Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Idem Maar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Wat het theater vooral boeiend maakt, soms moeilijker, soms gemakkelijker, is dat je niet met dode materialen werkt zoals in de beeldende kunst, maar met mensen, met een eigen karakter en persoonlijke...Je wilt een antwoord, je gaat aan onderzoek doen en over een jaar zie je in dat schilderij niet alleen meer een zwarte kleur, maar zie je meer...Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was Foto Luc Thibau (**) Idem, blz

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Bij de KVS slechts twee interessante teksten: Edward Bonds laatste stuk, Summer, en het nooit bij ons gespeelde La folie de Chaillot van Jean Giraudoux, maar voor de rest, Broad-way en Parijse...Georges Kaisers Von Morgen bis Mitternachts en Botho Strauss' Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle staan indrukwekkend op een affiche, maar zijn de artistieke voorwaarden - en dan bedoel ik vooral de...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik wilde het mama uitleggen, maar die zag alleen maar mijn kapotte jas, hoorde zelfs niet wat ik probeerde te vertellen... Hilde Je moet er eens doorheen...Johan (idem) Agremaru...Maar dat was maar schijn

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Dat gaf aanleiding tot een ongegeneerdheid, een oppervlakkigheid in het actualiseren van de structuren, die ik niet meer zou kunnen verdragen, al was het maar fysiek," (5) Steins enige ambitie ligt...Daarbij werd hij gediend door een sterke ploeg: man-achter-de-schermen Dieter Sturm ("hij zet de toon, ik laat maar gebeuren", zegt Stein over hem), ontzettend goeie acteurs, en verder scenograaf Karl...idem p. 32 (3) Theater Heute, nr 2 1983, p. 15 (4) Patterson : p. 168 (5) Theatre Europe, nr I, p. 26 (6) idem p. 25 (7) Patterson, p. 102

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Dit illustreert wel duidelijk de weinig artistieke, maar des te meer protserige functie van het Théâtre Royal Français voor de sinjorenbourgeoisie...Daarin stelt Marnix Gijsen dat de vraag van muzikale cultuur weinig met de taalvraag te maken heeft : niemand gaat immers naar de opera louter voor het libretto, maar wel voor de muziek...XXV deel 1. (3) idem

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Denis, maar vooral Isadora Dun-can, die zich te Parijs (Bellevue-sur-Seine) vestigde en er een school oprichtte, waren geen onbekenden voor het Franse publiek...Men neemt alle nodige risico's: totaal onbekenden kunnen er hun werk presenteren, wanneer het maar getuigt van kwaliteit en originaliteit...Marin, die bij de hofscènes al bewees (te) veel naar Italiaanse films te kijken, ontleent hier regelrecht aan de neonmodeshow voor rituele gewaden uit Fellini's Roma, maar dan niet met het cynisme de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het zijn technische eisen die vandaag even toepasselijk zijn, zolang deze drill er maar niet op gericht is de eigenheid van elk lichaam, elke stem aan te tasten...Er is wel een bepaalde malaise geweest, maar de atmosfeer is op dit moment vrij goed...idem, p. 8-9 (5) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 199 (6) idem, p. 127 (7) idem, p. 120 (8) idem, p. 199 (9) Jaak Van Schoor, 'Fred Engelen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De show wordt zo sterk door de groep gedragen dat het onrechtvaardig is om er iemand uit te pikken, maar we moeten toch opmerken dat er veel Vlaamse acteurs en actrices door Marijnen bij audities...Het resultaat is een 'je ziet wat je ziet, en voor de rest bedenk je 't zelf maar,' maar wel met een agressie die we niet van Cunningham, Childs, Brown of Dean kennen...Kidnap werd op maat gemaakt van een dertigtal toeschouwers, zoals het in Amsterdam gecreëerd werd, maar speelde in Polverigi voor ruim 800 koppen; de voorstelling geraakte dan ook gewoon niet over het

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
voor het acteren en enthousiasme voor het filmmedium in het algemeen). Hij weigert op de omslag van Newsweek te staan, maar prijkt even later op die van American Film en stemt er in toe dat zijn trekken...Daar begint ook zijn theatercarrière want de hoofdkelner, Ralph Cook, had nog maar net Theater Genesis opgericht...Shepard werd geboren als Samuel Shepard Rogers III, maar men noemde hem Steve

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Als je niet alleen de geschiedenis van het koninklijk individu, maar die van de ganse Cambodjaanse natie wil vertellen, loop je met Sihanouk in de hoofdrol echter vast na 1975, na de overwinning van...Idem voor de geest van koning Suramarit, vader van Sihanouk...Hun professionaliteit kan veel van dit alles aan de onmiddellijke aandacht onttrekken, maar onder de saus van meesterschap blijft het opgediende gerecht toch een beetje mossel-noch-vis

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Zijn vader "lijdt" in stilte en Violetta kan alleen nog maar sterven...Maar Verdi (en Dumas) voelen wel de pijn, walgen van de schijn, maar vinden niet de kracht om met hun wereld te breken...De overstelpende kracht van de stem pakt niet alleen La Traviata, maar ook de helle cast en meteen de hele zaal in. Maar bij Herrmann zou zo'n effect vloeken met de dramaturgische waarheid

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het mócht daarover gaan, maar ik heb hun gezegd dat ze zelf maar moesten zien waar ze uitkwamen...Weliswaar katholiek en rechtser en rechtser, maar het blijft een voornaam intellectueel centrum...Het is maar de vraag of je - als je op een seizoens werking overstapt - heel die gebalde festivalconcentratie over een gans jaar kan uitsmeren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Als kind was ik altijd al geboeid door show-elementen: centraal staan in een groep, de stickers op een uniform, het kerstboomachtige aspect zeg maar...Maar de keuze voor een stuk wordt dus bepaald door mijn eigen ontwikkeling, en die heb ik ook maar deels in de hand...Wat niet wil zeggen dat er geen goede artistieke krachten in dat huis zitten, maar je moet met een blanke lei kunnen beginnen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Minder representatie of feestelijke huldiging, kiest het Theatertreffen voor de moeizame weg van het zoeken; niet de hoofdletters maar het taalexperiment, niet het antwoord maar de vraag, niet de...Maar is de belangstelling voor het internationale theaterleven wel zo groot...houden van het Franse theater" maar ook als "brandhaard" en "theatrale beweging". Het festival houdt stand, heeft aanvankelijk een combatief-Franse inslag, celebreert in festivalvorm de eigen cultuur, maar

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
afhankelijk van de altijd kwetsbare gewoonten van intersubjectief bepaalde omgang en handelen (3). De denker is niet de meester van het denken, maar het medium van het denken dat toch op de...De aanwezigheid van een vrouw als Virginia Woolf (!?) kan haast niet anders dan storend zijn, helemaal niet door haar domheid, maar door een veel dieper onverenigbaarheid...Gedragen door de 'electrische' atmosfeer van de samenkomst, en voortgestuwd door de dynamiek van de reflectie, ontwikkelen de gedachten in een soort spiraalbeweging, altijd maar dieper gravend, altijd

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Bedoeling is dat ik het hele jaar met die mensen werk aan bijvoorbeeld een grote tekst als 'Dickicht' van Brecht, ik zeg maar wat...Onderwerp idem dito

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Merkwaardig genoeg had de kersverse Nobelprijswinnaar nog maar net een ander debacle achter de rug : Days Without End (1934). Het stuk, het laatste waarin O'Neill met maskers experimenteerde, is zowat...De schrijver was van Ierse afkomst, maar had het katholicisme de rug toe gekeerd...harige aap, om een ander voorbeeld te nemen, is ook maar een wrange "komedie van het oude en het moderne leven," zoals de ondertitel luidt

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De oorspronkelijke goede geest der utopie wordt maar al te gemakkelijk een deserteur en vijand van de mens, wanneer hij alleen maar de ogen sluit en zich in de verte vermeit, wanneer hij niet de...de postmoderne schilderkunst wordt het figuratieve opnieuw gehanteerd, maar nu niet langer in de naturalistische traditie, maar als onderdeel van een veel complexer en gedifferentieerder mens- en...Zijn de voorstellingen van Discordia geen oefeningen in dat Schauen, die andere manier van kijken ? Niet alleen naar het personage, maar ook naar de acteur, niet alleen naar het decor, maar ook naar

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De voorzitter wou dus wel wat doen voor I Fiamminghi, maar wat het orkest nodig had, becijferde zich in een bedrag met zeven nullen, en dat kon onmogelijk worden gevonden op de orkestenbegroting van...Maar Rosas en Ultima Vez worden in Groot-Brittannië wel eens als Euro-crash omschreven en dat is dus niet zo best... Maar heeft dat wel enig belang...Hij bedoelt dus niet de Basken of Bretoenen, maar wel Catalonië of de Duitse Länder, maar ook nationale staten als Nederland, Denemarken, of, buiten de EG, Tsjechië

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het nummer dat u nu in handen hebt is niet helemaal een voorafspiegeling van de volgende nummers...Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...bestaat op de eerste plaats uit concrete produkties, maar is niet los te denken van de ruimere culturele, maatschappelijke en historische context


Toon volgende resultaten