Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


85 document(en) met "Het Park" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
JE BENTEEN GAT AAN HET GRAVEN VOOR DAT VLAMMETJE EN JE BEGRAAFT HET STEEDS MAAR DIEPER EN DIEPER...GEEF HET VLAMMETJE WAT LUCHT EN KIJK HOE HET OPVLAMT...Dan moet je gaan liggen...Ik weet dat je er een hekel aan hebt om plat te liggen, probeer dan een beetje te gaan lopen...naar het park...ja, het is wel een beetje fris...en toch zijn de dagen nu aan...keer doodt het een stukje van je ik...dat is waar...ik ben de tuin in brand aan 't zet-ten...onder water aan 't zetten...HET ONKRUID ZAL OVERLEVEN EN JE VERSTIKKEN ALS JE HET NIET ERUIT RUKT...WIED HET WEG

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De regie van de Decker staat eveneens in het teken van het perspectief van Martin, wat leidt tot een expliciete psycho-analytische lectuur van het stuk (de hut in het tweede deel als moederschoot, het...Terwijl het theoretische oog, als principe van de Logos, in het teken staat van het begrijpen, het beheersen, het samenbinden, het verzamelen,... is het 'schedeloog' het oog dat zich door het dak van...Johan Thielemans over Het Park: 'Bot- ho Strauss is een moralist (...). Achter de grillige oppervlakte van zijn tekst, schuilt een eenvoudige gedachte: onze wereld lijdt aan verlies

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
ZIJN aids-trilogie Het Stuk - Stuk In Ondertussendoor Naar Vulvania 23/03/'90 24/03/'90 25/03/'90 CLAUDE BRUMACHON & CIE LES RIXES FOLIE 05 / 04 / '90 Enige...CULTUREEL CENTRUM BERCHEM DRIEKONINGENSTRAAT 126 - 2600 BERCHEM - ANTWERPEN TICKETS EN INFORMATIE 03/239 De werking van het Cultureel Centrum Berchem wordt ondersteund door...het Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap, Britisch Council, AFAA, AVA-PARIERWAREN, ASLK, PULLMAN PARK HOTEL AVA PULLMAN PARK HOTFL Antwerpen 5 9 0 8 ontwerp

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
gingen vaak samen wandelen in het provinciale park...dat de liefde die de dood overwint ? Dat je sterft, maar dat je voortleeft in de herinne- ring van een geliefde ? Of is het alleen maar het geheugen ? Misschien is het geheugen alleen maar...Een deel van het publiek vond het potsierlijk, anderen vonden het subliem, maar niemand die er een letter van begreep

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Muntdossier - Het Park - Joris Diels -Brialmonttheater - theatertekst : Schrebers Moestuin (Lukas B. Suter) 150 fr/fl 10 NR 11...Thierry Salmon - Bob Wilsons The Forest - Dossier Stad en Theater : Brussel -theatertekst : Het Carnaval van Romans (Luc Lema) 220 fr/fl 14 NR 26...Het beleid van de overheid : het centrumdecreet

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Aan de overkant, bij de rand van het park, staat het huis waar ik tot mijn zeventwintigste heb gewoond...Over het laatste deel van het stuk: wat is de betekenis van de grappen ? De man in het wit, is het een soort van bevrijding ? ST : "Ik denk dat het een goed idee is om dat laatste zoveel al...Door het feit dat het in het stuk zit wordt het een deel van het stuk

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Nu eens lijkt de dans onderwerping te zijn van het lichaam, van vele lichamen aan één patroon; dan weer lijkt het lichaam in de dans de schepping zelf te willen en te kunnen herhalen...Terwijl het acteren onder het teken van het 'alsof staat, affirmeert men in de dans...Wat ? Niet wie men is (het sociale), maar dat men is (het vitale). En is dat ook niet het fundamentele bereik van de fotografie

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
door de critici (die zijn produkties en Decorte erbij het liefst het moeras willen insturen), de overheid (die dat al deed) en een deel van het publiek (die geen blijf weten met het hen voorgeschotelde...de USSR maakten onlangs de resultaten bekend van de Internationale Architectuurwedstrijd, die in het voorbije jaar werd uitgeschreven, voor het ontwerpen van het "Chambre Theatre Art Centre" in het...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Twee ervan zijn ook al eens te zien in het buitenland, het Teatro da Communa en het Teatro da Cornucopia...Het is weinig bekend in het buitenland, al was het dan toch in '84 te gast op de Biënnale van Venetië met De Opdracht van Heiner Müller en twee jaar geleden in Frankrijk met een produktie gebaseerd op...Voor Het Park van Botho Strauss hebben we ook zelf een vertaling moeten maken

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Je treft zo'n vreemde rotstuin ook aan in het park naast de schouwburg van Meiningen, waar de plaatselijke hertog honderd jaar geleden de 'moderne regie' uitvond...Op die manier is het zinvol om het park van Goethe in Weimar én zijn Torquato Tasso te beschouwen als relatief bewuste pogingen om de antieke erfenis, het heidendom dat onze cultuur tot op het merg...Dan kan het park in Weimar de ruïnes van het heidendom tonen, en Torquato Tasso de ruïnes van een 'onredelijke' samenleving

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Tijdens Het Theaterfestival 92 verscheen Het verzameld toneelwerk van Rijnders en ging het hoorspel Gay pervers in première...En naast de moeder en de hoer is er nog een derde vrouw, 'de vrouw', die meedoet aan de taaiomzettingen, maar ook de verpleegster is. Het zal duidelijk zijn dat Rijnders het thema van het...De toeschouwer kan zich bij hen alleen betrokken gaan voelen als hij meteen oppikt waar ieder fragmentje over gaat en wat het betekent voor de mensen waar het in het stuk om gaat

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Dat kind wordt door hem en zijn vrienden gedood wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten in het park, meer uit tijdverdrijf trouwens dan als bewuste moord...Het kwalitatieve verschil in beide produkties, en daar doet het gemis aan een ensemble zich het meest kwetsbaar gelden, situeert zich op het vlak van het acteren...Je hoort het aan de housemuziek, je ziet het aan het beklemmende slotbeeld, maar je voelt het in onvoldoende mate aan het spel

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
het teken van de sex, de carrousel van het racisme wederom zichtbaar op volle toeren; zeker sedert Time het nodig vond om de close-up van OJ...De super-neger van weleer mag dan wel moreel op het juiste pad zitten, al te dikwijls moet hij zijn beleefde integratiehouding met het leven bekopen...maar het eenvoudigweg op het grasperk van het Witte Huis te dumpen, als een openlijke beschuldiging aan het adres van een onverschillige overheid

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride...Het publiek heeft, in het beste geval, een vaag vermoeden van de context waarin de produktie gemaakt is. Steeds meer theatermakers herontdekken het plezier om iets samen te maken en dat...Van Lennart Park, het Anneessensplein of de metrogleuf in Molenbeek het centrum van het festival maken

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Te subtiel om het Brechtiaans te noemen, te gedistantieerd om het met Stanislawski af te doen...die briefwisseling noemt Rijnders het pamflet Over het marionettentheater van Heinrich von Kleist een 'must' voor iedere acteur...Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Zal de overheid zich beperken tot het onderhoud van een netjes gebetonneerd park of wil ze een landschap de kans geven om zich te ontwikkelen...Het essentieel verschil tussen het onderhouden van een strak aangelegd park en het tot ontwikkeling laten komen van een landschap situeert zich op het niveau van de voorwaarden...landschapsbeleid'. Verder is het niet denkbeeldig dat de meest kwetsbare planten het begeven vooraleer er een regelgeving wordt uitgewerkt en goedgekeurd die op hen van toepassing is. Het is dan ook meer dan zinvol om

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
bedoeling dat het publiek zodanig in een voorstelling participeerde dat het in een en dezelfde actie het onderwerp van het stuk simuleerde, alsook het levende commentaar verbeeld-de...Het wettigt overigens het vermoeden dat de pijlsnelle teloorgang van het theater in het Oostblok, na het vallen van het ijzeren gordijn, veel te maken heeft met precies het in snel tempo eroderen van...Het woord collectiviteit lijkt veel weg te hebben van het monument dat het publiek voor zichzelf opgericht heeft nadat het ter ziele gegaan is. Als het leven dat herdacht wordt nadat het verdwenen

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Roxane die onrustig door het park heen en weer holt, wordt verbeeld door een actrice die 'ter plaatse' loopt op een grindbak van een vierkante meter groot, Dame in de kast - Blauw Vier / Phile...Maar bovenal geven de acteurs 'een ziel' aan hun personages, waarmee ik geen inlevend acteren bedoel, maar het tonen van het personage als een reële 'mogelijkheid'. Marnick Bardyn gaat daarin het...Het gekraai van Cantecleir is daar een goed voorbeeld van: het heeft zowel iets van een Tarzankreet als dat het vertwijfelde koppigheid uitschreeuwt

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
Dat het laatste als het ware bij toeval af en toe ook nog gewoon met henzelf samenvalt, is nooit een reden om zich plots op een andere manier aan het publiek te presenteren...ouderwets noch modern wilde wezen en volstond met de trage tijd van het volleerde zwijgen, van tot anonieme vormen gestolde gebaren, van het vertellen ook...het werk van De Tijd is dat voor alles le grain de la voix (R. Barthes), het appel van de menselijke stem, het onbepaalbare van de singulariteit van een lichaam -van het Reële

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hij gebruikt ze zelf om het repetitieproces bij te sturen en in zijn Schriften zum Theater stelt hij ondubbelzinnig dat het kopiëren van het model mogelijk een goede vingeroefening is om het epische...het naspel echter een afgezwakte herneming van het voorspel, dan mist het zijn oorspronkelijke bedoeling en creëert men enkel een aangename sfeer voor het publiek...Als ik het afgelopen jaar nogal huiverig stond om het manifest van het Collectief Brecht mee te onderteken, was het omwille van een vermoeden van een gelijkaardige, dogmatische benadering van het


Toon volgende resultaten