Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Internationale Aanbod" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
dat een groot cultureel centrum als De Warande 60 verschillende theatergroepen per jaar uitnodigt, betreft het dus een bescheiden aanbod...Bestuur voor Internationale Culturele Samenwerking - ICS, Bestuur voor Volksontwikkeling -BVO, stad); in Leuven was dat 1.900.000 fr...Wezenlijk verschillend wordt het wanneer niet het cultureel aanbod centraal staat, maar wel het experiment, het theateronderzoek

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wat Arne Sierens maakt is Gents theater met een internationale manier van denken...Eigen initiatieven van Vooruit komen neer op het inpikken op het aanbod van het Vlaamse Theatercircuit en het op safe spelen met bijvoorbeeld produkties van Radeis of Jan Decleir

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het is theater... wordt druk gesolliciteerd door theaterfestivals, museumdirecties, ... de internationale kunstmarkt kortom...De belangstelling die het werk van Fabre geniet (de vraag), dwingt ertoe alle werk dat de kunstenaar vrijgeeft te tonen (het aanbod). Fabre bespeelt dan wel kundig de mechanismen van vraag en aanbod...het beleid van het Provinciaal Museum een terechte internationale waardering geniet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De omvang van dit aanbod aan monologen heeft enerzijds een economisch, anderzijds een artistieke oorzaak...zijn wegstappen bij de Internationale Nieuwe Scène

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
aanbod bekijkt van wat er zoal op theatergebied in West-Berlijn te beleven valt dan springt meteen het aantal plaatsen in het oog waar toneel kan beoefend worden...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...Vroeger was het een ziekenhuis, sinds begin van de jaren zeventig functioneert het als een 'Internationale Projektwerkstatt'. Er vinden tentoonstellingen plaats, waarbij zowel de meest extreme avant

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Jij, met een meer artistieke achtergrond, vond toch je plaats in dat elan ? "Ik had vooral bewondering en interesse voor het internationale theaterwerk...Dat kwam tevens door het grote aanbod van marginale groepen...Kijk naar Jan Decorte die met de produktie Maria Magdalena zijn echte kans kreeg, kijk naar Rosas danst Rosas, Jan Fabre was al elders te zien maar vanuit het Kaaitheater startte zijn internationale

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
gezelschappen, maar evenzeer vanwege de Franstalige theaters en het Internationale Aanbod in het Brusselse...Concurrentie van het Internationale Aanbod...Blijven potentiële toeschouwers bij Brialmont weg, omdat ze door zoveel internationaal en Franstalig aanbod worden overstelpt

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het internationale aanbod viel de Vlaamse aanwezigheid op door kwaliteit

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het scenario-aanbod komt altijd van mannen en die schrijven over mannen...Binnen het aanbod repertoiretoneel zag ik La Tragédie de MacBeth door de Comédie Française in het voor dit stuk toch wel gedroomde kader van de Cour d'Honneur du Palais des Papes...Er waren in Polverigi nog een aantal vooraanstaande groepen uit het internationale circuit die met vroeger werk reeds in België te gast waren

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De hele scène waarin de dochter, ondanks de gespannen internationale toestand, toch naar Australië vertrekt, komt volledig ongeloofwaardig over...Je maakt eerst een aanbod...Als je goed bent moet je ervan uitgaan dat je activiteiten erop gericht zijn om een aanbod te creëren en vervolgens moet je dan verrekt goed proberen daar een vraag bij te vinden

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Want dat is alleszins een opvallend gegeven: Klapstuk '85 was niet zozeer programmatisch in zijn aanbod, dan wel symptomatisch...De Klap-stukprogrammatie vormt slechts één mogelijke keuze en in hoeverre die niet alleen symptomatisch, maar ook werkelijk exemplarisch is voor de hedendaagse internationale dansscène, valt...Een afgerond beeld schetsen blijkt onmogelijk, maar met de ogen half dichtgeknepen vallen er in het op het eerste zicht zo onoverzichtelijke aanbod toch een aantal zwaartelijnen te ontdekken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Laureaten zijn meestal romanciers, dichters..., maar de Internationale Nieuwe Scène (1975), Robbe De Hert (1981), Daniël Buyle (1985) en nu dus Tone Brulin doorbreken de regel...van de Ballets Russes blijven uit het tentoongestelde aanbod vooral te onthouden: de naïeve folkloristische decors van N. Gontscharowa voor Le Coq d'Or (Rimsky-Korsakow, 1914) en het kleurrijke rayonisme

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Enfin, om de vraag naar het repertoire af te ronden: wij betrachtten aansluiting bij onze eigen generatie in eigen land, en aansluiting met de internationale stromingen, omdat wij vonden dat die niet...Terwijl ik voor de televisie werkte kwam een aanbod van de KNS

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
korte tijd kreeg de groep een ruime internationale belangstelling...Grotowski kreeg het aanbod om aan de universiteit te Irvine, Californië, te doceren...De mogelijkheden die hem geboden werden, waren overdonderend, zodat het dom zou geweest zijn dit aanbod af te slaan om in Polen voort te boeren

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Net als het feit dat ik vanaf '75 in het internationale circuit kwam als vertegenwoordiger van de BRT op alle buitenlandse gebeurtenissen die met het luisterspel te maken hadden...Dat hij door de UER (Europese Radio Unie) aangezocht werd om in het kader van de Internationale Werkgroep Radio Drama 1987 een eigen werkstuk te creëren, represen-tatief voor de gehele "Germaanse...Met het hoorspelblad SYNOPSIS waarin elke maand het hele Nederlandse en Vlaamse aanbod wordt afgedrukt, willen we de luisteraar goed op pad zetten voor selectief luisteren en dat is ook de reden dat

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Daar is heel wat kritiek op, ook in Frankrijk, bij theaterliefhebbers die met name het internationale referentiekader missen voor dat Frans theater...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Een rijke affiche, een zeer aanlokkelijk aanbod, maar als je nauwkeuriger toekijkt blijkt dat we in België zeer verwend worden: bijna alle groepen zijn al langs België gepasseerd, recent (b.v

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Met Peymann, Drese en Tabori heeft men zich theatermensen binnengehaald met grote ervaring en internationale reputatie...Veel later, rond de eeuwwisseling werd dit huis dan het internationale centrum van de Weense operette...Dat is niet alleen te merken aan het Volksoper-repertoire of aan het rijke aanbod dat het Wiener Theaterverbund wil gaan realiseren

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
het vandaag nog nodig een festival, als tweejaarlijkse steekproef uit het internationale aanbod, te organiseren

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
De internationale lijn en de aandacht voor vernieuwende tendensen bleven behouden...Fors in aantal gestegen, zijn inmiddels ook de theaters en organisatoren die binnen hun programmabeleid ruimte gecreëerd hebben voor het internationale aanbod...Gezien het grote aanbod op de markt, een over-aanbod volgens velen (en daar gaan theaterdirecteurs vaak mee akkoord), worden de toeschouwersnormen verlegd

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De diaspora Mijn vader was hoegenaamd geen voetbalfan, maar er was steevast één internationale wedstrijd waarbij hij zich tot enthousiast en fanatiek verdediger van de Rode Duivels ontpopte en...Het aanbod om in het hoge Noorden een groep uit te bouwen, leek hun aanlokkelijk, zeker financieel en infrastructureel, maar ook vanwege de artistieke vrijheid die hun daar geboden werd...dat nieuw voor hen is." Viviane De Muynck beaamt dit "vervreemdingseffect" door het onbekende en door de taal, maar ze wijst wel op de enorme diversiteit van het huidige Vlaamse aanbod


Toon volgende resultaten