Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


324 document(en) met "Jean-Louis Ze" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De carrière van Gilles is erg interessant, want ze kan gedachten suggereren omtrent Goed en Kwaad, over de relativiteit van de rechtspraak, over de kronkelige logica van de Kerk...Geen mens die glimlacht bij de spreekkoren van het begin: ze zijn wat onhandig misschien, maar zeker niet ironisch...Als ontspanning tussen twee vertoningen in zouden ze met zijn allen eens moeten gaan kijken naar Plan-K: daar wordt niet vanuit de studeerkamer met muziek en toneel en het heden gewerkt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ze klemde zich aan me vast, en ik moest alle details vertellen over Birgit, en over onze ontmoetingen op de trein, en ze gilde, en ik dacht laat dat mesje los, en ik greep haar plots, en ze beet...Juul Ze had me geïnviteerd... Pake, zei ze... Het is afschuwelijk... ik kan niet geloven dat ze meende wat ze zei,.. Gloster Ze meende het, Juul... WAT zei ze precies...vanwege zijn werk, diezelfde dag is hij bij ons Vera geweest, en dan hebben ze samen... Toen kende ze Jeronimus nog niet dat moet ik er bij zeggen, toen hebben ze samen... toen zijn ze samen naar bed gegaan

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Ze doen niets, wachten blijkbaar...Alleen door het feit dat ze daar zijn, dat ze bestaan, gaan ze binnen de kortste keren met mekaar in de clinch, staan ze mekaar naar het leven...Ze rijden zich te pletter, vrolijk zijn ze evenwel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Als reactie hebben ze Domien De Gruyter gekatapulteerd, weer iemand die tien jaar lang op de BRT had gewerkt...Ze moeten die trucs kunnen laten varen...Ze trainen alle dagen: om negen uur 's morgens gaan ze zwemmen, om tien uur trainen ze

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ik ben meer geïnteresseerd in wat ze wel kunnen maar dat tonen ze niet...Ze begeleiden de actie, vatten ze in een gestileerde beweging samen...Na een kwartier, als ze helemaal alleen op de Bühne is achtergebleven, staat ze recht, draait zich om, en legt met aandachtige traagheid haar rechterhand op haar rug

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ze kreeg een autonome rol...Ze weet niet wie zij is, en ze is de speelbal van een vaag noodlot...Dus gaat ze tastend en twijfelend de weg op waar ze Golaud ontmoet

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ze laten zich vangen, net zoals bij het goedkoop nummertje goochelen, aan al te duidelijke trucs, maar toch laten ze er hun leven door bepalen...Daarom trachten ze de situatie te forceren, en stappen ze maar recht op een regisseur af met de vraag: Speel ons...Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Kousenbroek En wat was de betekenis van Lea Daan ? "Ze had diezelfde kwaliteit...Deze mensen hebben geen valse hoop, maar ze weten dat ze ook aan het gezelschap meewerken...Na enkele jaren kwam Jean-Pierre De Decker als regisseur het gezelschap vervoegen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
overgeleverd: Franz Marij-nen, Ulrich Greiff, Jean-Louis Penoit, Stavros Doufexis, Herman Gilis...Ze hebben iets breekbaars, niet van deze wereld...Daarbij worden ze geholpen door de demagogische redevoeringen van St Just en Robespierre

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ze trekt naar Duitsland waar ze lessen volgt; in Essen bij Kurt Jooss, in Berlijn bij Rudolf von Laban en in Hamburg bij Albrecht Knust...hetzelfde jaar stichtte ze haar school aan de Frank-rijlei te Antwerpen, waar ze nu nog werkt...Wat ze eerst moeten leren is: weten dat ze een skelet hebben

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ze zoeken het zelf maar uit, zolang ze mij maar niet lastig vallen...Ze sterven dan in de lucht en na een dag of tien zijn ze in vergevorderde staat van ontbinding; dan gooit men ze in grote bakken zeewater waar ze opengemaakt en gewassen worden...ze niet bezield met werkelijk leven 7 Kan ze niet toornig en teder zijn ? Gisteren is de zee ingeslapen als wij en nu wordt ze na een kalme nacht weer wakker

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Ze vertellen aan hun meisjes dat ze naar de oorlog moeten en nemen geroerd afscheid...Zo maken ze het hof aan eikaars verloofde...Ze staan dan ook dikwijls zij aan zij, of ze luisteren en reageren op eikaars aria: wanneer Dorabella na haar geweldige uitval 'Ah, scostati

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
En met name voor de groepen die slechte punten kregen, is de moeilijkheid dat ze niet weten wat ze mispeuterd hebben: misschien haalden ze niet het voorgeschreven aantal voorstellingen, maar denken ze...zelf dat ze, wegens te 'moeilijk' theater, te weinig publiek trokken, en trekken ze de foute conclusie dat het repertoire populairder moet worden...En op enkele schaarse uitzonderingen na verschafte geen van allen mij de 'broodnodige kick'. Als er niet naar een vaak modieuze buitenlandse conjunctuur gekeken wordt, kijken ze meestal naar hun navel

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ze krijgt nauwelijks een derde van het totale theaterbudget en daarvan gaat het leeuwedeel dan nog naar het ballet van de Parijse Opera (3), 55.358.000 FF of meer dan de helft van het totale bedrag...Jean Gaudin (id...Laten we hopen dat de raad de openheid en het inzicht zal bewaren, waarvan ze bij haar eerste beslissingen blijk heeft gegeven

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Door de vele optredens en stages die ze verzorgde (en nog steeds verzorgt) in heel Frankrijk, wist ze een zekere faam te verwerven, al bleef de navolging gering...Haar meest opmerkelijke resultaat boekte ze -- vreemd genoeg, of eigenlijk toch niet-- in de wereld van de lichamelijke opvoeding, waar ze terug interesse wekte voor ritmiek en lichaamsexpressie...een oude feestzaal ter beschikking stelde, die ze hielp moderniseren en waarvan ze in het onderhoud voorziet

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Niet omdat ik klank nodig heb om op te dansen -- ik heb veel 'stille' balletten gemaakt en zal er nog veel maken -- maar omdat ze me helpt om het leven te begrijpen, om het leven te leven...Ik heb 'onbeschaafde' mensen gekend die cultuur hadden, omdat ze in volledige overeenstemming leefden met het Universum...Ze hadden geen Tolstoï gelezen, maar ze hadden cultuur

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Ze spreken woorden die niet begrepen worden...En hoezeer ze ook hun wil elkaar te begrijpen in de weegschaal werpen, op geen enkel moment zin ze in staat dit Verschil op te heffen...Aan Franstalige kant : Jim le téméraire en Dave au bord de la mer van René Kalisky ; L'homme qui avait le soleil dans sa poche en L'aménagement van Jean Louvet en L'auto-stoppeur van Jean Sigrid

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Achteraf stelde ik vast dat daar interessante namen tussenzaten, zoals Robert Maréchal en Jean-Pierre Vincent...Binnen dat instrument bepalen ze zelf de omstandigheden waarin ze kwalitatief de beste resultaten willen behalen...Pol Arias PROGRAMMA KAAITHEATER 85 IMPACT THEATRE CO-OPERATIVE 'The Carrier Frequency' Groot-Brittannië JEAN-CLAUDE GALLOTTA en de GROUPE EMILE DUBOIS

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Als ze hier aankomen, wordt er verder aan gewerkt tijdens muzikale repetities; ze moeten ook op de originele tekst werken...Strikt genomen, kan ik ze niet meer betalen, maar ze komen toch en voor een kleiner cachet...Ze hebben al bewezen wat ze kunnen, ze staan aan de top

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Niet dat het een zwakke voorstelling zou zijn, maar wel omdat ze --naar mijn gevoel althans-- een minder bruisend en eerder intiem ballet is dan Les aventures d'Ivan Vaffan b.v...Mammame is het zoveelste luik van het per definitie eindeloze epos van Jean-Claude Gallotta over de "universele mens" en laat zich --eveneens per definitie-- niet of moeilijk beschrijven...Wanneer de Mammames als uniform geklede legionairs of kinderen kruipend of rollend door een gat in de muur geraakt zijn, stellen ze zich op in slagorde, soms onder commando van Gallotta, om een


Toon volgende resultaten