Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Jury Vlaanderen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De jury voor die prijs is, in tegenstelling tot die van de andere onderscheidingen, internationaal samengesteld...AKT), een groep rond de tandem Ivo Van Hove (regisseur) - Jan Versweyveld (scenograaf). Begin 1981 verraste AKT aanvankelijk de eigen achterban en vervolgens de in allerijl uit heel Vlaanderen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Verheezen tussen vallen en opstaan Het werk van René Verheezen situeert zich voor de helft in Nederland en voor de helft in Vlaanderen...Maar Vlaanderen zat toen al niet op grensverleggingen te wachten, Onder ons werd in dank aanvaard, en tien jaar later wordt Verheezen nog steeds verwezen naar dat eerste succes...Toch heeft het verschijnen van Documenta zijn betekenis in de mogelijke opbouw van een theaterwetenschap in Vlaanderen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar waar in Vlaanderen kan je anders vechten dan tegen de bierkaai, leg me dat eens uit...Ik heb daar ooit eens op gezegd dat Vlaanderen alle kwaliteiten heeft om de eerste volksrepubliek van West-Europa te worden, omdat men hier geen civisme kent...Maar in West-Vlaanderen, Westvlaams, hé, en in Antwerpen, Antwerps en in Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabants, zo gaat dat bij ons

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Bogaerts is wel geslaagd in het bereiken van een grote snelheid in het vertellen en spelen; iets wat een vaudeville nodig heeft, maar wat men in Vlaanderen (en dan nog via een Duits auteur...Het Landjuweel heeft een nieuw imago nodig, het zou nuttig zijn ook jonge mensen in organisatie en jury te betrekken...Dit seizoen kon men in Brussel in één week tijd twee meer bescheiden produkties zien: een creatie voor Vlaanderen door het amateurgezelschap Erasmus, en een toneelschoolproduktie van het Insas (het

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Teirlinck en Vic De Ruyter zaten in de jury...Ik werd gevraagd mee te spelen met de KVS op een Gulden-sporenviering in West-Vlaanderen...Wij hebben contact genomen met de Nederlandse Vereniging voor Toneelkunstenaars, begonnen te complotteren, met vergaderingen in Vlaanderen en in Nederland

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Je hebt er met een jury die vooraf de beste ensceneringen van het jaar selecteert (het Theater treffen in Berlijn b.v...Helemaal ellendig is dan dat precies deze produktie onder de hoede genomen werd door het VTC en heel Vlaanderen afreisde...Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...1949 en 1969 - wordt in 1965 opgestart wanneer de toenmalige voorzitter van de VTB-VAB, Jozef van Overstraeten, het initiatief neemt om vanuit deze verenigingen en op voordracht van een jury bestaande...De geringe financiële draagkracht van de eventuele initiatiefnemers hoeft voorlopig geen obstakel te zijn: zo heel veel valt er op dit vlak in Vlaanderen niet te lauweren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Frans Verreyt en André Rutten zijn elk op hun terrein - de eerste in Vlaanderen, de tweede in Nederland - voorbeelden geweest voor heel wat van hun jongere collega's. Frans Verreyt wordt dit jaar...Berliner Ensemble, Piccolo Teatro met zijn Knecht van twee meesters (Goldoni), Teatro Campesino, Bread and Puppet..." Allemaal buitenlandse groepen... "In Vlaanderen vind ik Claus een...ignorance" staat er op André Ruttens medaille van de Pierre Bayleprijs en in het rapport van de jury die hem die prijs toekende, wordt hij een authentieke stabiliteit genoemd

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De idee van een kindertheatercentrum is niet zo nieuw: op een studiedag rond kindertheater te Hasselt in april '84 werd reeds gewezen op de noodzaak van een dergelijk centrum in Vlaanderen...De zeer ontroerende voorstelling van Geheime Vrienden werd door de jury bekroond, en was dus goed voor een gala-opvoering in de KVS (Brussel) op 25 mei 1986...bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een project ingediend om een aanvang te maken met het schrijven van een uitgebreide geschiedenis van het professionele theater in Vlaanderen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Clash Praktisch geen enkele regisseur in Vlaanderen heeft een diploma regie...Vlaanderen kon daarbij niet achterblijven en op aandringen van Richard Declerq (gouverneur van Antwerpen, voorzitter van de BRT, de adviesraad voor toneel en het filmfestival van Antwerpen) en Ju-lien...een Veys, de miljoenoplichter die eminent lid was van de jury; een student die grote onderscheiding haalde hoewel zijn eindwerk afge-pend was van de thesis van Pol De Bruyne; een andere student werd

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Koninklijk Ballet van Vlaanderen Antwerpen Moves De titel die Valery Panov, artistiek directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, zijn jongste avondvullende creatie meegaf...vergelijkende studie bevat van SOI-medewerkster Els Baeten over het theaterbeleid in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen...Deze keer koos de jury, bestaande uit toneelrecensenten, voor Dries Wieme en voor Senne Rouffaer

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Een gemengde Nederlands-Vlaamse jury koos negen voorstellingen, vijf uit het Zuiden en vier uit het Noorden...Op 15 mei werden na de eindzitting van de jury de laureaten bekendgemaakt...Zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zijn een redelijk aantal daarvan door de jury besproken

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De toen aangebrachte littekens zijn niet uit te wissen: na het geweld dat in de 16de en 17de eeuw in de Lage Landen woedde, verloor Vlaanderen zowat zijn hele ziel...Ook Viviane De Muynck betreurt dat iemand als Sam Bogaerts in Vlaanderen nooit kansen heeft gekregen binnen grote structuren: "Omdat men bang is dat de schouwburg zou leeglopen?!" "Als men...De grootste angst die ons dan ook bevangt bij al die bejubeling van het Vlaamse theater in Nederland, is dat men hierdoor in Vlaanderen op die niveaus waar beslissingen genomen en oplossingen

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Inhoudelijk is het belangrijkste aspect van het instituut "Signaalprijs" het jaarlijkse rapport, waarin de keuze van de jury wordt verantwoord, maar waarin ook niet geselecteerde produkties...mogelijkheden om het de facto gediscrimineerde jeugdtheater in Vlaanderen te helpen, te stimuleren...De jury beschouwt deze spanning tussen artisticiteit en bevattelijkheid als de cruciale vraag in het jeugdtheater in Vlaanderen anno 1988

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
seizoen in Vlaanderen en Nederland -- gekozen door een jury van Vlaamse en Nederlandse critici -- reeds achter de rug...en Eric van der Velden). De laatste twee verlieten de jury Sardou/Wilde/ Shaw - Maatschappij Discordia - Foto Bert Nienhuis na loting op de einddeliberatie in mei...haar verantwoording schrijft de jury: "De openheid om te luisteren was groot

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De wegbereiders worden gekozen door een tien-, later zevenkoppige jury van critici die een tiental produkties uit het lopende seizoen nomineren om in de mate van het mogelijke in West-Berlijn te...En wat dan te denken van de gremiumberaadslagingen van een jury samengesteld uit diverse critici "zo ijdel en egocentrisch als operet-tentenors". In 1980 eisen theatermakers als Zadek, Peymann, Flimm...De theatermakers kunnen mekaars werk zo wel zien, het publiek kan de voorschoot Vlaanderen makkelijk overschouwen

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
de De Montprijs van Oost-Vlaanderen) en de vele privé-initiatie-ven zijn ook niet in staat gebleken om de kwaliteit van de toneelschrijverij te stimuleren...produkties zullen moeten uitwijzen of de jury met reden in hun teksten een waarborg vond voor kwaliteitstheater...kunnen krijgen voor de schrijfopdracht en het resterende gedeelte na de beoordeling van de uiteindelijke tekst, een voorstelling of een try-out door de jury

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En ook in de Hondehart die ook in Vlaanderen al te zien was, Boelgakovs vrij onomwonden betoog tegen de brainwash van eigenlijk elke revolutie...Festivals zijn een noodzakelijke affiche voor de kunst (zie Etce tera 23:34-38). Een theaterfestival bestond er eigenlijk niet meer in Vlaanderen, sinds het Kaaitheater de tweejaarlijkse...Uitgeverij Hoste, bij monde van de jury (Ingrid Vander Veken, Bert Parioor, Hugo Meert), loofde "de opvallend sobere en tegelijk aangrijpende" enscenering

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ook in Vlaanderen raakten medewerkers van instellingen en scholen voor mentaal gehandicapten geïnspireerd om voorstellingen, revues, shows e.d...De jury van theaterrecensenten stelt in het eindrapport dat Commissaris "de loodzware dramatiek van F. G. Lorca aannemelijk en toegankelijk weet te maken...Opnieuw de jury : "Als toeschouwer wordt je gewaar hoe Lieve Moorthamer haar groot talent met liefde ten dienste stelt van het ik-per-sonage dat de erg moeizame weg aflegt van Niemand naar Iemand

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De jury van teatercritici selecteerde de volgende voorstellingen voor het Theaterfestival dat plaatsvindt in Rotterdam van 31 augustus tot 14 september 1990 : Pro-metheus (Theatergroep Hollandia), Oom...Ballet (Toneelgroep Amsterdam), Marche funèbre pour chat (Van Dijck, Turbiasz, Dehollander) en Stella (Rosas). Nieuwe Trends - De hedendaagse kunst in Vlaanderen, het Vlaamse festival in Moskou...De jury van het vijfde Signaalfestival acht de ' tekst van Thomas "een klein meesterwerk dat hopelijk tot een klassieker zal uitgroeien en de Vlaamse grenzen zal overschrijden


Toon volgende resultaten