Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Industriële Revolutie"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Shakespeares leven (1616), aan het begin van de industriële revolutie (1815) en tijdens en na de val van Troje...Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat...Na de oorlog en de daaropvolgende socialistische revolutie die aan haar vader het leven kostte, vluchtte zij naar Engeland

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Een lugubere nachtmerrie waarin hectoliters bloed stromen, lijken zich opstapelen, verkrampte lichamen de dodendans van de revolutie ten beste geven...Ontdaan van zijn sociologische en politieke inhoud wordt revolutie zo een makaber spel om de macht waarin naar believen van rol en kostuum gewisseld wordt, maar waar fundamenteel niets verandert...Economisch gezien staat het land aan de top van de industriële wereld met lengtes technologische voorsprong op de stramme hand van Flanders Technology

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Een orgie is het niet; alleen het kleine, zielige, gestolen plezier van wie te vlug rijk is geworden: tijd 1850, de uitbarsting van de industriële revolutie met zijn plotselinge fortuinen

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
David Byrne herkende bovendien in de oude mythe thema's die -- volgens hem -- tijdens de Industriële Revolutie weer uitgebreid aan de orde kwamen: de relatie tussen cultuur en natuur, dood en

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
industriële metropool van formaat — en hun groeiend zelfbewustzijn projecteerden in cultuurpaleizen...tijdens de revolutie door de verbeurdverklaring van kerkelijke goederen

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Dit klinkt ons nu, volop verwikkeld als we zijn in een debat over post-industriële samenleving en informatie-economie, niet vreemd in de oren...Het netto resultaat van dat alles was dat de Shaffy Paradox werkelijk effect begon te sorteren: het systeem keerde zich tegen zichzelf en de vreedzame revolutie van de jaren zeventig at zijn eigen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
produkt van de industriële maatschappij...hield bij wijze van spreken generale repetitie voor een revolutie die inzake bloederigheid (en dus ook 'echtheid') niet mis was

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Het naturalisme De industriële revolutie van de negentiende eeuw bezegelde het ontstaan van een arbeidersklasse; de economische en sociale structuren in de maatschappij ondergingen op dat...de eerste jaren na de revolutie beleefde het theater in Rusland net als de andere kunsten een ware uitbarsting van creativiteit zowel bij professionele theaterkunstenaars als in amateurgroepen...Enkele stukken van Maiakovski niet te na gesproken, bleef de politieke theaterliteratuur van kort na de Russische revolutie aan bloedarmoede lijden

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
schrijven eind jaren zeventig, begin jaren tachtig: de hoogdagen van de zogenaamde postpunk, een willekeurige verzamelnaam voor allerlei noise, no wave en industriële muziek die de punkidealen tot het...House en techno zorgden voor een revolutie en braken volledig met het rockverleden: geen duidelijk herkenbare sterren, geen 'fysiek' bespeelde instrumenten, geen traditionele muzikale parameters als

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
De 'sociale Hutu-revolutie', aangewakkerd en gesteund door België, bracht in 1959 een nieuwe politieke elite aan de macht, die bij de onafhankelijkheid in 1962 uitriep: 'Nooit zonder de Belgen...Het heeft grote reserves aan kobalt, industriële diamant, koper en belangrijke voorraden zink, tin, mangaan, goud, niobium en tantalum

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Matrix De seksuele differentie ligt aan de basis van Bracha Lichtenberg-Ettingers revolutie binnen de lacaniaanse psychoanalyse...Verlangende machines Als in de industriële context de verhouding tussen machine en lichaam binair is, dan is de context van het weefgetouw meervoudig: bomen, schering, handen, inslag, kleuren

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Maar de grote massa zal dat nooit kunnen, en omdat we in een industriële maatschappij leven zullen ze opgevoed worden in een wetenschappelijke traditie...Van de Iraanse Revolutie tot de aanslagen van 11 september, van de Golfoorlog tot het Palestijns-Israëlisch conflict (en dan heb ik het niet over de zware religieuze conflicten in Azië en Afrika

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
Op die manier kwamen de moderne wetenschap en techniek tot stand, de industriële revolutie en ten slotte ook de digitale schijn

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
En het is nog maar de vraag of het zich laat oproepen nu het economische tij aan het keren is. Het engagement van de culturele revolutie kan niet los gedacht worden van de ideologie uit die periode...Het maakte gebruik van verouderde schema's en slaagde er niet in een nog onbestemde werkelijkheid, op de grenzen van een industriële en een post-industriële maatschappij in de vormentaal van een

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Er waren immers die inspirerende momenten in de geschiedenis - de Commune van Parijs, de Spaanse burgeroorlog, en vooral de grote Russische revolutie, het China van Mao, het Cuba van Fidel - waar dat...hun eigen goed'- vergeten dat er bijvoorbeeld tussen de geproclameerde gelijkheid van alle mensen in de Franse revolutie van 1789 en de toekenning van het vrouwenstemrecht in België in 1948 meer dan 150...Ik kan me inbeelden dat die euforie even groot was bij de industriële revolutie in de negentiende eeuw, toen machines het werk van mensen gingen overnemen, toen de elektriciteit, de telefoon, de

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
Binnen zijn visie waren de Luddieten synoniem geworden voor de contrarevolutionairen van die 'Industriële Revolutie' die hun moderne varianten nooit hebben 'trachten, willen of kunnen begrijpen...Maar in tegenstelling tot de Amerikaanse en de Franse Revolutie uit ongeveer dezelfde periode, was de Industriële Revolutie geen gewelddadige strijd met begin, midden en einde...Daar suggereert Terry S. Reynolds, in 'Medieval Roots of the Industrial Revolution' (Middeleeuwse Wortels van de Industriële Revolutie), dat de vroege rol van de stoommachine (1765) misschien wel

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
sche techniek tot de elektrische revolutie- brengen zo van bij hun ontstaan een onvermijdelijke en allesomvattende verandering teweeg...Pauline's ideologiekritiek rijmt met name prima met diens nagenoeg puberale fascinatie voor militair- industriële technologie

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Het zijn kunstvormen die bij elke presentatie telkens opnieuw ontstaan, worden ge-re-creëerd en daarom ontsnappen aan de wetten van industriële reproduceerbaarheid...De conclusie van toekomstige investeringsanalisten lijkt voor de hand te liggen: het 'produceringsproces' (zeg maar de voorstellingenreeks) is bij de podiumkunsten door zijn niet-industriële karakter...Bij mode en design is 'een ruime buitenlandse afzetmarkt', een belangrijke parameter als het over industriële potentie gaat

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Door de digitale revolutie en de ontwikkeling van de mobiele telefoon, fax, laptop, webmail, videoconferenties, beepers, GPS-systemen en gebruiksvriendelijke software is de werknemer overal en altijd...De feedbackloop van de industriële performance naar de zalen leverde bovendien gladde voorstellingen op, die de superficiele recuperatie van de performancekritiek niet zozeer in vraag stelden, als wel

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
creatieve naar de industriële bedrijvigheid...Adorno's filosofie van de culturele industrie gaat over de jaren '30 en '40: over de massaproductie van grote industriële concerns die enkel produceren vanuit winstoogmerk...De digitale revolutie maakt de ontmoeting mogelijk tussen kunst, cultuur, bedrijfsleven en overheid