Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Internationaal Opera Centrum Nederland" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het colloquium was georganiseerd door het Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI). Het was de eerste keer sinds jaren dat het Centrum naar buiten trad...Het Nederlandse Centrum vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht buitenlandse voorstellingen naar Nederland op tournee, zo een beetje als het Vlaams Theatercircuit bij ons...Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité van datzelfde I.T.L Verder is hij erevoorzitter

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Carel Peeters, Vrij Nederland, Boekenbijlage 26.2.1983) Theater Malpertuis Tielt Hess De Malpertuis-produktie Hess van Michael Burrell, gespeeld door Piet Balfoort, is zeker...Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
kon men op 13 en 14 mei twee manifestaties bijwonen waar kunstbeleid en -financiering in het centrum van de belangstelling stonden...De Grauwe: "Indien, bij voorbeeld, de bevolking van oordeel is dat België een opera nodig heeft, dan moet die opera er zijn...nieuwe ideeën omtrent kunstbeleid en -financiering reeds in Nederland zijn doorgedrongen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De idee van een kindertheatercentrum is niet zo nieuw: op een studiedag rond kindertheater te Hasselt in april '84 werd reeds gewezen op de noodzaak van een dergelijk centrum in Vlaanderen...Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...Opera, Laurie Booth... Bel Nederland, 20 - 26 23 21

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Terwijl het publiek de schouwburg van cultureel centrum Westrand vulde, warmden de acht in rood-zwarte kostuums gestoken dansers van Recuerdos de Viajes zich op de scène op...Het métier, het acteertalent van deze acteurs maakt alles goed, al was de voorstelling waarmee ze vorig jaar door Nederland en Vlaanderen trokken, A Minute Too Late, iets pittiger...Cultureel Centrum van Strombeek-Bever

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...de jeugdfeuilletons Johan en de Alverman (1966) en Midas (1968) vertolkte hij respectievelijk de Alverman en de onhan-dig-domme spion Blabber; hij was de Reinaert in Peter Welfens' televisie-opera...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Nu is dat voor TTW niet zo'n overspelige situatie, aangezien in Nederland filmwetenschap intrinsiek tot de opdracht van deze instituten hoort, in plaats van tot de reikwijdte van de...Luk Van den Dries Het Internationaal Theaterinstituut bestaat 40 jaar Het Internationaal Theaterinstituut werd -- op verzoek van de Unesco -- opgericht te Parijs...Toch moet de vlam wakker gehouden worden, en moet de theatergemeenschap nationaal en internationaal solidair blijven, om zich te beschermen tot de nationale en internationale leerlingtovenaars weer

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Theedrinkend staan ze daar, losjes op een rij, terwijl een korte opera van Walter Hus weerklinkt...Doorlopend werden videofilms vertoond, zowel van groepen die niet aanwezig konden zijn op het festival (Spring uit Nederland, The Can and Will Théâtre uit Zweden, Stepping out uit Australië) als van...International Drama Agency, Postbus 30030,1003 BA Amsterdam, voor wat betreft Nederland

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig...12 Opera: Un Ballo in Maschera bij de Vlos en de Munt Waarom blijft die sprookjeskoning op zijn troon...14 Polemiek: Heeft Brussel nood aan een Internationaal Kunstenfestival

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Duitsland hanteert men de term 'Figurentheater', in Nederland spreekt men van poppentheater, objectentheater en beeldend theater...daarmee door te stoten naar het centrum van het theatersysteem...Het blijft inderdaad verwonderlijk, hoe ondanks (of juist dankzij) de rijke volkse traditie van het poppenspel, hier zo weinig van dat theater naar het centrum doordringt

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Procentueel geeft Lissabon 7.5% van haar middelen aan theater en dans, terwijl Antwerpen 10% van haar budget aan theater, dans en opera besteedde...Bochum zeer experimenteel is en dat Angels in America internationaal wel een groot succes blijkt te zijn, maar bij aanvang er enkele jaren heeft over gedaan om de status van bestseller te bereiken...Dezelfde Ricardo Pais voerde de regie van de multimedia show en evocatie Fados in het nieuwe Cultureel Centrum van Belém, waarin de mythe van de fado, de fadozangers en de stad vorm wordt gegeven

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Nu moet niet de indruk ontstaan dat de geschiedenis van de na-oorlogse dans in Nederland er louter een van bloedige strijd, vendetta's en politieke statements was, want dat was niet het geval...De dans is eindelijk opgehouden stil te staan bij het feit dat zij geaccepteerd is. In 1959 baarde een Ballet Oorlog in Nederland drie grote balletgezelschappen, Het Nationale Ballet...Zij toerden door heel Europa en pas na het winnen van een prijs tijdens het belangrijke choreografie concours in het Franse Bagnolet werden zij in Nederland serieus genomen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Internationaal gezien had het Duitse theater de grootste aantrekkingskracht...Vanaf 1962 hebben we dank zij die ontmoetingen op festivals en later op de dramaconferentie in Edinburgh een eerste keer een internationaal theater jaaroverzicht gemaakt...Van Nederlandse groepen als Centrum, het Werkteater, Studio en Baal hebben wij wellicht meer materiaal dan de Nederlanders zelf

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
De neerbuigende houding over straattheater is weliswaar omgeturnd maar het straattheater wordt nog niet evenwaardig geacht aan schouwburgtheater, dans of opera...Les Arts Sauts mengen live gebrachte opera-aria's met reuzensprongen in de openlucht...Kerstwintercircus maakten studenten van vier verschillende theateropleidingen in Vlaanderen en Nederland samen met vier regisseurs, o.a

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Het Internationaal Poppenfestival van het Provinciaal Centrum voor Theater Dommelhof is terug van weggeweest...Een sluitend bewijs hiervoor werd evenwel nog niet gevonden: stangmarionetten zijn met name ook bij de Siciliaanse marionetten van de traditionele 'Opera dei Pupi' terug te vinden...Thierry Smits Het festival in Dommelhof presenteerde drie Vlaamse danspremières en vindt op die manier aansluiting bij poppen- en figuren-theaterfestivals zoals die van Arnhem (Nederland) en

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
La Traviatia - De Munt / Johan Jacobs La Bohème - De Vlaamse Opera / Annemie Augustijns Turandot - De Vlaamse Opera / Annemie...Zolang er publiek betaalt om naar de opera te gaan (en dat gebeurde voor het eerst in Venetië in de eerste helft van de zeventiende eeuw), is er een publiek geweest dat vermaakt, verbluft, onderhouden...Internationaal Opera Centrum Nederland

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
mogen dan al een decennium lang van de daken schreeuwen dat het jeugdtheater in Vlaanderen en Nederland volwassen is, mensen zonder kinderen van de juiste leeftijdscategorie hebben de meeste...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...Nederland, want vooral onder zijn bewind veranderde het festival van een netjes geordende marktplaats in een onoverzichtelijke soek met veel vreemde invloeden (theatermakers van buiten het reguliere

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Ook daar wou de stad zich profileren met cultuur, niet met architectuur maar met opera, en stelde daarom de ambitieuze Simone Young aan als muziekdirectrice van de Opera Austra-lia...haar beleidsplan stond dat ze de opera op wou tillen tot een internationaal niveau...Nicolas Payne: Algemeen directeur English National Opera

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Europa). In Frankrijk heeft men zeker gepoogd te decentraliseren, én met resultaten, maar men moet vrezen dat Parijs nog voor lange tijd het theatraal centrum blijft...Wél Hugo Claus, die inderdaad -en het Vlaamse theater lijkt nog niet van die verrassing bekomen- van internationaal formaat is. Buiten Claus zijn er nog evidente kansen, maar jammer genoeg is er...Dat publiek vinden onze theaters bij de welstellende burgerij, voor zover deze er niet meer in slaagt alles uit te vlakken door een middelmatige opera, en dus geconfronteerd blijft met een reële

Nr. 94, December 2004 • (personalia)
Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie...sint-niklaas: DeWase Boekhandel, 't Oneindig Verhaal tienen: Plato turnhout: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijnegem: Fnac Verkooppunten Nederland amsterdam: Athenaeum Nieuwscentrum...International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's h ertogenbosch: A. Heinen Distributie boekhandels Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m


Toon volgende resultaten