Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Hippolytus Phaedra"Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Toen ensceneerde zij het stuk zoals het ook in 1966 bedoeld was, als een bijdrage tot het 'theater van de wreedheid'. Met Phaedra (1980) wordt die lijn doorgetrokken: doorslaand hard wordt het...liefdesleed van de vrouw voor haar aangenomen zoon in beeld gebracht, de fatale afloop die de dood van Hippolytus vormt is bij voorbaat gegeven...Dora van der Groen wil met alle geweld haar Phaedra gaaf proberen te krijgen - té gaaf, denk ik dan

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Van bij aanvang van Racines tragedie beseft Phaedra immers dat ze schuldig is aan de allesverzengende passie die ze voor haar stiefzoon Hippolytus heeft opgevat tijdens de afwezigheid van haar gemaal...Slechts op crisismomenten, zoals Phaedra's ontdekking dat Hippolytus verliefd To You, The Birdie...Door een list van Oenone denkt de vorst dat Hippolytus Phaedra heeft verleid

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
De zoektocht naar de ware aard van geweld (Blasted), naar de waarheid an sich (Phaedra 's Love) en naar de ultieme eenwording (Cleimsed) maakt plaats voor een meer verinnerlijkte zoektocht...Kane had een gelijkaardig systeem zelf al toegepast in haar teksten Phaedra 's Love en Crave...het eerste stuk zijn de personages Hippolytus en Phaedra eikaars onverzoenbare tegengestelden in hun omgang met gevoelens (extreme overgave tegenover extreem cynisme). Kane probeert daarmee de