Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Juul Dat"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Eindelijk een geen punkerke Fie Met een mauve kostumeke aan Juul 't Was den eerste keer dat ons Vera dat op die manier wou doen, zo serieus...Juul Ja ja maar... Gloster Juul was gaan biljarten... Juul (tot Fie) Dat heb ik u zelf gezegd, maar gij hebt mij niets gezegd over Vera, dat die hier geweest was...Begrijpt gij dan niet dat dat niet meer normaal is, de manier waarop gij overal van alles ziet, dat er niet is, en dat ge met iedereen klapt, die er ook niet is? Juul Ik klap alleen met ons

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Luk Van Brussel stelt dat hij geen autobiografische stukken schrijft, of nauwkeuriger, dat al zijn personages "een stukje van mezelf zijn dat ik prijsgeef...Het repetitieproces spitste zich dus toe op 'weten wat je zegt' en dat is duidelijk geworden in de voorstelling...De naturalistisch aandoende dialogen tussen Fie en Juul - realistisch in de zin van F.X

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...Van dat jeugdstuk werden misschien vier voorstellingen gespeeld, we kregen er een derde van ons maandloon voor, een maandloon dat toen zo'n vijfduizend frank bedroeg...Zij hebben de neiging te zeggen dat men de A-gezelschappen gewoon benijdt en dat die golf van antipathie wel zal overwaaien

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog zo (nog maar pas heeft het NTG daar in Strindbergs De Vader een fraai staaltje van geboden). Het is op dit essentiële vlak dat het Vlaamse theater het...Als men daarbij soms opmerkt dat aan Schoenaerts enige eentonigheid niet kan ontzegd worden, moet men daar onmiddellijk aan toevoegen dat hij geen regisseurs vindt die hem op niveau voldoende weerwerk...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
verwachten dat fundamentele kritiek geuit wordt, dat nieuwe uitdagende en provocerende beelden gemaakt worden, dat de mens bevraagd wordt op zijn wereldbeeld, dit wil vaak...inzien dat wij de clichés en de stereotypen harder nodig hebben dan wij willen toegeven en aldus dichter bij De dans van de reiger, NTG, '74-'75 / Juul Vandevelde een...onszelf voortdurend moeten blijven in vraag stellen, dat wij moeten ervaren dat kunstenaars (maar ook wetenschappers) vaak van instrumenten ter beschrijving of van focus veranderen en dat de werkelijkheid dus

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Met Juul heb ik het gevoel nog verder te kunnen gaan: aan de vormgeving (foto's van kunstwerken van Koen Vanmechelen) kan je aflezen dat het mijn bedoeling was om meer dan zomaar een tekst over pesten...Ze merkten niet op dat het meisje dat Juul wil helpen een positieve inbreng heeft en hadden alleen maar oog voor de zwartgallige thematiek van de figuur die zichzelf helemaal vernietigt onder...Niemand zag blijkbaar in dat dit een verhaal is dat steeds opnieuw begint

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Juul: Dat klopt helemaal, Jef...Juul: Dat klopt...Juul: Ja (lacht), en dat is voor een flink stuk gebleven