Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Id"Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
tot 100.000 FF): Odile Duboc (100.000 FF). Dominique Petit (id...Jean Gaudin (id...Reynaud (200.000 FF), Karin Saporta (250.000 FF), Jean Pomares (id

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Paniska in tule, "sous lequel elle apparait cependant toute nue" (id...32); de zigeuners, "vêtues d'une manière somptueuse et fantasti-que" (id

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Stad Gent, Nationale Loterij en wordt gesponsord door ID Knack ASLKB SEIZOEN 1 991 /1 992 BOT tekst Bert Kommrij regie Jos van Kan 18 september i/m 9 november

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Laurens ten Kate, id, p.180 9. Mark Ravenhill, Shopping and Fucking, Methuen, London, 1997, p.85 10

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
id

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Bojana Cveji´c, Jan Ritsema, TODAYulysses, Brussel, Kaaitheater, 2002 6 id...11 Jan Ritsema, ‘The different theatre (a theatre of difference)’, in: TODAYulysses, id...29 Hent de Vries and Samuel Weber, id

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
Id...Id

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Erwin Jans) 8 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Cristian Bourgeois, 1980, p.89 9 Jean-Luc Nancy, Corpus, Editions Métailié, Paris, 2000, p. 125 10 id

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
study of convention in the theatre and in social life, London, Longman, 1972 9 id...1968, p.141 11 id...49-57 13 zie Erika Fischer-Lichte, p.88 14 Jean-François Lyotard, Des Dispositifs pulsionnels, Paris, Christian Bourgois, 1980, p. 89 15 id

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
id=521 2 Deze programmatekst is opgevat als een anecdotisch verslag dat de theatraliteit van het leven in de studio belicht, en vormt in die zin een aanvullling op dit opstel...id=594 48 OOO etcetera 89

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
76 & 79 10 id...2003/2004, p. 14 13 id...id

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Asked for the exact rules that prevented people from lying down in a public space, they reacted with an angry demand for passports and ID

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
Als Fabre een 'meester is in het verbergen van zijn eigen strategie' (id...id...id

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
id=977 17 Bertold Brecht, Vertellingen over meneer K., Amsterdam, 1983, p. 5 18 Walter Benjamin, 'Over het begrip van de geschiedenis', in Idem Maar een storm waait uit het paradijs...id=l 118 22 Dante Alighieri 1998, p. 211 (Louteringsberg X) 23 Tandeusz Kantor, Métamrphoses, Parijs, 1982, p. 48 24 Ibid

Nr. 101, April 2006 • 
id=1121). 5 Peggy Phelan, Unmarked

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Lyotard, Pérégrinations, p. 85-7; Id

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
id=334 3 Homerus, Odyssee, vert...id=312 5 De Boeck, Christophe, Het klankbeeld in de theatrale ruimte of: geluidsdramaturgie, Een exploratief onderzoek vanuit de theaterwetenschappen, Onderzoeksrapport, Universiteit Antwerpen...id=312 9 Sloterdijk, Peter, Sferen

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
id=977 10 MathildeMonnierand Jean-Luc Nancy, Allitérations

Nr. 112, Juni 2008 • Jeroen Peeters • Hoe zichzelf een houding geven, hoe zichzelf...
id=860). 2 Voor een uitvoerige inleiding op Gehmachers werk, zie Jeroen Peeters (ed...Over Philipp Gehmacher en Raimund Hoghe, Maasmechelen, 2006; en Id

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Friedrich Dürrenmatt, ‘21 Punkte zu den Physikern’ (1962), punt 3 & 9 in: Id...Id...18 Friedrich Dürrenmatt, ‘Vom Sinn der Dichtung in unserer Zeit’ (1956), in: Id