Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Instituut voor Culturele Studies van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland aan de hand is en het gebrek aan belangstelling voor internationale...De honkvastheid van de Vlamingen vertaalt zich ook daar en verklaart voor een deel de onverschilligheid van de Vlamingen t.a.v...voor muziektheater, voordans, voorde derdewereld, voor toneelschrijvers... Het ITI stelde een jaarlijkse Werelddag van het theater in (27 maart), organiseert festivals als het Theatre of Nations

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
opening gelaten voor het aantasten van die uiterste controle en discipline, niet zozeer in het binnenbrengen van die tweede stem van de alledaagsheid, maar eerder in de introductie van 'naturalistische...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 50, Juni 1995 • (colofon)
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één...Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Area, Sint-Widostraat...deze ijsbergreeks komen er handige boekjes over de recente geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen, over vertalen voor het theater, studies en rapporten over kunstbeleid, kunst en

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
LEUVEN Voortgezette Academische Opleiding Culturele Studies Vernieuwd programma 1995-96 met vijf uitgewerkte profielen: podiumkunsten/theaterwetenschap...cultuurbeleid en -management culturele instituties en communicatie publicistiek woord- en beeldcultuur met een ruim vakaanbod dat diverse aspecten van de verschillende kunstmedia en kritische theorieën...over twee jaar Inlichtingen voor onze programmabrochure of bijkomende informatie: Instituut voor Culturele Studies Erasmushuis (Fac

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
Deze dag wil 'een stimulans zijn voor het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen' (dixit FeVeCC). Alle middelen zijn hier volgens organisator FeVeCC (de koepel van de culturele centra) goed voor: een...eenzijdigheid van de receptieve sector (veel schoolvoorstellingen en weinig familievoorstellingen), de rol van de media, de druk van de schijnbaar grenzeloze groei van culturele centra, enz...Maar onder het mom van 'voor 't algemeen nut van 't kindertheater' wordt een loyaliteit gevraagd aan de sector, die regelmatig beschaamd wordt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Hun beleid en programma worden voortaan bepaald door een departementsraad, die samengesteld is uit drie vertegenwoordigers van de studenten, drie representanten van culturele milieus en zes...wordt zelfs openlijk gepleit voor een fusie van de Studio en het Conservatorium van Antwerpen...hogeraangehaald interview blijkt dat men bij deze laatste bewust kiest voor het belang van het aanleren van techniek binnen de opleiding

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Dirk Lauwaert doceert over film aan het RITS (Brussel) en over fotografie aan het Hoger Sint-Lucas Instituut (Brussel). Hij publiceert over velerlei onderwerpen in tal van periodieken...Myriam Van Imschoot is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven) en publiceert regelmatig bijdragen over podiumkunsten in De Morgen en diverse vakbladen

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Geert Opsomer is docent aan de afdeling Culturele Studies van de KU Leuven en aan het RITS in Brussel...Ze studeert Culturele Studies aan de KU Leuven en volgt een acteursopleiding aan het Conservatorium in Antwerpen...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
het kader van 'de samenwerking met de Vlaamse podiumsector' is Océ immers ook 'hoofdpartner' van het Theaterfestival Vlaanderen en 'partner' van het Vlaams Theater Instituut...De keuze voor de uitdrukkingen 'integraal' en 'voor het eerst' is dus betwistbaar, maar het klinkt goed en we worden er allemaal beter van: financiële en promotionele ondersteuning van de...het februari-maartnummer van Courant, het berichtenblad van het Vlaams Theater Instituut, kondigt het vti aan dat het de komende jaren meer aandacht wil besteden aan 'de maatschappelijke slagkracht

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
De archeologie van de kick' (De Balie, 1995). Met Leen De Backer schreef hij eerder de tekst 'Het maniërisme van Nadine Tasseel' voor de MUHKA-catalogus 'Tableau vivant -Nature morte (en omgekeerd...Roel Verniers studeert Culturele Studies te Leuven...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 62, December 1997 • Personalia
Gojim 4.1, bureau voor identiteitsonderzoek is Herman Asselberghs en Dieter Lesage, en werkt momenteel aan 'Lost Nation', een installatie omtrent de natiestaat ten tijde van globalisering en...Wouter Van Looy werkt op de internationale dienst van het Vlaams Theater Instituut, met het jeugdtheater als specifieke focus...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Zonder een tophitlijst te willen maken, kan ik toch moeilijk mijn enthousiasme verbergen voor de drie solo's van Vincent Dunoyer, Four Fox Nothing van Amanda Miller en de hoger vermelde video van...sprekend in dit opzicht is het feit dat het Instituut voor Culturele Studies van de kul zoiets als een lezingenreeks rond ervaring en authenticiteit programmeerde, ter reflexieve ondersteuning van het festival...Auslander terecht opgemerkt tijdens zijn bijdrage aan de lezingenreeks van het Instituut voor Culturele Studies

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Ze studeert Culturele Studies aan de KU Leuven en volgt een acteursopleiding aan het Conservatorium in Antwerpen...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr...Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotstraat 13, 1861 Wolvertem

Nr. 66, December 1998 • Personalia
Hij is lid van Oxymoron, een bureau voor cultural consultancy, dat teksten produceert en projecten ontwikkelt ter bevordering van de cultuurfilosofische reflectie...Stephan Moens is muziek- en operarecensent bij de krant De Morgen en columnist voor Radio 3. Veronique Patteeuw is burgerlijk ingenieur architect en studeerde aanvullend Culturele Studies aan...550 voor culturele instellingen, 20.000 fr

Nr. 69, Januari 1999 • Personalia
Erwin Jans is dramaturg bij het Ro Theater en docent aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven en aan het Conservatorium van Antwerpen...Ze is als aspirant bij het FWO-Vlaanderen verbonden aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Administratie en advertentiewerving Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het is een effect van de wereldwijde verspreiding van het kapitalisme en op die manier een bevestiging van de culturele hegemonie van het Westen...Dit in tegenstelling tot Nederland waar net voor de zomer een hevig debat gevoerd werd rond de nota van staatssecretaris voor Cultuur Rick van der Ploeg, Ruim baan voor culturele diversiteit...Het bewustzijn van grenzen, van culturele verschillen en van locale rationaliteiten is bij beide denkers een oppositionele strategie tegenover de grensoverschrijdende pretenties van globalisering en

Nr. 70, December 1999 • Personalia
Wim Van Gansbeke is tekstschrijver-vertaler en doet prospectiewerk voor Het Toneelhuis...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel...Van Hoorebeke voor Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Verkooppunten Vlaanderen Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater

Nr. 71, Maart 2000 • Personalia
Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam) en docent aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven en aan het Conservatoirum van Antwerpen...Ze is als aspirant bij het FWO-Vlaanderen verbonden aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven...Maria Salome, Red Rubber Balls en Romeo en Julia (studie van een verdrinkend lichaam). Roel Verniers recenseert voor De Standaard en De Kunstberg (Radio 3). Loek Zonneveld

Nr. 72, Juni 2000 • Personalia
Katrien Darras, redacteur van Etcetera, studeerde Kunstgeschiedenis en Culturele Studies aan de K.U.Leuven...Johan Wambacq, mede-oprichter en eindredacteur van Etcetera, was van 1974 tot 1987 stafmedewerker en van 1987 tot 1990 directeur van de Beursschouwburg...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Administratie en advertentiewerving Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam) en doceert aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven en aan het Conservatorium van Antwerpen...Gerald Siegmund, auteur van Theater als Gedächtnis (1996), is verbonden aan de universiteit van Siegen en schrijft als criticus voor o.a...zijn onderzoek spitst hij zich onder meer toe op de gevolgen van de oorlogen in de twintigste eeuw voor de bevolking van België


Toon volgende resultaten