Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Jacques Derrida"Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
zijn strengheid (het gebrek aan kleur, het koude licht, de zwarte kostuums die Jacques Schmidt had ontworpen, de architecturale muur) wilde het spektakel een Duitse, onverbiddelijke indruk maken, maar...Men moet altijd dubbel oppassen wanneer Franse intellectuelen, doordrenkt van de taaiacrobatieën vanBarthes of Derrida, ogenschijnlijk ongevaarlijke woordjes rondstrooien zoals 'évidemment'. Het

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Jacques Derrida schreef dat "het theater ontstaan is uit zijn eigen verdwijnen

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Dieter Lesage schrijft in Tmesis 2 (1992) dat de Franse filosoof Jacques Derrida na een reeks seminaries rond het thema Manger l'autre door zijn studenten op de korrel werd genomen omdat hij 'met geen...woord gerept had over hetgeen men in dat verband zou kunnen zeggen over de hongersnood in de derde wereld'. Derrida verontschuldigde zich beleefd, maar liet 'zich tegelijk de opmerking ontvallen dat hij het

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Het nam vaste vorm aan in choreografische gewoonten toen het nog in de vroege zestiger jaren door Jacques Derrida beschreven werd...Deze vraag leidt ons nog verder in de geschiedenis terug, tenminste dertig jaar voor Anna Halprins en Derrida's theorieën over het spoor in de jaren zestig

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze gedachtegang zet welhaast automatisch aan tot een 'deconstructivistische' kritiek in het spoor van - vooruit dan maar - Jacques Derrida's analyses van 'de metafysica van de aanwezigheid'. Maar

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Jean-Jacques Rousseau bijvoorbeeld (volgens velen nog steeds de vader van de moderne autobiografie) wist van geen ophouden...Meteen na de voltooiing van Les confessions - een werk dat op zich al zes jaar in beslag nam - wijdde hij zich aan Rousseau juge de Jean-Jacques, kort daarop gevolgd door Les rêveries du promeneur...Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Het is in zijn aanwezigheid altijd al een 'acte de mémoire',12 zoals Jacques Derrida in verband met de beweging van de schilder gesuggereerd heeft...Europe No.23 (1999), 12-17, 16 11 Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Brussel, Contredanse, 1997,72 12 Jacques Derrida, L'autoportrait: mémoires d'aveugle et autres ruines

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Jacques Derrida). Homi Bhabha, Grensoverschrijdingen: kunst in een tijd van multiculturele interpretaties, in: Kans of verrijking...Gedachten over theater, cultuur en politiek, PassePartout Publications, Utrecht, 1998 Jacques Derrida, Over Gastvrijheid, Amsterdam, Boom, 1998 Rasheed Araeen, Waar

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...Zij is nachtelijk (...)', aldus Jacques Derrida in een commentaar op Hegel". Het snijpunt van het conflict tussen deze twee wetten is de dood...Derrida, in: Steiner, p. 37-38 12

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Jacques Derrida formuleert het als volgt: telkens wanneer het om iets 'tussen twee' gaat, om een verbinding van wat schijnbaar gescheiden is, zijn er spoken in het spel en is er nood aan een...Met Derrida is Lehmann van mening dat deze dimensie theatraal werkzaam kan worden, niet door het aanhalen van expliciet politieke vertogen, maar eerder door het stilleggen van het politieke: "Dit zou...Het spook, zo leert ons Derrida, is 'tussen twee' of het is de geest van een overledene, in elk geval is het immaterieel

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
14 Edward Bond, Saved, London, Methuen Paperback, 1987, p. 7-8. 15 Gianni Vattimo, ‘Een spoor van een spoor’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, God en godsdienst...Religion and Media, Stanford, Stanford University Press, California, 2001, p. 3. 17 Jacques Derrida, ‘Above All, No Journalists’, in: Hent de Vries and Samuel Weber, id...20 Jacques Derrida, ‘Geloof en weten’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, id

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Zie ook de beruchte discussie tussen Jacques Derrida en John Searie over dit onderwerp, die onder meer in het tijdschrift Clypli werd gevoerd (nrs

Nr. 87, Juni 2003 • Alice Chauchat, Vera Knolle • Een aantal gasten over Performance*: Een gesprek,...
Het moet op een of andere manier relateren aan zijn tegengestelde, zoals "Wees een winnaar, geen verliezer", s Jacques Derrida Wat is een succes als de mogelijkheid van de ongelukkige keuze zijn

Nr. 101, April 2006 • 
Lyotard actualiseerde) over Jacques Lacans notie van het Reële als 'traumatisch', tot de beschouwingen van de late Jacques Derrida over 'het spoor van andersheid' of het radicaal differente

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Derrida, Jacques, Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation, 1966, Seuil, Parijs

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Werd eens, geheel in de sfeer van post-mei ’68, het heden onderzocht via de archeologie (of genealogie) van kennis, of deconstructie (om maar een paar dominante paden te noemen die Foucault en Derrida...De ideale plaats, in mijn verbeelding en in één van de conceptmodellen, zijn de golvende Vlaamse weiden waar Jacques Brel over zingt


Development and design by LETTERWERK