Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "I van Het Feuilleton"Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Weg met de doelloze zondagen, de druilerige zaterdagen, dat gevoel van - wat gaan we doen...48 bladzijden boordevol weekendontspanning voor iedereen: de kulturele, sportieve en toeristische agenda van de week, het nationale jobmagazine, immo-nieuws, de evenementen van de week, reportages met...kleurfoto's, het kortverhaal van een bekend auteur, verder het feuilleton, de exclusieve serie, humor, de beurs-pronostiek, de sportpro-nostiek, de Tiercé, puzzelpagina's voor jong en oud, de t.v

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
48 bladzijden boordevol weekendontspanning voor iedereen: de kulturele, sportieve en toeristische agenda van de week, immo-nieuws, de evenementen van de week, reportages met kleurfoto's, het...kortverhaal van een bekend auteur, verder het feuilleton, de exclusieve VANAF WOENSDAG TE KOOP...en radioprogramma's van de ganse week... alles wat de vrije-tijdslezer vandaag interesseert

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
10, december 1983) "Het verrast telkens opnieuw, wat Jan Matterne met amateurs weet te bereiken op het punt van natuurlijkheid en ongedwongenheid in de zegging...Als men het algemene niveau van deze "Met voorbedachten rade" vergelijkt met, laten we zeggen, het Conscience-feuilleton, dan krijgt men de indruk dat er iets grondig fout is of met de opleiding van...Bij beroepsakteurs zijn toon en gedragingen vaak niets dan een professionele imitatie van natuurlijkheid, in plaats van het ding zelf

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Het plezier van de toeschouwer In het erg goede boek van Anne Ubersfeld L'école du spectateur staat een mooi citaat over de plaats van het publiek in het theater: "In het proces van de...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Deze zeer jonge solist van het Nationaal Orkest van België (hoorn), die ook optrad in Reeds gewond en dE demonstratie, is nu enkel bij het voorbereidende stadium van het werk betrokken, en dan nog los...Het virtuoze resultaat is 'weten (hoe) te leven'; het stuntelige onderzoek is 'opbranden in het leven'. Er zijn mensen die zich compleet kunnen aanpassen aan alles, die van 9 tot 5 werken, perfect...een film (die op een of andere manier in de voorstelling aanwezig zal zijn) gemaakt door Granada Televi-sion en vertoond op de BBC én in Nederland, waar het feuilleton (de film maakt deel uit van een

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Vandaar het bezinningsstuk Het Atelier, gepresenteerd als deel I van Het Feuilleton...Naast Het Feuilleton lijkt het repertoire van weleer gewoon door te lopen: Ritter, Dene, Voss van Thomas Bernhard en Lady Winderme-re's Fan van Oscar Wilde...Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
aan Le Diable au Corps en Virginia Woolf van de Witte Kraai, aan De Bacchanten van Akt/Vertikaal, aan de Hamlet van het Raamteater, aan De Getemde Feeks van Malpertuis, aan Ghet-to van K.N.S...geschud bij het ontstaan van een hele reeks kleine theaters die eventueel uit ditzelfde repertoire gingen putten én door het reduceren van zijn eigen produkties tot een 8-tal per seizoen: in plaats van nog...het publiek van De Getemde Feeks en het compromis tussen cynisme en onderhoudendheid van Hamlet werden reeds besproken in Etcetera 16

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Maar De Spiegelaere lag in Malpertuis-Tielt aan de basis van het veelgeprezen De moed om te doden en aan het einde van het seizoen 1986-87 gaf hij ons reeds een voorproefje van wat zijn intenties zijn...1984 regisseerde hij nog het jeugd-feuilleton Xenon dat door het niet-alledaagse gebruik van muziek en stilte, door het niet-stereotiepe ritme en door de beangstigende sfeer, inging tegen wat in een...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het is een variante van het slotbeeld uit Het Atelier (deel 1 van het feuilleton) waarin Matthias de Koning een fragment uit Der Theater-macher (Thomas Bernhard) aan Jan Joris Lamers souffleert, die...Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk van deze instituten in kaart; het wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam...Volgens inleider Ernie Tee heeft die diversiteit te maken met het gemis aan traditie van het Nederlandse filmonderzoek: "Wat in de afgelopen jaren aan onderwijs en onderzoek op het gebied van film het

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Maar toch lang niet zo tanterig als het Théâtre du Parc : aan het eind van de negentiende eeuw het mekka voor creaties van het nieuwe repertoire (Ibsen, Maeterlick), is het intussen samen met zijn...De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent...Door gebrek aan geld," zegt Quaghebeur, "afwezigheid van coördinatie, en het uitblijven van een grondige verandering van het sociologische substraat, is het kritisch theater er niet in geslaagd een

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Schnitzler schreef Der Einsame Weg aan het begin van deze eeuw in Wenen en het stuk draagt duidelijk de sporen van het intellectueel klimaat van die tijd...Niet alleen het feit dat deze billengod sokken droeg in Van Hoves Bacchanten bij Akt-Vertikaal, en voor de rest niets om het lijf had, ook het soort : dikke, grijsgespikkelde wollen, van het huismerk...De gastregie van Alexander Lang (een van de DDR kunstenaars die al eerder naar het Westen overliep) in het NTG creëerde grote verwachtingen : we zouden kennismaken met het scherpe mes van de

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Voor de goede orde is het belangrijk aan te stippen, dat deze beslissing los stond van Mortiers benoeming bij het Festival van Salzburg...die door sommigen in Vlaanderen nog wel goedgepraat werd (waarschijnlijk onder het mom : het is van ons toch, we mogen het eigen nest niet bevuilen), maar niet langer aanvaardbaar was...Nu eens edel en vol gezag, dan weer smartelijk en gespleten, Van Dam zingt het allemaal even indrukwekkend en combineert daarbij een grote controle van het lichaam

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ver weg van het stadsrumoer, droomt een man (de stationschef ?) van de tijd toen het station nog bruiste van leven...Dat is nu net zo : de passage van Jan Decorte aan het Brusselse Conservatorium laat nog zijn sporen na, het elan van het Antwerps Conservatorium zet zich af op het theaterleven...Ze vertellen het levensverhaal van Richard Wagner, alsof ze het ter plekke reconstrueren, met als enige theatraal effect, vlak voor de pauze, de eerste maten van de ouverture van Das Rheingold

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Freudiaanse huwelijksanalyse
Turandot lijkt eerder een vrouw die zich op alle manieren aan het juk van het huwelijk poogt te onttrekken, ondanks de druk van haar vader en van het volk, die haar op die manier willen aanpassen aan...Op het einde van het tweede bedrijf, nadat Calaf de drie raadsels heeft opgelost en recht krijgt op Turandot, en op het moment dat zij zich verslagen weet, trekt ze onder het zingen van de woorden Non...Hiermee in fel contrast staat het wit van de fel uitgelichte toneelopening en van de bruidsjaponnen van de vrouwelijke koorleden in het tweede bedrijf

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Het voorbije jaar genoot de bioscoopbezoeker het voorrecht om drie opmerkelijke Shakespeare-films te zien: Romeo + Juliet van de Australiër Baz Luhrmann, Hamlet van Kenneth Branagh en Richard III van...Hij/zij duikt op uit het niets, verdwijnt even abrupt, maar blijkt de spil van het drama en vooral van het bestaan van Romeo te zijn, erotisch en politiek...Gebrek aan respect is nodig, ofwel door het beeld te laten vloeken met de tekst (Romeo + Juliet, ofwel door monologen te schrappen en zo het feuilleton-karakter van een koningsdrama extreem aan te

Nr. 75, Maart 2001 • Marleen Baeten • Het Litteken Lip
Na het genot van de voorstelling is het een uitdagende en plezierige bezigheid om aan de hand van het tekstboek te trachten ontdekken in het teken van welke categorie elk stukje van Het Litteken Lip...werkelijkheid, ontkenning, beperking,… Volgens Kant berust deze verbindende functie van het menselijk verstand op de ‘eenheid van het zuivere zelfbewustzijn’, het bewustzijn van de eenheid van ons bewustzijn...Bij De douanier versmelten de Sfinx van Thebe, de wachters van het land van Oz, de soldaten van Wonderland en de ambtenaren van Kafka in elkaar tot er niet méér van hen overblijft dan een denkbeeldige

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
DE INSTALLATIE VAN HET VIDEO-KANAAL veronderstelt a. KENNIS VAN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN b. KEUZE VAN DE TECHNISCHE MIDDELEN c. EERLIJKHEID VAN DE MAKER d. BEPALING VAN KIJK/LUISTER...WIJZE VAN DE MAKER e. BEPALING VAN HET BEOOGDE PUBLIEK & ZIJN GEWOONTES f. INRICHTING VAN DE 'VIDEO-VISIE'(dit kan zowel een uitzending langs het TV-net zijn, als een vertoning in een kruidenierswinkel...bij c.: is in verband te brengen met boodschap/niet-boodschap, afhangend van het soort video; men kan bijvoorbeeld de boodschap stilaan laten naar boven komen bij en door het maken van de video

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Al dient wel gezegd dat het beeld van de acteur op die plek voor het grote publiek wel het meest wordt bepaald en genormeerd, wat uiteindelijk de algemene perceptie van het acteren ook wel degelijk...Het gaat om het opvoeren van de innerlijke spanning tussen het mentale en het fysieke gestel en daar alle uithoeken van opzoeken...Anders dan in het eveneens interactieve Het sprookjesbordeel waarin het publiek min of meer passief overgeleverd is aan de behandelingen van de spelermasseurs, neemt het publiek in Licht ongemakkelijk

Nr. 95, Februari 2005 • 
Je programmeert met het oog op een overview van het landschap, en je probeert aanvullend te reageren op de andere huizen...Traditioneel is een gezelschap gebaseerd op een groep acteurs die een jaarcontract krijgen aangeboden en die ten dienste staan van het parcours van een artistiek directeur...Voor West-europa en Amerika is het einde van de kunst aangebroken, omdat de metaforiserende kracht van de kunst op dit moment overbodig is geworden

Nr. 113, September 2008 • Eric De Kuyper • Zestig minuten per dag
De anchorman of -woman is nog een echte journalist(e) die degelijk en op ouderwetse wijze van het blad afleest; het is de formule van de ‘korte pijn’. Ik hou daar wel van: naar het nieuws kijk je nu...Geen enkele van deze deskundigen treedt meer dan eens op in het programma; Kulturzeit speelt zo weinig mogelijk in op het kweken en onderhouden van ‘beroemdheid’. Dat er ook vaak onderwerpen...aan bod komen die elders ‘politiek’ zouden worden genoemd, heeft te maken met de Duitse journalistieke traditie van hetFeuilleton’, zoals de kunstpagina’s in de krant worden genoemd