Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


160 document(en) met "Het Wet" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Zo komt het allicht dat mij van het in Frankrijk nochtans bejubelde duo Mathilde Monnier en Jean-François Duroure weinig meer is bijgebleven dan de unisex kostuums uit de twee duetten Pudique Acide en...sterke ritmering door het voetenwerk, de zwart-wit filmprojectie, de interactie tussen groep en individu, en zelfs sommige bewegingsfrasen, zoals het parmantig-wiegend rondstappen, lijken mij evenvele...Ik vind het moeilijk om hier nog van een voor-stelling te spreken). Alles is gericht op de transparantie van het gebeuren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Garde Toch wel, maar de wet wil dat ik het u vraag...Koster Ik ook ja, bij... Petrus Het waren niet de oren of voeten van om het even wie ... nee... Maar hij komt van de nieuwe wereld, Anna Het is het bewijs dat hij God is. Burgemeester...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Verouderd Ondertussen is het ongetwijfeld ook duidelijk dat het selectisme en radicalisme van het interbellum de naoorlogse successen van het Nationaal Toneel hebben mogelijk gemaakt...Het emancipatierecept van het Volkstooneel werd in de jaren '70 met veel hardnekkigheid uitgetest door het vormingstheater (Internationale Nieuwe Scène) en ook een gezelschap als het NTG heeft uit de...Het is wenselijk dat nu werk wordt gemaakt van wetenschappelijke analyses van het publiek, het repertoire en de programmatie, het artistieke beleid, de structuren, de distributie, de promotie en het

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De ritus verlaat de grens van het banale en overschrijdt de wet...Minder representatie of feestelijke huldiging, kiest het Theatertreffen voor de moeizame weg van het zoeken; niet de hoofdletters maar het taalexperiment, niet het antwoord maar de vraag, niet de...Zo stuit je bij de evaluatie van het Kaai in het toenmalige theaterklimaat telkens op nut en noodzaak van het festival, als motor, graadmeter of horde in het vlakke landschap: het Kaai als instrument

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vrijwel pagina op pagina arriveert, kort na het begin van het stuk, het buurmeisje Nina om voor het verzamelde gezelschap het 'theatervernieuwende* toneeltje te spelen dat de op haar verliefde Kostja...Op het einde van bedrijf 1 valt het gesprek van Dorn met Kostja over diens mislukte toneelstuk samen met een gesprek tussen diezelfden vlak na het begin van bedrijf 4 en waarin Dorn informeert naar...En het is natuurlijk geen toeval dat precies op dat punt in het stuk - precies in het midden -Kostja's eerste zelfmoordpoging plaats grijpt

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Deze wet laat zich echter omzeilen wanneer het gaat om een uitbreiding van reeds bestaande pakketten...Het aandeel van de student werd veel groter en de nadruk kwam veel meer te liggen op het werkproces dan op het eindprodukt...nog veel verder zou kunnen gaan dan in de Bijzondere Licentie nu al het geval is." Dat het programmapakket alleen maar steunt op bestaande vakken waarvan het enige kader is dat ze samen aangeboden worden

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt...Het eerste wat opvalt zijn de materiële condities: de omvang van het RVK-apparaat valt niet te vergelijken met de RAT, de beslissingsmechanismen zijn veel fijner gestructureerd, het secretariaat van

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Al wil ik graag toegeven dat het mij meer moeite kost om die wet te laten respecteren voor mijn eigen teksten, toch is dat respect omwille van de werkdiscipline absoluut noodzakelijk...Net zoals in het leven vervult het ironische in het theater de functie van bumper: het laat toe om die zaken te ontwijken die ofwel voor jezelf ofwel voor iemand anders te pijnlijk zijn...Nooit op een expliciete wijze, maar wel door constant een relatie in te bouwen tussen het echte en het valse, tussen het theater en het leven

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt...Ze neemt het lijk in haar armen) O, Jean Serve, het licht van de zonnige dag, het licht van het leven zal nooit meer voor je schijnen, (pauze) Nee, dat kan niet...Ze heft Dionyse ten hemel) Dit kind, dat niemand toebehoort, is het symbool van het onsterfelijke volk, HET VOLK IS EEUWIG!!! HET VOLK STERFT NOOIT

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Het theateraanbod is de laatste jaren sterk verschraald in Brussel, en daar is het beleid mede verantwoordelijk voor: het beleid van de Vlaamse Gemeenschap met name, van cultuurminister Dewael...Het Brialmonttheater verdween, na achterbakse kuiperijen, Jan Decortes HTP werd geschrapt, uit puur onbegrip, het Kaaitheater kan zich, na jaren van overtuigende prestaties, zowel receptief als...De politieke verwarring omtrent de Brusselse theatersituatie -- de toekomst van het Kaaitheater, de relevantie van het BKT, de verrassend snelle beslissing om voor de Centrale van het Brussels

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ruimte bij het NTG dient de aard van het stuk niet: het gaat om een intiem familiedrama, en in het Tolhuis, het gebouw waar het gezelschap een onderkomen heeft gevonden terwijl de schouwburg wordt...Hierdoor faalt Eendagswezens in wat toch een basisopdracht is voor het theater: het becommentariëren van het tijdsgewricht waarin het wordt getoond...Zijn drama strekt zich binnen het strakke raster van de wet van de drie eenheden

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Tegelijk eist deze wet dat kindertheater in verhouding driemaal meer subsidie krijgt dan het volwassenentheater...Het ontwerp-Dewael Het ontwerp Dewael legt, in tegenstelling tot het oude decreet, het zwaartepunt van de beslissingen bij de subsidiëring en verwijst de erkenningsprocedure van 'verenigingen...Door de aard van het politiek initiatief -- een decreet met regels voor erkenning en subsidiëring: men vraagt zich blijkbaar niet af of dit een efficiënt politiek instrument is, zo'n logge wet

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
wachten wachten op het tij het tij kan je niet verhaasten Fanny ja dat is een wet Giacomo Zeg jij altijd verstandige dingen Fanny Wat Giacomo Doet er...Antonio je moet het opgeven Paolina Ik heb het allang opgegeven daarom kan ik het nog wel proberen ik heb het morele recht hem wanneer ik dat wil ervan te doordringen dat ik zijn zuster ben...deze wereld daarmee koop je geen liefde maar ik zal het je leren het bedelen het inlikken het kuipen Eerst zal ik je de drank laten drinken waardoor

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Nadat ze hem een proper hemd hadden aangetrokken, riep men om kwart over acht de kamermeester die het gordijn opentrok en wijwater uit het wijwatervat aan het hoofdeinde van het bed aan zijne...Zij die het gerucht als eerste nota bene verspreid hebben omdat zij zelf het laken naar zich wilden trekken -des fils à papa van het ergste soort...En het was mooi verdeeld, na het eten en voor het slapengaan

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
schikkend in het lot en het geloof in de liefde opgevend ('berusting'). Ondanks het feit dat er geen uitsluitsel wordt gegeven over de toekomst van de vrouw (en het publiek dat dus zelf kan invullen), is Emiel...Het wekt enige verwondering dat de discussie van het semiotische subsysteem "VVT", zich louter afspeelt op het vlak van het speelplan...Vitez ontwikkelde een cultureel-maatschappelijke visie op de functie en het bestaansrecht van het theater : als overtuigd communist, lid van de Franse KP tot in het begin van de jaren '80, lanceerde

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
25) Vermits dit oordeel de inspiratie voor de titel van het boek vormt en vermits het nauw samenhangt met de interpretatie van Protagoras' aforisme, verdient het enige bedenkingen...Het is evident dat het schilderij De Nachtwacht ook 's nachts, als het donker is en niemand in het Rijksmuseum rondloopt om het te bewonderen, bestaat...Anderzijds ontsluit het zijn geheim niet voor wie zich het kunstwerk financieel wil toeëigenen, maar enkel voor wie het schroomvol benadert in het besef dat het geheim hem blijvend zal ontgaan

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Tegelijkertijd gaat het decreet er paradoxaal genoeg van uit dat het plafond van het aantal studenten in het Kunstonderwijs bereikt is: er moet dus wat het aantal scholen en afdelingen...Voor de provincies Brabant en Antwerpen houdt deze rationalisering in het net van het gemeenschapsonderwijs in, dat er een fusie tot stand moet komen tussen het RITCS, het Conservatorium en het...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Zo is ook het receptieve luik bij het Kaaitheater veeleer beperkt tot het tonen van eigen produkties...de oorspronkelijkheid van artistieke keuzes, de dramaturgie, de culturele uitstraling in Vlaanderen en/of internationaal, het genre van het gebrachte repertorium, het vernieuwend karakter, het...Indien het decreet vóór 30 juni 1991 in het Belgisch Staatsblad verschijnt zal het het in werking treden vanaf het seizoen 1991-1992

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
De enige uitweg is misschien een brand in het warenhuis : met het vuur is het tenslotte ook begonnen.. Over de gevoelens : Roodkapje ontmoet de wolf in de disco, die met het geld van de dode...Het was het Gouden Tijdperk van de Duitsers : geluk in de osmose met de collectieve dood, de gelijkheid voor het getijdenglas een voorschijnsel van de gerechtigheid op de Jongste Dag...Naaktheid is taboe : voor het huwelijk mag de bruidegom de bruid niet zien en tot aan het huwelijk kent het kwade ogenblikken

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Rellen ? Manifestaties ? Een tweede Stomme van Portici ? Toen het doek echter viel, was het voor iedereen duidelijk : dynamiet stond hier niet op het programma...Daarom is het zo belangrijk dat de Achille Lauro uit de sfeer van het krantennieuws wordt gehaald, en zijn plaats vindt binnen een mediatie, die het wezen zelf van de artistieke bedrijvigheid is. Dank...het tweede bedrijf bereikt Sellars hiermee een pakkend moment, maar verder biedt deze scenische opstelling bijzonder weinig mogelijkheden, en Sellars heeft zich beperkt tot het regelen van het op- en


Toon volgende resultaten