos ik ben geweest...De Studio gaf geen diploma, en de sfeer was er niet goed...Zes jaar geleden zou ik gezegd hebben: laten we daar geen tijd mee verliezen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Als men daarbij soms opmerkt dat aan Schoenaerts enige eentonigheid niet kan ontzegd worden, moet men daar onmiddellijk aan toevoegen dat hij geen regisseurs vindt die hem op niveau voldoende weerwerk...Jan Decorte was vertrokken vanuit een algemeen ongenoegen met de routine, en toen hij met bekende acteurs als Senne Rouffaer of Bert André werkte, had hij gezworen dat ze geen van beiden met pasklare...Nochtans lijkt het ons van groot belang: het acteren in de officiële theaters is zo oubollig dat men er geen nieuw publiek kan voor werven

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Hen staat in het verhaal geen duidelijk uitgewerkte intrige meer te wachten, maar wel een nieuwe soort tragiek die de grootsheid van een Vladimir en Estragon aangemeten is, waardoor ze bewust blijven...Net zoals bij Moerman was ook hier de uitkomst van het verhaal ambigu: Claus zelf gaf ook hier geen pasklare antwoorden over de identiteit van Tijl, hij toonde de leugens en de manipulatie zowel van...inzien dat wij de clichés en de stereotypen harder nodig hebben dan wij willen toegeven en aldus dichter bij De dans van de reiger, NTG, '74-'75 / Juul Vandevelde een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Met Juul heb ik het gevoel nog verder te kunnen gaan: aan de vormgeving (foto's van kunstwerken van Koen Vanmechelen) kan je aflezen dat het mijn bedoeling was om meer dan zomaar een tekst over pesten...De pedagogen die het boek ter hand namen in het kader van het project Pesten op school hadden natuurlijk geen oog voor de literaire waarde ervan...Ze merkten niet op dat het meisje dat Juul wil helpen een positieve inbreng heeft en hadden alleen maar oog voor de zwartgallige thematiek van de figuur die zichzelf helemaal vernietigt onder

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Vermits er dus geen opleiding is, stel ik de ervaring terzake voorop...Juul: Ik heb natuurlijk geen enkele vernieuwing in de jazz teweeggebracht...Juul: Ja (lacht), en dat is voor een flink stuk gebleven